Psykos

Psykos

Att drabbas av en psykos innebär att du inte klarar av att skilja på dina inre föreställningar och den faktiska verkligheten. Du upplever helt enkelt omvärlden på ett sätt som ingen annan gör. Det kan bland annat yttra sig som vanföreställningar i form av hallucinationer, tankestörningar eller paranoia. Att uppleva en psykos är ofta mycket obehagligt, då gränserna mellan föreställning och verklighet suddas ut. De flesta återhämtar sig väl från psykosen och med rätt behandling minskar risken för att uppleva fler psykoser i framtiden.


Har du vanföreställningar eller hallucinationer?

Om du tycker dig se, höra eller uppleva saker som ingen annan gör kan det röra sig om ett psykosliknande tillstånd. För vissa kan det handla om skuggor eller figurer som tycks förfölja eller gömma sig för en. Andra hör röster som viskar eller uppmanar saker, antingen utifrån eller inuti huvudet. Några kan bli som besatta av tanken att de är förföljda, eller att någon i deras närhet ljuger för dem. Detta är exempel på olika varianter av vanföreställningar och hallucinationer som ofta drabbar den som lider av en psykos.

I vissa fall kommer psykosen plötsligt, och i andra fall kan upplevelserna krypa sig på under lång tid. Ofta känner du dig lite märklig ett par veckor innan psykosen bryter ut. Du kan då uppleva symptom som starkt påminner om ångest eller depression.

Om du har upplevt en psykos tidigare och känner att du börjar må annorlunda, plötsligt får koncentrations- eller sömnsvårigheter och tappar kontrollen över ditt humör bör du ta kontakt med vården. Det kan innebära att ännu en psykos kommer att drabba dig. Så är dock inte alltid fallet - alla upplever nedstämdhet och oro ibland, men för den som lider av psykoser är det alltid bra att vara på den säkra sidan och kontrollera plötsliga förändringar i humör och mående.

Symptom på psykos

Att hamna i en psykos kan innebära olika saker för olika personer beroende på personlighet, sjukdomshistoria och andra omständigheter kring dig när du drabbas. Gemensamt för alla som är i en psykos är att omvärlden upplevs på ett vanställt sätt. Det du upplever när du befinner dig i en psykos är inte verkligt för omvärlden - men det känns helt verkligt för dig själv. Under psykosen är det ofta mycket svårt att skilja på vilka av dina upplevelser som är rimliga och vilka som inte är det.

Olika personer kan alltså reagera olika vid psykos, men de flesta upplever något eller några av följande symtom:

  • Vanföreställningar Uppfattningar om att världen, personer eller omständigheter plötsligt förvrängs eller får en förändrad innebörd. Det kan bland annat innebära att du känner dig förföljd eller utsatt för en konspiration.
  • HallucinationerAtt se, höra, känna, smaka eller känna doften av saker som egentligen inte är där. Hallucinationer är kopplade till sinnena och beror på störningar i hjärnans nervimpulser.
  • TankestörningarAtt ha svårt att tänka som vanligt. Det blir svårt att avsluta eller fullfölja en tanke eftersom nya dyker upp, avbryter och distraherar. Ofta påverkar tankestörningen ditt tal så att du talar osammanhängande eller verkar ofokuserad.
  • Ångest och depression Starka känslor av oro, skräck eller nedstämdhet. Det är inte särskilt konstigt att uppleva dessa när verkligheten plötsligt inte går ihop. Många blir mycket rädda och stressade av att uppleva en psykos, och ofta kan du uppleva stark ångest även innan du kommer in i ett psykotiskt tillstånd.
  • Sömnstörningar Sömnen kan förändras före, under och efter en psykos. Det kan antingen innebära att du har svårt att sova eller att du sover mycket mer än vanligt.

Att uppleva en psykos kan vara mycket svårt, och för många lever obehaget kvar i kroppen även efter att de allvarligaste symptomen är borta. Det är viktigt att du som börjar känna igen dig i symptomen ovan söker vård direkt för att minimera psykosens effekt. Du kan söka vård direkt på en psykiatrisk mottagning om du upplever vanföreställningar eller hallucinationer. Om du uppfyller ålderskraven kan du också kontakta skolhälsan eller ungdomsmottagningen för hjälp.

Behandling av psykos

För att du ska bli bättre efter en psykos behöver du behandlas. En behandling går ut på att få dig att må bättre och kunna återgå till att leva ett ordnat och fungerande liv efter psykosens gång. Innan du kan påbörja din behandling behöver du göra en psykiatrisk utredning för att ta reda på mer om grunden till din psykos.

Behandlingen kan se olika ut beroende på dina svårigheter och omständigheter. För många inbegriper vårdplanen läkemedel, psykologisk behandling, social träning och information till dig och dina närstående om vad psykos och psykosbehandling innebär. Oftast används läkemedel för att underlätta för den psykologiska och sociala behandlingen genom att lindra dina symptom.

Det är viktigt att du förstår vad det är som har hänt dig för att få stöd i att slippa hamna där igen. Oavsett hur just din vårdplan ser ut är det bra om du är med och bestämmer mål och syfte med behandlingen när den planeras - behandlingen ska alltid utgå från dig och dina behov.

Oavsett hur just din vårdplan ser ut är det bra om du är med och bestämmer mål och syfte med behandlingen när den planeras - behandlingen ska alltid utgå från dig och dina behov.

Varför får vi psykoser?

Det är inte helt klarlagt varför vissa löper större risk än andra att uppleva psykoser. Troligtvis finns det en viss ärftlig sårbarhet som innebär att vissa av oss löper lite större risk att drabbas rent genetiskt. Även stress, uppväxt eller särskilt traumatiska händelser kan leda till ökad sårbarhet för att hamna i en psykos.

Om du en gång hamnat i en psykos är risken större att du kan hamna där igen. Därför är det extra viktigt att du som varit med om en psykos förut söker vård och stöd om du känner av symptom på att du håller på att utveckla en psykos igen. Det är också viktigt att du har ett fungerande nätverk runt omkring dig som hjälper dig att komma på fötter igen efter en så omskakande upplevelse.

Du förtjänar att få stöd och hjälp under och efter en psykos, och om du berättar för dina närstående vad som pågår ger du dem en chans att stötta dig så att du kan ta dig igenom behandlingen till en ljusare framtid.

Det är (...) viktigt att du har ett fungerande nätverk runt omkring dig som hjälper dig att komma på fötter igen efter en så omskakande upplevelse.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis innebär psykos ett tillstånd av nedsatt förmåga att skilja egna upplevelser från faktisk verklighet. Du kan exempelvis hallucinera, uppleva obehagliga eller osammanhängande tankar eller bli paranoid gentemot din omgivning. Du ska alltid söka vård på en psykiatrisk mottagning om du känner att du är på väg att hamna i en psykos.

Med hjälp av medicin och psykosocial behandling blir de allra flesta bättre efter en psykos, men det är viktigt att du får vård som är väl anpassad till din situation. Det är också alltid en god idé att anförtro sig till nära anhöriga och förklara vad du går igenom - du förtjänar att få stöd i din upplevelse, och genom att berätta ger du dem chansen att hjälpa dig. Kom ihåg att ta dig själv och dina symptom på allvar - du är viktig och förtjänar att må bättre. Psykoser kan vara väldigt obehagliga att uppleva men med rätt vård och stöd har du stor chans till återhämtning.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

FLER ARTIKLAR