Frågor och svar

Här få du svar på de vanligaste frågorna om terapeuter, priser, bokning och remiss. Om du har fler frågor får du gärna maila oss på [email protected] så svarar vi så fort vi kan.

Vad är bokapsykolog.se?

Boka psykolog är en söktjänst och en kunskapskälla. Här finns Sveriges psykologiska kompetens samlad. Med söktjänster kommer man enkelt i kontakt med en psykolog/psykoterapeut, när man vill och när man behöver. Bokapsykolog är också en kunskapskälla. Här kan man läsa om alla typer av psykologiska problem och behandlingsmetoder.

Varför behövs bokapsykolog.se

De flesta människor kommer någon gång i sitt liv att ha stor hjälp av en psykolog/psykoterapeut. Vi strävar efter att göra det enkelt att finna den hjälp man behöver. Viktigast av allt är omsorgen om sig själv och varandra. Bokapsykolog behövs för att enkelt finna och direkt kunna boka ett möte med en leg. psykolog eller leg. psykoterapeut.

Vad är en psykolog?

Psykolog är en så kallad skyddad titel vilket betyder att endast utbildade och examinerade psykologer kan kalla sig psykolog. Detta är reglerat enligt svensk lagstiftning inom hälso- och sjukvården området.  En psykolog har avlagt en examen, efter 5 års universitetsstudier. Det är Socialstyrelsen som godkänner och avgör vem som får kalla sig psykolog. Efter avslutad utbildning, examen och ett 1-årigt praktiskt arbete, under handledning av en erfaren kollega, kan psykologer ansöka om legitimation av Socialstyrelsen.

Vad är en psykoterapeut?

En psykoterapeut har först en gedigen grundutbildning på minst 180 högskolepoäng. Man kan i grunden ha en läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri, en socionomexamen, legitimerad sjuksköterska, präst eller annan motsvarande utbildning. Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Efter grundutbildningen följer 2-3 års teoretisk och praktisk psykoterapiutbildning som också innebär egenterapi, att själv gå i terapi.

Vad är en psykiatriker?

En psykiatriker är en legitimerad läkare som sedan specialiserat sig inom psykiatri, vilket tar c:a fem år efter läkarlegitimationen. Psykiatrikern är specialist inom området psykiska sjukdomar och har rätt att skriva ut mediciner. Psykiatrikern har basutbildning i psykoterapi och kan efter två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt egen psykoterapi söka till den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen. Här på Bokapsykolog finns bara legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Det görs ingen skillnad på dessa i detta sammanhang, alla är likvärdigt skickliga behandlare.

Varför är det viktigt att psykologen eller psykoterapeuten är legitimerad?

Legitimationen innebär att behandlaren uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav. Du som klient kan känna dig trygg då det innebär att samhället garanterar att personen genomgått både en godkänd utbildning och den praktiska träning som krävs för yrkesutövningen.

Vilka behandlare finns på bokaspykolog.se?

På bokapsykolog.se finns legitimerade behandlare från hela Sverige. Antingen är man legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Det görs ingen skillnad på dessa i detta sammanhang, alla står under Socialstyrelsens regler och översyn.

Hur hittar jag rätt terapeut för mig?

På bokapsykolog finner man bara legitimerade, och av Socialstyrelsen godkända behandlare. Därför kan man känna sig helt trygg med att alla krav på tystnadsplikt, sekretess och yrkesetiska regler följs. Du kan välja att gå terapi, parterapi eller barnterapi.

Därför kan du lugnt välja din behandlare utifrån det som är viktigast för dig,  t ex snabbast tid, den som har mottagning närmast dig eller den som är specialiserad på ett visst bekymmer m.m.  Välj knappen "Filtrera" högst upp i söklistan av terapeuter och klicka i dina eventuella önskemål.

Hur hittar jag en terapeut som talar andra språk än svenska?

Lätt! När du söker terapeut kan du filtrera. Du klickar i vilket språk du föredrar, så letar sökfunktionen upp alla de som kan erbjuda dig behandling på ditt språk.

Finns ingen terapeut som talar ditt språk just där du bor, och språket är viktigt, så rekommenderar vi dig att boka ett videosamtal. Då söks en terapeut över ett bredare geografiskt område.

Hur bokar jag tid för nybesök?

På bokapsykologs förstasida finns flera sätt att hitta en leg. psykolog eller leg. psykoterapeut

Vad kostar det att gå till en psykolog?

Jag har fått en remiss. Hur fungerar det?

Då ska du välja att gå till en terapeut som har vårdavtal. Se listan på terapeuter här.

Fungerar samtalen med högkostnadsskyddet?

Absolut, om du går till en terapeut som har ett avtal med sjukvårdsregionen, annars inte! I bokapsykologs filtreringsfunktion kan du välja att få se endast de terapeuter som har avtal med regionen. Högkostnadsskyddet betyder att du betalar en besöksavgift på vanligtvis 200 kronor. När du betalt sammanlagt 1150 kronor, går skyddet in och ger dig rätt till ett frikort.

Kan jag använda mitt frikort vid besöket?

Det går fint! Då ska du inte betala någon patientavgift överhuvudtaget. Perioden för frikort börjar dagen du betalt 1 150 kr (detta gäller för de flesta sjukvårdsregioner) och gäller i tolv månader, räknat från första besöket.

Kan jag även boka videosamtal?

Många terapeuter erbjuder både vanliga samtal på plats men också videosamtal och telefonsamtal.
Ikonen för videosamtal är en datorskärm. Se listan på terapeuter här.

Kontakta oss gärna om du har fler frågor.