Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Tonårens utmaningar

Tonårens utmaningar

Författare: Patrik Nilsson

Tonåren är en omvälvande period i livet där stora förändringar sker på såväl det kroppsliga som mentala planet. Det leder till att individen ställs inför stora utmaningar. Vilka förändringar det är som sker, och vilka utmaningar som uppstår tas upp i den här artikeln.

ISTDP terapi

ISTDP terapi

Författare: Elvira Martin

Intensive Short-Term Psychodynamic Therapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Detta innebär att man använder sig av ett psykodynamiskt ramverk, men har extra fokus på patientens känslor för att gå till botten med lidande och svårigheter. ISTDP syftar till att öka patientens välmående genom att öka den känslomässiga kapaciteten, och har visat sig effektivt i en mängd olika tillstånd.

Dyslexi

Dyslexi

Författare: Siri Roslund

Dyslexi är en diagnos som den som har svårigheter att lära sig läsa och skriva kan få. Svårigheten ligger på enstaka-ord-nivå och inte i grammatik, syntax eller tal. Med bra stöd fungerar den med dyslexi väl i sitt dagliga liv.

Demens

Demens

Författare: Livia Ericsson

Det finns flera olika sorters demenssjukdomar och de kan ha olika symtom och förlopp. Gemensamt är att demenssjukdom främst drabbar människor i den senare delen av livet och innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tolka sin omgivning.

Barn och skilsmässa

Barn och skilsmässa

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Alla barn reagerar på skilsmässor olika, vissa kan uppleva det som en lättnad medan andra blir klängiga, arga eller tysta. Det kan vara en riskfaktor för barnets utveckling men det beror på hur förändringen hanteras. Att hålla ihop enbart för barnets skull är aldrig en bra idé. Hur man ska berätta för barnet om skilsmässan beror på barnets mognadsgrad men viktigt är att behålla rutiner och förklara att uppbrottet inte har något att göra med barnet.

Att ha ett barn med funktionshinder

Att ha ett barn med funktionshinder

Författare: Linda Sebbas

Att få reda på att ens barn fått en diagnos eller har ett funktionshinder innebär ofta en stor chock och en känslostorm. Många känner sig förvirrade och villrådiga. Att befinna sig i en främmande situation som man inte varit förberedd på är naturligtvis aldrig enkelt. Emellertid finns det även många betydelsefulla ljusglimtar, och med tiden lär man sig att se dem.

Tonårens utmaningar

Tonårens utmaningar

Författare: Patrik Nilsson

Tonåren är en omvälvande period i livet där stora förändringar sker på såväl det kroppsliga som mentala planet. Det leder till att individen ställs inför stora utmaningar. Vilka förändringar det är som sker, och vilka utmaningar som uppstår tas upp i den här artikeln.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Författare: Emma Hedlund

Lågaffektivt bemötande är en samling metoder som går ut på att bemöta starka känslor med lugna känslouttryck. Metoderna talas oftast om som ett tillvägagångssätt för att lugna ner våldsamma eller hotfulla situationer, men det innebär även att undvika en konflikt från första början eller stoppa en fullt pågående sådan.

ISTDP terapi

ISTDP terapi

Författare: Elvira Martin

Intensive Short-Term Psychodynamic Therapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Detta innebär att man använder sig av ett psykodynamiskt ramverk, men har extra fokus på patientens känslor för att gå till botten med lidande och svårigheter. ISTDP syftar till att öka patientens välmående genom att öka den känslomässiga kapaciteten, och har visat sig effektivt i en mängd olika tillstånd.

Dyslexi

Dyslexi

Författare: Siri Roslund

Dyslexi är en diagnos som den som har svårigheter att lära sig läsa och skriva kan få. Svårigheten ligger på enstaka-ord-nivå och inte i grammatik, syntax eller tal. Med bra stöd fungerar den med dyslexi väl i sitt dagliga liv.

Curlingföräldrar

Curlingföräldrar

Författare: Anna Lindblom

Begreppet curling i barnuppfostran innebär ursprungligen en föräldrastil där man skyddar och hjälper sina barn i en sådan omfattning att omsorgerna får negativa konsekvenser. Idén om curlingföräldern har, sedan begreppet myntades i början av 2000-talet, både vunnit många anhängare och mötts av stark kritik.

Demens

Demens

Författare: Livia Ericsson

Det finns flera olika sorters demenssjukdomar och de kan ha olika symtom och förlopp. Gemensamt är att demenssjukdom främst drabbar människor i den senare delen av livet och innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tolka sin omgivning.

Att bli gammal/äldre

Att bli gammal/äldre

Författare: Minna Vallaste

När vi hör ordet ”åldrande” kan de flesta av oss forma en association till ordet men det är svårare att definiera begreppet. Åldrande sker på flera nivåer. Vi åldras fysiskt och fysiologiskt genom olika förändringar som sker i kroppen och hur den fungerar. Vi åldras mentalt genom förändringar som sker i hur vi tänker och i vår emotionella mognad. Sociala förändringar är ytterligare en aspekt av åldrande då de sociala roller vi antar och de relationer vi har förändras genom vår livstid.

Barn och skilsmässa

Barn och skilsmässa

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Alla barn reagerar på skilsmässor olika, vissa kan uppleva det som en lättnad medan andra blir klängiga, arga eller tysta. Det kan vara en riskfaktor för barnets utveckling men det beror på hur förändringen hanteras. Att hålla ihop enbart för barnets skull är aldrig en bra idé. Hur man ska berätta för barnet om skilsmässan beror på barnets mognadsgrad men viktigt är att behålla rutiner och förklara att uppbrottet inte har något att göra med barnet.

Att ha ett barn med funktionshinder

Att ha ett barn med funktionshinder

Författare: Linda Sebbas

Att få reda på att ens barn fått en diagnos eller har ett funktionshinder innebär ofta en stor chock och en känslostorm. Många känner sig förvirrade och villrådiga. Att befinna sig i en främmande situation som man inte varit förberedd på är naturligtvis aldrig enkelt. Emellertid finns det även många betydelsefulla ljusglimtar, och med tiden lär man sig att se dem.

Autism

Autism

Författare: Livia Ericsson

Autism är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som påverkar hur hjärnan hanterar information. Ofta upptäcks symtomen redan tidigt i barndomen. Autism innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation, i kombination med en benägenhet till upprepande beteenden och aktiviteter.

Tonårens utmaningar

Tonårens utmaningar

Författare: Patrik Nilsson

Tonåren är en omvälvande period i livet där stora förändringar sker på såväl det kroppsliga som mentala planet. Det leder till att individen ställs inför stora utmaningar. Vilka förändringar det är som sker, och vilka utmaningar som uppstår tas upp i den här artikeln.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Författare: Emma Hedlund

Lågaffektivt bemötande är en samling metoder som går ut på att bemöta starka känslor med lugna känslouttryck. Metoderna talas oftast om som ett tillvägagångssätt för att lugna ner våldsamma eller hotfulla situationer, men det innebär även att undvika en konflikt från första början eller stoppa en fullt pågående sådan.

ISTDP terapi

ISTDP terapi

Författare: Elvira Martin

Intensive Short-Term Psychodynamic Therapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Detta innebär att man använder sig av ett psykodynamiskt ramverk, men har extra fokus på patientens känslor för att gå till botten med lidande och svårigheter. ISTDP syftar till att öka patientens välmående genom att öka den känslomässiga kapaciteten, och har visat sig effektivt i en mängd olika tillstånd.

Dyslexi

Dyslexi

Författare: Siri Roslund

Dyslexi är en diagnos som den som har svårigheter att lära sig läsa och skriva kan få. Svårigheten ligger på enstaka-ord-nivå och inte i grammatik, syntax eller tal. Med bra stöd fungerar den med dyslexi väl i sitt dagliga liv.

Curlingföräldrar

Curlingföräldrar

Författare: Anna Lindblom

Begreppet curling i barnuppfostran innebär ursprungligen en föräldrastil där man skyddar och hjälper sina barn i en sådan omfattning att omsorgerna får negativa konsekvenser. Idén om curlingföräldern har, sedan begreppet myntades i början av 2000-talet, både vunnit många anhängare och mötts av stark kritik.

Demens

Demens

Författare: Livia Ericsson

Det finns flera olika sorters demenssjukdomar och de kan ha olika symtom och förlopp. Gemensamt är att demenssjukdom främst drabbar människor i den senare delen av livet och innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tolka sin omgivning.

Att bli gammal/äldre

Att bli gammal/äldre

Författare: Minna Vallaste

När vi hör ordet ”åldrande” kan de flesta av oss forma en association till ordet men det är svårare att definiera begreppet. Åldrande sker på flera nivåer. Vi åldras fysiskt och fysiologiskt genom olika förändringar som sker i kroppen och hur den fungerar. Vi åldras mentalt genom förändringar som sker i hur vi tänker och i vår emotionella mognad. Sociala förändringar är ytterligare en aspekt av åldrande då de sociala roller vi antar och de relationer vi har förändras genom vår livstid.

Barn och skilsmässa

Barn och skilsmässa

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Alla barn reagerar på skilsmässor olika, vissa kan uppleva det som en lättnad medan andra blir klängiga, arga eller tysta. Det kan vara en riskfaktor för barnets utveckling men det beror på hur förändringen hanteras. Att hålla ihop enbart för barnets skull är aldrig en bra idé. Hur man ska berätta för barnet om skilsmässan beror på barnets mognadsgrad men viktigt är att behålla rutiner och förklara att uppbrottet inte har något att göra med barnet.

Att ha ett barn med funktionshinder

Att ha ett barn med funktionshinder

Författare: Linda Sebbas

Att få reda på att ens barn fått en diagnos eller har ett funktionshinder innebär ofta en stor chock och en känslostorm. Många känner sig förvirrade och villrådiga. Att befinna sig i en främmande situation som man inte varit förberedd på är naturligtvis aldrig enkelt. Emellertid finns det även många betydelsefulla ljusglimtar, och med tiden lär man sig att se dem.

Autism

Autism

Författare: Livia Ericsson

Autism är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som påverkar hur hjärnan hanterar information. Ofta upptäcks symtomen redan tidigt i barndomen. Autism innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation, i kombination med en benägenhet till upprepande beteenden och aktiviteter.

Lågaffektivt bemötande

Författare: Emma Hedlund

Lågaffektivt bemötande är en samling metoder som går ut på att bemöta starka känslor med lugna känslouttryck. Metoderna talas oftast om som ett tillvägagångssätt för att lugna ner våldsamma eller hotfulla situationer, men det innebär även att undvika en konflikt från första början eller stoppa en fullt pågående sådan.

Curlingföräldrar

Författare: Anna Lindblom

Begreppet curling i barnuppfostran innebär ursprungligen en föräldrastil där man skyddar och hjälper sina barn i en sådan omfattning att omsorgerna får negativa konsekvenser. Idén om curlingföräldern har, sedan begreppet myntades i början av 2000-talet, både vunnit många anhängare och mötts av stark kritik.

Barn bär ofta på uppenbara men osedda sanningar

Att bli gammal/äldre

Författare: Minna Vallaste

När vi hör ordet ”åldrande” kan de flesta av oss forma en association till ordet men det är svårare att definiera begreppet. Åldrande sker på flera nivåer. Vi åldras fysiskt och fysiologiskt genom olika förändringar som sker i kroppen och hur den fungerar. Vi åldras mentalt genom förändringar som sker i hur vi tänker och i vår emotionella mognad. Sociala förändringar är ytterligare en aspekt av åldrande då de sociala roller vi antar och de relationer vi har förändras genom vår livstid.

Autism

Författare: Livia Ericsson

Autism är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som påverkar hur hjärnan hanterar information. Ofta upptäcks symtomen redan tidigt i barndomen. Autism innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation, i kombination med en benägenhet till upprepande beteenden och aktiviteter.

Barn är ofta experter på att leva i nuet