Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Kontrollbehov

Kontrollbehov

Författare: Livia Ericsson

De flesta människor mår bra av att uppleva att de har någon form av kontroll över sina liv. Ett överdrivet eller tvångsmässigt kontrollbehov kan vara ett sätt att hantera stress och oro. På kort sikt kan det fungera, men på längre sikt brukar det resultera i en ond spiral där stressen och oron istället ökar.

Erektionsproblem

Erektionsproblem

Författare: Molly Byström

Erektionsproblem innebär att du har svårt att få eller behålla stånd. Det är ett vanligt och oftast ofarligt problem som för det mesta har sin grund i psykologiska tillstånd. Nästan alla med penis upplever problem med att få stånd någon gång, och oavsett anledning finns det hjälp att få.

Förälskelse

Förälskelse

Författare: Elvira Martin

Förälskelse är en stark känsla förknippad med lycka, njutning, energi och närhet, och den kan sudda ut gränserna mellan det egna jaget och den andre. Förälskelsen sätter vissa signalsubstanser i hjärnan ur balans, vilket kan förklara de kroppsliga reaktioner som kan ske när vi är förälskade. Vi är alla olika och våra tidigare erfarenheter och relationsmönster spelar roll när det kommer till vem och hur vi blir förälskade. Olycklig förälskelse kan göra ont och vara svårt, men går att komma över och kan vara en möjlighet att lära sig om sig själv.

Bristande lust

Bristande lust

Författare: Anna Lindblom

Mekanismerna som påverkar vår sexuella lust är många och komplexa. Det handlar om kroppen, hjärnan, relationen och omgivningen, i ett intrikat samspel. Vad som väcker lust, och hur stark lusten är, varierar från individ till individ. Man kan vara asexuell, det vill säga ha ett lågt eller obefintligt intresse för sex, och man kan ha en stark och stadig sexlust. För många varierar lustens intensitet genom livets olika faser. Eftersom lusten är beroende av komplexa mekanismer kan den också bli störd av en lång rad olika faktorer. Det finns flera metoder för att öka lusten om man upplever att den är för låg.

Barn och skilsmässa

Barn och skilsmässa

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Alla barn reagerar på skilsmässor olika, vissa kan uppleva det som en lättnad medan andra blir klängiga, arga eller tysta. Det kan vara en riskfaktor för barnets utveckling men det beror på hur förändringen hanteras. Att hålla ihop enbart för barnets skull är aldrig en bra idé. Hur man ska berätta för barnet om skilsmässan beror på barnets mognadsgrad men viktigt är att behålla rutiner och förklara att uppbrottet inte har något att göra med barnet.

ADHD

ADHD

Författare: Siri Roslund

ADHD är en förkortning för attention-deficit/ hyperactivity disorder. En person med en ADHD-diagnos har alltså som namnet antyder svårt att hålla uppmärksamheten och att sitta still. En ADHD-diagnos innebär däremot inte att alla med adhd är lika och symptomen kan utmärka sig mycket olika hos olika individer.

Kontrollbehov

Kontrollbehov

Författare: Livia Ericsson

De flesta människor mår bra av att uppleva att de har någon form av kontroll över sina liv. Ett överdrivet eller tvångsmässigt kontrollbehov kan vara ett sätt att hantera stress och oro. På kort sikt kan det fungera, men på längre sikt brukar det resultera i en ond spiral där stressen och oron istället ökar.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Författare: Emma Hedlund

Lågaffektivt bemötande är en samling metoder som går ut på att bemöta starka känslor med lugna känslouttryck. Metoderna talas oftast om som ett tillvägagångssätt för att lugna ner våldsamma eller hotfulla situationer, men det innebär även att undvika en konflikt från första början eller stoppa en fullt pågående sådan.

Erektionsproblem

Erektionsproblem

Författare: Molly Byström

Erektionsproblem innebär att du har svårt att få eller behålla stånd. Det är ett vanligt och oftast ofarligt problem som för det mesta har sin grund i psykologiska tillstånd. Nästan alla med penis upplever problem med att få stånd någon gång, och oavsett anledning finns det hjälp att få.

Förälskelse

Förälskelse

Författare: Elvira Martin

Förälskelse är en stark känsla förknippad med lycka, njutning, energi och närhet, och den kan sudda ut gränserna mellan det egna jaget och den andre. Förälskelsen sätter vissa signalsubstanser i hjärnan ur balans, vilket kan förklara de kroppsliga reaktioner som kan ske när vi är förälskade. Vi är alla olika och våra tidigare erfarenheter och relationsmönster spelar roll när det kommer till vem och hur vi blir förälskade. Olycklig förälskelse kan göra ont och vara svårt, men går att komma över och kan vara en möjlighet att lära sig om sig själv.

Demens

Demens

Författare: Livia Ericsson

Det finns flera olika sorters demenssjukdomar och de kan ha olika symtom och förlopp. Gemensamt är att demenssjukdom främst drabbar människor i den senare delen av livet och innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tolka sin omgivning.

Bristande lust

Bristande lust

Författare: Anna Lindblom

Mekanismerna som påverkar vår sexuella lust är många och komplexa. Det handlar om kroppen, hjärnan, relationen och omgivningen, i ett intrikat samspel. Vad som väcker lust, och hur stark lusten är, varierar från individ till individ. Man kan vara asexuell, det vill säga ha ett lågt eller obefintligt intresse för sex, och man kan ha en stark och stadig sexlust. För många varierar lustens intensitet genom livets olika faser. Eftersom lusten är beroende av komplexa mekanismer kan den också bli störd av en lång rad olika faktorer. Det finns flera metoder för att öka lusten om man upplever att den är för låg.

Att bli gammal/äldre

Att bli gammal/äldre

Författare: Minna Vallaste

När vi hör ordet ”åldrande” kan de flesta av oss forma en association till ordet men det är svårare att definiera begreppet. Åldrande sker på flera nivåer. Vi åldras fysiskt och fysiologiskt genom olika förändringar som sker i kroppen och hur den fungerar. Vi åldras mentalt genom förändringar som sker i hur vi tänker och i vår emotionella mognad. Sociala förändringar är ytterligare en aspekt av åldrande då de sociala roller vi antar och de relationer vi har förändras genom vår livstid.

Barn och skilsmässa

Barn och skilsmässa

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Alla barn reagerar på skilsmässor olika, vissa kan uppleva det som en lättnad medan andra blir klängiga, arga eller tysta. Det kan vara en riskfaktor för barnets utveckling men det beror på hur förändringen hanteras. Att hålla ihop enbart för barnets skull är aldrig en bra idé. Hur man ska berätta för barnet om skilsmässan beror på barnets mognadsgrad men viktigt är att behålla rutiner och förklara att uppbrottet inte har något att göra med barnet.

ADHD

ADHD

Författare: Siri Roslund

ADHD är en förkortning för attention-deficit/ hyperactivity disorder. En person med en ADHD-diagnos har alltså som namnet antyder svårt att hålla uppmärksamheten och att sitta still. En ADHD-diagnos innebär däremot inte att alla med adhd är lika och symptomen kan utmärka sig mycket olika hos olika individer.

Affektfobiterapi

Affektfobiterapi

Författare: Livia Ericsson

Affektfobi är en stark rädsla inför en viss känsla. Rädslan etableras tidigt i livet och fungerar på ett liknande sätt som till exempel spindel- eller ormfobi. Den kan också behandlas på ett sätt som liknar behandling av andra fobier.

Kontrollbehov

Kontrollbehov

Författare: Livia Ericsson

De flesta människor mår bra av att uppleva att de har någon form av kontroll över sina liv. Ett överdrivet eller tvångsmässigt kontrollbehov kan vara ett sätt att hantera stress och oro. På kort sikt kan det fungera, men på längre sikt brukar det resultera i en ond spiral där stressen och oron istället ökar.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Författare: Emma Hedlund

Lågaffektivt bemötande är en samling metoder som går ut på att bemöta starka känslor med lugna känslouttryck. Metoderna talas oftast om som ett tillvägagångssätt för att lugna ner våldsamma eller hotfulla situationer, men det innebär även att undvika en konflikt från första början eller stoppa en fullt pågående sådan.

Erektionsproblem

Erektionsproblem

Författare: Molly Byström

Erektionsproblem innebär att du har svårt att få eller behålla stånd. Det är ett vanligt och oftast ofarligt problem som för det mesta har sin grund i psykologiska tillstånd. Nästan alla med penis upplever problem med att få stånd någon gång, och oavsett anledning finns det hjälp att få.

Förälskelse

Förälskelse

Författare: Elvira Martin

Förälskelse är en stark känsla förknippad med lycka, njutning, energi och närhet, och den kan sudda ut gränserna mellan det egna jaget och den andre. Förälskelsen sätter vissa signalsubstanser i hjärnan ur balans, vilket kan förklara de kroppsliga reaktioner som kan ske när vi är förälskade. Vi är alla olika och våra tidigare erfarenheter och relationsmönster spelar roll när det kommer till vem och hur vi blir förälskade. Olycklig förälskelse kan göra ont och vara svårt, men går att komma över och kan vara en möjlighet att lära sig om sig själv.

Demens

Demens

Författare: Livia Ericsson

Det finns flera olika sorters demenssjukdomar och de kan ha olika symtom och förlopp. Gemensamt är att demenssjukdom främst drabbar människor i den senare delen av livet och innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tolka sin omgivning.

Bristande lust

Bristande lust

Författare: Anna Lindblom

Mekanismerna som påverkar vår sexuella lust är många och komplexa. Det handlar om kroppen, hjärnan, relationen och omgivningen, i ett intrikat samspel. Vad som väcker lust, och hur stark lusten är, varierar från individ till individ. Man kan vara asexuell, det vill säga ha ett lågt eller obefintligt intresse för sex, och man kan ha en stark och stadig sexlust. För många varierar lustens intensitet genom livets olika faser. Eftersom lusten är beroende av komplexa mekanismer kan den också bli störd av en lång rad olika faktorer. Det finns flera metoder för att öka lusten om man upplever att den är för låg.

Att bli gammal/äldre

Att bli gammal/äldre

Författare: Minna Vallaste

När vi hör ordet ”åldrande” kan de flesta av oss forma en association till ordet men det är svårare att definiera begreppet. Åldrande sker på flera nivåer. Vi åldras fysiskt och fysiologiskt genom olika förändringar som sker i kroppen och hur den fungerar. Vi åldras mentalt genom förändringar som sker i hur vi tänker och i vår emotionella mognad. Sociala förändringar är ytterligare en aspekt av åldrande då de sociala roller vi antar och de relationer vi har förändras genom vår livstid.

Barn och skilsmässa

Barn och skilsmässa

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Alla barn reagerar på skilsmässor olika, vissa kan uppleva det som en lättnad medan andra blir klängiga, arga eller tysta. Det kan vara en riskfaktor för barnets utveckling men det beror på hur förändringen hanteras. Att hålla ihop enbart för barnets skull är aldrig en bra idé. Hur man ska berätta för barnet om skilsmässan beror på barnets mognadsgrad men viktigt är att behålla rutiner och förklara att uppbrottet inte har något att göra med barnet.

ADHD

ADHD

Författare: Siri Roslund

ADHD är en förkortning för attention-deficit/ hyperactivity disorder. En person med en ADHD-diagnos har alltså som namnet antyder svårt att hålla uppmärksamheten och att sitta still. En ADHD-diagnos innebär däremot inte att alla med adhd är lika och symptomen kan utmärka sig mycket olika hos olika individer.

Affektfobiterapi

Affektfobiterapi

Författare: Livia Ericsson

Affektfobi är en stark rädsla inför en viss känsla. Rädslan etableras tidigt i livet och fungerar på ett liknande sätt som till exempel spindel- eller ormfobi. Den kan också behandlas på ett sätt som liknar behandling av andra fobier.

Lågaffektivt bemötande

Författare: Emma Hedlund

Lågaffektivt bemötande är en samling metoder som går ut på att bemöta starka känslor med lugna känslouttryck. Metoderna talas oftast om som ett tillvägagångssätt för att lugna ner våldsamma eller hotfulla situationer, men det innebär även att undvika en konflikt från första början eller stoppa en fullt pågående sådan.

Demens

Författare: Livia Ericsson

Det finns flera olika sorters demenssjukdomar och de kan ha olika symtom och förlopp. Gemensamt är att demenssjukdom främst drabbar människor i den senare delen av livet och innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tolka sin omgivning.

Ibland måste man välja mellan att ha rätt eller att vara lycklig

Att bli gammal/äldre

Författare: Minna Vallaste

När vi hör ordet ”åldrande” kan de flesta av oss forma en association till ordet men det är svårare att definiera begreppet. Åldrande sker på flera nivåer. Vi åldras fysiskt och fysiologiskt genom olika förändringar som sker i kroppen och hur den fungerar. Vi åldras mentalt genom förändringar som sker i hur vi tänker och i vår emotionella mognad. Sociala förändringar är ytterligare en aspekt av åldrande då de sociala roller vi antar och de relationer vi har förändras genom vår livstid.

Affektfobiterapi

Författare: Livia Ericsson

Affektfobi är en stark rädsla inför en viss känsla. Rädslan etableras tidigt i livet och fungerar på ett liknande sätt som till exempel spindel- eller ormfobi. Den kan också behandlas på ett sätt som liknar behandling av andra fobier.

Att vara ensam i en frivillig fin relation med sig själv kan också vara skön och innehållsrik