IVF och mental påfrestning

IVF och mental påfrestning

IVF är en provrörsbefruktning och fungerar genom att en befruktning sker utanför kvinnans kropp. IVF sker kort sagt genom att kvinnans ägg tas ut och befruktas med spermier för att sedan placeras in i livmodern igen. IVF är med andra ord ett tillvägagångssätt för att bli gravid.


Vad är IVF?

IVF står för in vitro-fertilisering och betyder att en befruktning sker i labb i provrör, varför man ofta använder begreppet provrörsbefruktning. Provrörsbefruktning är en behandling som erbjuds både av landstingen och av privata kliniker.

1981 blev kvinnor i Sverige gravida för första gången till följd av provrörsbefruktning. Idag sker över 13 000 graviditeter via IVF per år, medan runt 3500 barn föds efter IVF-graviditet varje år, vilka är lika friska och välfungerande som barn födda på vanlig väg. Sedan januari 2019 är det enligt lag tillåtet att genomföra en provrörsbefruktning med både donerade spermier och ägg.

Provrörsbefruktning är en behandling som används när det av någon anledning finns hinder för en kvinna att bli gravid på normal väg. Hinder kan vara sådant som ofrivillig barnlöshet, endometrios, ej dugliga spermier, skador på äggledarna med mera.

IVF-behandling

En provrörsbefruktning kan ske på olika sätt, men ett vanligt tillvägagångssätt när man har bestämt sig för att genomgå behandlingen är följande:

  • Till att börja med kan kvinnan behandlas med hormoner, för att hindra att en ägglossning sker för tidigt. Hormonerna kan tas genom nässpray. Sprayen tas vanligtvis dagligen under ungefär 2 veckors tid, innan det är planerat att en läkare tar ut äggen.
  • I nästa steg behandlas kvinnan med hormoner som injiceras och som stimulerar tillväxten och mognaden av äggblåsor. I äggblåsorna finns äggceller som släpps loss under ägglossningen.
  • När äggblåsorna har växt till sig ges kvinnan ett läkemedel inför ägguttagningen. Läkemedlet stimulerar ägglossning och kan göra att flera ägg lossnar, vilket i sin tur ökar chanserna för en befruktning.
  • På en klinik plockar läkaren sedan ut äggen med hjälp av en nål och en ultraljudsstav. Kvinnan ges bedövning och kan även få lugnande läkemedel. Äggen placeras i provrör för att sedan kunna befruktas av mannens spermier eller av donerade spermier. Mannen kan bland annat lämna spermier via avsett rum på kliniken.

Mental påfrestning

Att fundera över, men även att bestämma sig för och att sedan fullgöra en IVF-behandling kan vara påfrestande, inte bara fysiskt utan även psykiskt och mentalt. Till att börja med grundar sig en IVF-behandling inte sällan i att det finns något som hindrar en från att bli gravid på en naturlig väg. Ett sådant hinder kan i sig redan utgöra en mental påfrestning från början.

Att fullgöra en behandling kan vara fysiskt påfrestande för kvinnan då hon genomgår flera hormonbehandlingar som påverkar kroppen. Även om komplikationer är väldigt ovanligt så kan lite mindre än 2 % drabbas.

Komplikationer kan utgöras av överstimuleringssyndrom som gör att för många äggblåsor bildas vilket leder till att magen svullnar upp och man kan få det jobbigt att andas. Vid första hormonbehandlingen kan kvinnan även drabbas av fysiska besvär som svettningar och vallningar.

Även psykiska konsekvenser kan förekomma som att kvinnan vid första hormonbehandlingen kan drabbas av nedstämdhet och humörsvängningar. En vidare mental påfrestning kan utgöras av själva faktumet att man vid en IVF-behandling ställer sig in på och förbereder sig på att bli förälder.

Provrörsbefruktning är ett bra alternativ, men utgör heller ingen garanti för att man kommer att bli gravid.

Ungefär 30 % av IVF-behandlingar i Sverige leder till förlossning. Att genomgå en behandling och förbereda sig på att bli förälder men samtidigt inte ha någon garanti för att graviditeten lyckas är såklart en stor påfrestning.

Vid en IVF-behandling är det viktigt att hålla sig till sina vanligt rutiner för att se till att både man själv och sin kropp mår bra. Det kan dock vara bra att vara försiktig med sex och alltför hård träning i samband ägguttagningen och insättningen. För att få stöd mentalt kan det vara bra att man som par pratar mycket med varandra.

En IVF-behandling är en process man går igenom tillsammans ifall man är ett par. På mottagningar som utför IVF-behandlingar finns det ofta stödsamtal att få, där kan man få ventilera sig med en psykolog eller kurator och få stöttning.

Att genomgå en behandling och förbereda sig på att bli förälder men samtidigt inte ha någon garanti för att graviditeten lyckas är såklart en stor påfrestning.

Barnlöshet

Som tidigare nämnt kan det ofta finnas tidigare hinder som har utgjort en psykisk påfrestning innan man söker sig till en IVF-behandling. En sådan påfrestning kan vara barnlöshet.

Ofrivillig barnlöshet kan bero på olika saker. Två av de vanligaste orsakerna är nedsatt spermiekvalité och skador i livmodern eller på äggstockarna. I många fall finner man tyvärr ingen uppenbar faktor som ligger bakom barnlösheten.

Vid en utredning kan man kartlägga vad det är som har bidragit till barnlösheten och ifall ett par kan erbjudas någon behandling för att en graviditet ska ske. Utöver IVF-behandling kan en läkare, beroende på problematik, rekommendera ett par att fortsätta försöka på vanlig väg, insemination av spermier, operation eller stimulerad ägglossning.

SAMMANFATTNING

IVF är en behandling som syftar till att hjälpa par eller kvinnor att bli gravida. IVF är en behandling som även kallas för provrörsbefruktning och går till på så vis att ägg tas från en kvinna och befruktas av spermier som tas från en man. Befruktningen sker alltså i ett labb, utanför kroppen. Äggen och spermierna kan även vara donerade. Efter befruktningen kan ett embryo börja utvecklas och sättas tillbaka in i kvinnans livmoder. En IVF-behandling kan utgöra både en fysisk och psykisk påfrestning. Det kan vara fysiskt krävande för en kvinna att genomgå en IVF-behandling. Sedan är det även mentalt påfrestande både för en kvinna och en man då en IVF-behandling ofta innebär en förberedelse på att bli förälder utan att någon garanti finns för att det kommer att ske, alltså trots en behandling. IVF utgör dock ett bra alternativ vid ofrivillig barnlöshet.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.

FLER ARTIKLAR