Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Kristerapi

Kristerapi

Författare: Linda Sebbas

Kriser är en naturlig del av livet. Ibland kan det handla om mindre motgångar eller till exempel ålderskriser - dessa överkommer man ofta med tiden. Andra kriser kan däremot vara svårare att komma över. Vissa personer som genomlevt speciellt traumatiska händelser kan behöva professionellt stöd för att kunna ta sig igenom krisen samt för att hitta metoder för att hantera situationen.

Exponering

Exponering

Författare: Hanna Hasselqvist

Exponering är en behandlingsform som används inom beteendeterapi för att lära sig minska ångest och rädsla. Den går ut på att utsätta sig för det som känns obehagligt, och steg för steg lära sig att hantera obehaget och minska ångesten.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Författare: Patrik Nilsson

Det är vanligt att vi alla bär på en inre kritisk röst, men för vissa tar rösten överstyr och skadar personens självbild. För att stävja det har terapiformen compassionfokuserad terapi tagits fram, och har som mål att stärka individens självmedkänsla.

Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi (PDT)

Författare: Livia Ericsson

Psykodynamisk terapi är en behandlingsmetod där man arbetar med att fördjupad självinsikt för att minska psykologiska problem. Det är en av de vanligaste terapiformerna i Sverige.

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

Författare: Evelina Houghton

KBT går att använda för en rad olika problemområden och har visat sig vara mycket effektiv vid depression och olika typer av ångestproblematik. KBT är en etablerad behandlingsmetod både i Sverige och internationellt.

Gestaltterapi

Gestaltterapi

Författare: Linda Sebbas

Gestaltterapi är en humanistisk och holistisk terapiform. Detta betyder att terapin utgår från att se personen som en helhet - kroppen är lika viktig som tankar och känslor. Terapin ser på människan som kapabel att påverka sig själv, även om den också lägger mycket fokus på hur vi utvecklas i våra sociala relationer. Terapin utgår från att personen formas i relation med andra, och därmed bör man också utgå från det för att förstå människan.

Kristerapi

Kristerapi

Författare: Linda Sebbas

Kriser är en naturlig del av livet. Ibland kan det handla om mindre motgångar eller till exempel ålderskriser - dessa överkommer man ofta med tiden. Andra kriser kan däremot vara svårare att komma över. Vissa personer som genomlevt speciellt traumatiska händelser kan behöva professionellt stöd för att kunna ta sig igenom krisen samt för att hitta metoder för att hantera situationen.

KASAM - känsla av sammanhang

KASAM - känsla av sammanhang

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Känsla av sammanhang är en förklaringsmodell på vad som underbygger motståndskraft och mäter förmågan att hantera stress och svårigheter. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från koncentrationsläger som förklaring på varför 30% av dessa kvinnor fortfarande var vid god psykisk hälsa. KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och kontroll.

Exponering

Exponering

Författare: Hanna Hasselqvist

Exponering är en behandlingsform som används inom beteendeterapi för att lära sig minska ångest och rädsla. Den går ut på att utsätta sig för det som känns obehagligt, och steg för steg lära sig att hantera obehaget och minska ångesten.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Författare: Patrik Nilsson

Det är vanligt att vi alla bär på en inre kritisk röst, men för vissa tar rösten överstyr och skadar personens självbild. För att stävja det har terapiformen compassionfokuserad terapi tagits fram, och har som mål att stärka individens självmedkänsla.

Traumabehandling vuxna

Traumabehandling vuxna

Författare: Evelina Houghton

Ett trauma är en obehaglig händelse som påfrestat oss så till den grad att vi inte återhämtat oss från det efteråt. Ibland blir traumat övermäktigt och vi behöver behandling hos psykolog eller psykoterpeut för att kunna må bra igen. Traumabehandling kan utformas på flera olika sätt men innefattar ofta att möta sitt minne under kontrollerade former för att sedan arbeta igenom det.

Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi (PDT)

Författare: Livia Ericsson

Psykodynamisk terapi är en behandlingsmetod där man arbetar med att fördjupad självinsikt för att minska psykologiska problem. Det är en av de vanligaste terapiformerna i Sverige.

Motiverande samtal

Motiverande samtal

Författare: Elias Olsson

Motiverande samtal hjälper personer att förändra sina liv och nå sina drömmar. Om du vill sluta röka, bli av med ett spelberoende eller ta det första steget mot att förverkliga din dröm kan du hitta styrkan i motiverande samtal.

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

Författare: Evelina Houghton

KBT går att använda för en rad olika problemområden och har visat sig vara mycket effektiv vid depression och olika typer av ångestproblematik. KBT är en etablerad behandlingsmetod både i Sverige och internationellt.

Gestaltterapi

Gestaltterapi

Författare: Linda Sebbas

Gestaltterapi är en humanistisk och holistisk terapiform. Detta betyder att terapin utgår från att se personen som en helhet - kroppen är lika viktig som tankar och känslor. Terapin ser på människan som kapabel att påverka sig själv, även om den också lägger mycket fokus på hur vi utvecklas i våra sociala relationer. Terapin utgår från att personen formas i relation med andra, och därmed bör man också utgå från det för att förstå människan.

Hypnoterapi

Hypnoterapi

Författare: Elias Olsson

Många människor lever med fobier och rädslor av olika slag som försvårar vardagslivet. Hypnoterapi är en behandlingsmetod som hjälper människor att komma i kontakt med sitt undermedvetna. På så vis kan gamla beteenden och negativa reaktioner, som rädsla, förändras.

Kristerapi

Kristerapi

Författare: Linda Sebbas

Kriser är en naturlig del av livet. Ibland kan det handla om mindre motgångar eller till exempel ålderskriser - dessa överkommer man ofta med tiden. Andra kriser kan däremot vara svårare att komma över. Vissa personer som genomlevt speciellt traumatiska händelser kan behöva professionellt stöd för att kunna ta sig igenom krisen samt för att hitta metoder för att hantera situationen.

KASAM - känsla av sammanhang

KASAM - känsla av sammanhang

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Känsla av sammanhang är en förklaringsmodell på vad som underbygger motståndskraft och mäter förmågan att hantera stress och svårigheter. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från koncentrationsläger som förklaring på varför 30% av dessa kvinnor fortfarande var vid god psykisk hälsa. KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och kontroll.

Exponering

Exponering

Författare: Hanna Hasselqvist

Exponering är en behandlingsform som används inom beteendeterapi för att lära sig minska ångest och rädsla. Den går ut på att utsätta sig för det som känns obehagligt, och steg för steg lära sig att hantera obehaget och minska ångesten.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Författare: Patrik Nilsson

Det är vanligt att vi alla bär på en inre kritisk röst, men för vissa tar rösten överstyr och skadar personens självbild. För att stävja det har terapiformen compassionfokuserad terapi tagits fram, och har som mål att stärka individens självmedkänsla.

Traumabehandling vuxna

Traumabehandling vuxna

Författare: Evelina Houghton

Ett trauma är en obehaglig händelse som påfrestat oss så till den grad att vi inte återhämtat oss från det efteråt. Ibland blir traumat övermäktigt och vi behöver behandling hos psykolog eller psykoterpeut för att kunna må bra igen. Traumabehandling kan utformas på flera olika sätt men innefattar ofta att möta sitt minne under kontrollerade former för att sedan arbeta igenom det.

Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi (PDT)

Författare: Livia Ericsson

Psykodynamisk terapi är en behandlingsmetod där man arbetar med att fördjupad självinsikt för att minska psykologiska problem. Det är en av de vanligaste terapiformerna i Sverige.

Motiverande samtal

Motiverande samtal

Författare: Elias Olsson

Motiverande samtal hjälper personer att förändra sina liv och nå sina drömmar. Om du vill sluta röka, bli av med ett spelberoende eller ta det första steget mot att förverkliga din dröm kan du hitta styrkan i motiverande samtal.

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

Författare: Evelina Houghton

KBT går att använda för en rad olika problemområden och har visat sig vara mycket effektiv vid depression och olika typer av ångestproblematik. KBT är en etablerad behandlingsmetod både i Sverige och internationellt.

Gestaltterapi

Gestaltterapi

Författare: Linda Sebbas

Gestaltterapi är en humanistisk och holistisk terapiform. Detta betyder att terapin utgår från att se personen som en helhet - kroppen är lika viktig som tankar och känslor. Terapin ser på människan som kapabel att påverka sig själv, även om den också lägger mycket fokus på hur vi utvecklas i våra sociala relationer. Terapin utgår från att personen formas i relation med andra, och därmed bör man också utgå från det för att förstå människan.

Hypnoterapi

Hypnoterapi

Författare: Elias Olsson

Många människor lever med fobier och rädslor av olika slag som försvårar vardagslivet. Hypnoterapi är en behandlingsmetod som hjälper människor att komma i kontakt med sitt undermedvetna. På så vis kan gamla beteenden och negativa reaktioner, som rädsla, förändras.

KASAM - känsla av sammanhang

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Känsla av sammanhang är en förklaringsmodell på vad som underbygger motståndskraft och mäter förmågan att hantera stress och svårigheter. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från koncentrationsläger som förklaring på varför 30% av dessa kvinnor fortfarande var vid god psykisk hälsa. KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och kontroll.

Traumabehandling vuxna

Författare: Evelina Houghton

Ett trauma är en obehaglig händelse som påfrestat oss så till den grad att vi inte återhämtat oss från det efteråt. Ibland blir traumat övermäktigt och vi behöver behandling hos psykolog eller psykoterpeut för att kunna må bra igen. Traumabehandling kan utformas på flera olika sätt men innefattar ofta att möta sitt minne under kontrollerade former för att sedan arbeta igenom det.

Personkemin med sin terapeut spelar roll

Motiverande samtal

Författare: Elias Olsson

Motiverande samtal hjälper personer att förändra sina liv och nå sina drömmar. Om du vill sluta röka, bli av med ett spelberoende eller ta det första steget mot att förverkliga din dröm kan du hitta styrkan i motiverande samtal.

Hypnoterapi

Författare: Elias Olsson

Många människor lever med fobier och rädslor av olika slag som försvårar vardagslivet. Hypnoterapi är en behandlingsmetod som hjälper människor att komma i kontakt med sitt undermedvetna. På så vis kan gamla beteenden och negativa reaktioner, som rädsla, förändras.

Ibland måste man göra saker man inte vågar