Stress på grund av barn

Stress på grund av barn

Att bli förälder innebär ofta förändringar, nya situationer och omprioriteringar. Att få barn kan vara en fantastisk och underbar tid - men för många kan barnen också bli ett stressmoment. Om du upplever stress på grund av dina barn är du långt ifrån ensam. Här kan du läsa mer om vad som orsakar stress på grund av barn och vad du kan göra själv för att underlätta situationen.


Är du stressad av dina barn?

Nyblivna föräldrar förväntas ofta uppleva en viss mån av stress till följd av den nya livssituationen. Barnets välmående, viktiga milstolpar i utvecklingen och oro kring eventuella sjukdomar eller hälsoproblem tar ofta upp mycket tankekraft och kan göra det svårt att hinna med allt annat som behöver göras. Det berömda livspusslet har plötsligt blivit betydligt mer hektiskt - och ofta blir problemen bara större allt eftersom barnen växer.

Att bli stressad på grund av sina barn kan ibland leda till skuldkänslor eller tankar om att du skulle vara en dålig förälder. Detta är en orättvis och felaktig bild av situationen och det är viktigt att komma ihåg att stress är en naturlig del av att bli förälder. Ibland kan stressen däremot bli så pass stor att den påverkar ditt mående allvarligt - då är det viktigt att göra några förändringar för att du bättre ska kunna hantera stressen.

Vanliga anledningar till stress

Att bli förälder innebär många nya orosmoment. Har du flera barn att ta hand om samtidigt ökar också stressen då varje barn behöver ses till och tas om hand. Stress på grund av barn kan se olika ut beroende på er specifika situation men det är inte ovanligt att som förälder bli stressad av rädsla för att något ska hända ditt barn, oro att deras utveckling inte är normal eller utmattning av att allt för mycket tid går till att se till att barnens behov är täckta. Det finns dessutom vissa omständigheter som tenderar att försvåra föräldrarstressen ytterligare, såsom:

  • Att vara ensamstående förälder
  • Att ha ett eller flera barn med fysiska, kognitiva eller beteendemässiga svårigheter
  • Att ha små barn
  • Att ha litet eller inget socialt nätverk som förälder
  • Att ha ett eller flera barn med svårt temperament

Oavsett din föräldrasituation kan stressen kännas mycket svår, och det är viktigt att du tar dig själv och ditt mående på allvar. Stress på grund av barn är vanligare än du kanske tror, och många antar att det är något att finna sig i. Tvärtom bör du försöka hitta strategier för att förändra din situation om du upplever att du ofta eller under en längre period är stressad på grund av dina barn.

Skillnader i stress för mammor och pappor

Alla familjer och föräldrarkonstellationer är olika. Saker som sysselsättning för vardera förälder, psykisk hälsa och individuell förmåga att hantera stress är alla viktiga komponenter som avgör hur stressad du kan bli som förälder. Trots att alla familjesituationer är unika finns det ett tydligt mönster bland heterosexuella föräldrarpar - mammor är generellt mer stressade än pappor. Forskning visar också att kvinnor tenderar att vara mer missnöjda med sitt ansvar inom föräldraskapet än män.

Varför det är på det här viset är forskarna inte säkra på. Enligt en studie från Cornell University verkar det inte som att mammor tycker mindre om att vara föräldrar än män - bara att det är mer ansträngande. Forskarna menar att kvinnor generellt spenderar mer tid på att ta hand om barnen medan män spenderar mer tid med att leka och umgås med barnen. Att vara medveten om den här tendensen kan underlätta för att upptäcka ojämlikheter om du har barn med någon av motsatt kön.

Det är alltid bra att fundera över varför vissa uppgifter faller på den ena parten och inte den andra. För att minimera stressen inom föräldraparet är det en god idé att försöka dela lika på bördan och undvika att en förälder gör mer eller svårare uppgifter än den andre i längden.

“Trots att alla familjesituationer är unika finns det ett tydligt mönster bland heterosexuella föräldrapar - mammor är generellt mer stressade än pappor.”

Vad kan du göra för att hantera stressen?

För att kunna hantera den oro som föräldraskap medför kan det vara hjälpsamt att komma ihåg att nästan alla föräldrar upplever stress på grund av sina barn. Det är alltså varken ovanligt eller onormalt att uppleva en viss nivå av stress i samband med att bli förälder - men det ska varken hindra dig för mycket i vardagen eller leda till allvarligt lidande.

En viktig sak som kan kännas svår för många föräldrar är att försöka prioritera egentid. Som förälder kan det verka näst intill omöjligt att få en stund för sig själv men att försöka planera in lite tid borta från barnen kan vara hälsosamt för er båda.

En annan strategi som kan hjälpa mot föräldrarstressen är att använda dig av ditt sociala nätverk för stöd. Att be sin partner, föräldrar eller vänner om hjälp med barnen är ett fint och funktionellt sätt att låta någon annan hjälpa dig med ansvaret och skapa lite lugn för dig själv då och då.

“Om du upplever att din situation är ohållbar på grund av stressen kan det vara en god idé att söka hjälp.”

Familjeterapi, parterapi eller egenterapi kan alla vara hjälpsamma sätt att få bukt på problemet med stress på grund av barn. En psykolog kan också hjälpa dig att identifiera vilka strategier som inte fungerar och hjälpa dig att hitta nya, mer funktionella sätt att hantera stressen.

En psykolog kan också hjälpa dig att identifiera vilka strategier som inte fungerar och hjälpa dig att hitta nya, mer funktionella sätt att hantera stressen.

SAMMANFATTNING

Stress på grund av barn är ingenting ovanligt, men att som förälder känna att det är svårt att räcka till kan vara en väldigt prövande upplevelse. Det finns många olika anledningar till att föräldrar kan uppleva barnen och tillvaron med dem som stressande, men det finns strategier som kan hjälpa dig att hantera situationen. Det kan vara hjälpsamt att boka in tid med en terapeut om du upplever att situationen känns mycket svår. Det kan också vara bra att prata med dina nära och kära och be om hjälp och stöd med barnen, så att du får lite tid för dig själv. I längden kommer både du och barnen att må bättre av att du får varva ner och ta hand om dig själv då och då. 

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

FLER ARTIKLAR