Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Existentiell terapi

Existentiell terapi

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Existentiell terapi befattar sig med de frågor som är fundamentala för det mänskliga tillståndet; vår fria vilja, ansvar och strävan efter mening. Snarare än att fokusera på symptomen är det individen som står i centrum och hennes förmåga att ta rationella beslut. Terapin försöker få klienten att nå sin fulla potential genom självmedvetenhet och sin förmåga att omskapa sig själv.

Aversionsterapi

Aversionsterapi

Författare: Magnus Lindelöf

Aversionsterapi är en behandlingsmetod som går ut på att bli av med oönskade tankar, känslor eller beteenden. Tillvägagångssättet kan i sin enkelhet beskrivas med att det oönskade beteendet paras ihop med en obehaglig upplevelse. Förhoppningen är att den obehagliga upplevelsen ska kunna bidra till att personen ifråga inte längre kommer att utföra beteendet.

ACT – acceptance and commitment therapy

ACT – acceptance and commitment therapy

Författare: Evelina Houghton

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en nyare form av terapi som växt fram ur den kognitiva beteendeterapin med influenser från medvetandelära. ACT har mycket gemensamt med mer traditionell KBT men menar att associationer eller inlärningar inte bör ersättas, utan snarare accepteras. Fokus inom ACT ligger på att få personer att leva sitt liv i enlighet med sina egna värden.

Existentiell terapi

Existentiell terapi

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Existentiell terapi befattar sig med de frågor som är fundamentala för det mänskliga tillståndet; vår fria vilja, ansvar och strävan efter mening. Snarare än att fokusera på symptomen är det individen som står i centrum och hennes förmåga att ta rationella beslut. Terapin försöker få klienten att nå sin fulla potential genom självmedvetenhet och sin förmåga att omskapa sig själv.

Bildterapi

Bildterapi

Författare: Elias Olsson

Bildterapi ger personer en möjlighet att uttrycka känslor som kan vara svåra att sätta ord på. För dem som lider av psykologiska svårigheter, eller har problem i vardagslivet kan bildterapi behandling vara en metod för att bearbeta sina känslor.

Aversionsterapi

Aversionsterapi

Författare: Magnus Lindelöf

Aversionsterapi är en behandlingsmetod som går ut på att bli av med oönskade tankar, känslor eller beteenden. Tillvägagångssättet kan i sin enkelhet beskrivas med att det oönskade beteendet paras ihop med en obehaglig upplevelse. Förhoppningen är att den obehagliga upplevelsen ska kunna bidra till att personen ifråga inte längre kommer att utföra beteendet.

ACT – acceptance and commitment therapy

ACT – acceptance and commitment therapy

Författare: Evelina Houghton

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en nyare form av terapi som växt fram ur den kognitiva beteendeterapin med influenser från medvetandelära. ACT har mycket gemensamt med mer traditionell KBT men menar att associationer eller inlärningar inte bör ersättas, utan snarare accepteras. Fokus inom ACT ligger på att få personer att leva sitt liv i enlighet med sina egna värden.

Existentiell terapi

Existentiell terapi

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Existentiell terapi befattar sig med de frågor som är fundamentala för det mänskliga tillståndet; vår fria vilja, ansvar och strävan efter mening. Snarare än att fokusera på symptomen är det individen som står i centrum och hennes förmåga att ta rationella beslut. Terapin försöker få klienten att nå sin fulla potential genom självmedvetenhet och sin förmåga att omskapa sig själv.

Bildterapi

Bildterapi

Författare: Elias Olsson

Bildterapi ger personer en möjlighet att uttrycka känslor som kan vara svåra att sätta ord på. För dem som lider av psykologiska svårigheter, eller har problem i vardagslivet kan bildterapi behandling vara en metod för att bearbeta sina känslor.

Aversionsterapi

Aversionsterapi

Författare: Magnus Lindelöf

Aversionsterapi är en behandlingsmetod som går ut på att bli av med oönskade tankar, känslor eller beteenden. Tillvägagångssättet kan i sin enkelhet beskrivas med att det oönskade beteendet paras ihop med en obehaglig upplevelse. Förhoppningen är att den obehagliga upplevelsen ska kunna bidra till att personen ifråga inte längre kommer att utföra beteendet.

ACT – acceptance and commitment therapy

ACT – acceptance and commitment therapy

Författare: Evelina Houghton

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en nyare form av terapi som växt fram ur den kognitiva beteendeterapin med influenser från medvetandelära. ACT har mycket gemensamt med mer traditionell KBT men menar att associationer eller inlärningar inte bör ersättas, utan snarare accepteras. Fokus inom ACT ligger på att få personer att leva sitt liv i enlighet med sina egna värden.

Bildterapi

Författare: Elias Olsson

Bildterapi ger personer en möjlighet att uttrycka känslor som kan vara svåra att sätta ord på. För dem som lider av psykologiska svårigheter, eller har problem i vardagslivet kan bildterapi behandling vara en metod för att bearbeta sina känslor.