Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Depression efter skilsmässa

Depression efter skilsmässa

Författare: J. Kovanen

En skilsmässa leder alltid till en förändrad livssituation och beroende på omständigheterna, vem man är och vad man varit med om, upplevs denna förändring på olika sätt. Ofta innebär separationen en kris, och många upplever en intensiv sorg i samband med den. När man befinner sig i kris är det vanligt att man rör sig genom olika faser där man reagerar och upplever sorgen på olika sätt. Om man har väldigt svårt att bearbeta sorgen och ta sig igenom krisen, eller fortfarande mår mycket dåligt när den är över, kan man ha drabbats av en depression.

Ångest för jobbet

Ångest för jobbet

Författare: Molly Byström

Ångest för jobbet. Symtom. Orsaker: Hittat sin roll på jobbet? Vilka verktyg har man? Understimulerad? Hur matchar min person med mina resurser mitt arbete. Hur ser kulturen ut? Vad kan man göra? Omorganisationer och inverkan på individen.

Psykologkonsultation i skolan

Psykologkonsultation i skolan

Författare: Patrik Nilsson

Skolpsykologens uppgift är i första hand att se till att eleverna får den undervisning de behöver för att klara skolgången. Detta görs både genom kontakt med barnet och genom handledning av lärare samt specialpedagoger.

Psykopati

Psykopati

Författare: Molly Byström

Psykopat är en term som ofta används för att beskriva personer som är kalla och empatilösa. Många förknippar ordet med seriemördare eller andra grova brottslingar, men du behöver inte vara kriminell för att vara psykopat. Idag används oftast begreppet ”antisocial personlighetsstörning” för att beskriva de typer av mentala drag som många kallar psykopatiska.

Att leva med smärta

Att leva med smärta

Författare: Hanna Hasselqvist

Miljontals människor lever med fysisk smärta varje dag, utan sannolik chans till lindring. Att lära sig acceptera sin smärta och arbeta runt den kan göra det möjligt att ändå bibehålla en hög livskvalitet.

Mindfulness

Mindfulness

Författare: Siri Roslund

Mindfulness är ett sätt att bli mer närvarande i stunden. Genom att minska automatiserade tankar och acceptera de tankar och känslor som uppstår används mindfulness av vissa som en strategi för att minska bl.a. stress, sömnproblem, ångest och smärta.

Depression efter skilsmässa

Depression efter skilsmässa

Författare: J. Kovanen

En skilsmässa leder alltid till en förändrad livssituation och beroende på omständigheterna, vem man är och vad man varit med om, upplevs denna förändring på olika sätt. Ofta innebär separationen en kris, och många upplever en intensiv sorg i samband med den. När man befinner sig i kris är det vanligt att man rör sig genom olika faser där man reagerar och upplever sorgen på olika sätt. Om man har väldigt svårt att bearbeta sorgen och ta sig igenom krisen, eller fortfarande mår mycket dåligt när den är över, kan man ha drabbats av en depression.

Att vara anhörig till den som tagit sitt liv

Att vara anhörig till den som tagit sitt liv

Författare: Emma Hedlund

När någon tar sitt liv påverkas många människor. Att vara anhörig till den som tagit sitt liv är ett av de svåraste trauman man kan gå igenom. Sorgen vid ett självmord är både komplicerad och traumatisk och kan komma att påverka en under flera år både psykiskt och fysiskt. Tragedin kan innebära en berg- och dalbana av olika känslor och sorgen kan ta sig helt olika uttryck för olika personer.

Ångest för jobbet

Ångest för jobbet

Författare: Molly Byström

Ångest för jobbet. Symtom. Orsaker: Hittat sin roll på jobbet? Vilka verktyg har man? Understimulerad? Hur matchar min person med mina resurser mitt arbete. Hur ser kulturen ut? Vad kan man göra? Omorganisationer och inverkan på individen.

Psykologkonsultation i skolan

Psykologkonsultation i skolan

Författare: Patrik Nilsson

Skolpsykologens uppgift är i första hand att se till att eleverna får den undervisning de behöver för att klara skolgången. Detta görs både genom kontakt med barnet och genom handledning av lärare samt specialpedagoger.

Självskadebeteende

Självskadebeteende

Författare: Molly Byström

Att skada sig själv kan vara ett sätt att hantera svåra känslor och tankar. I stunden kan det kännas som en fungerande strategi, men i längden leder självskadebeteende oftast till att du mår ännu sämre. Det kan kännas svårt eller hopplöst att sluta skada sig själv, men det finns mycket hjälp att få. Med rätt stöd lyckas många sluta med sitt självskadebeteende.

Psykopati

Psykopati

Författare: Molly Byström

Psykopat är en term som ofta används för att beskriva personer som är kalla och empatilösa. Många förknippar ordet med seriemördare eller andra grova brottslingar, men du behöver inte vara kriminell för att vara psykopat. Idag används oftast begreppet ”antisocial personlighetsstörning” för att beskriva de typer av mentala drag som många kallar psykopatiska.

Stress

Stress

Författare: Livia Ericsson

Stress är en naturlig reaktion i kroppen när hjärnan uppfattar ett hot eller snabbt behöver extra energi. Kortvarig stress inför en speciell uppgift kan göra att du blir mer alert och presterar bättre, medan långvarig stress leder till en uttömning av dina resurser och är skadligt för kroppen. Efter en stressig period är det viktigt att du får vila och återhämta dig.

Att leva med smärta

Att leva med smärta

Författare: Hanna Hasselqvist

Miljontals människor lever med fysisk smärta varje dag, utan sannolik chans till lindring. Att lära sig acceptera sin smärta och arbeta runt den kan göra det möjligt att ändå bibehålla en hög livskvalitet.

Mindfulness

Mindfulness

Författare: Siri Roslund

Mindfulness är ett sätt att bli mer närvarande i stunden. Genom att minska automatiserade tankar och acceptera de tankar och känslor som uppstår används mindfulness av vissa som en strategi för att minska bl.a. stress, sömnproblem, ångest och smärta.

Neuropsykologisk utredning och testning

Neuropsykologisk utredning och testning

Författare: Siri Roslund

Neuropsykologisk utredning och testning görs ofta för att ta reda på mer om psykisk problematik med funktionsnedsättande karaktärsdrag. Neuropsykologiska utredningar är till för att reda ut vad som kan göras för att förbättra livssituationen för den som söker vården.

Depression efter skilsmässa

Depression efter skilsmässa

Författare: J. Kovanen

En skilsmässa leder alltid till en förändrad livssituation och beroende på omständigheterna, vem man är och vad man varit med om, upplevs denna förändring på olika sätt. Ofta innebär separationen en kris, och många upplever en intensiv sorg i samband med den. När man befinner sig i kris är det vanligt att man rör sig genom olika faser där man reagerar och upplever sorgen på olika sätt. Om man har väldigt svårt att bearbeta sorgen och ta sig igenom krisen, eller fortfarande mår mycket dåligt när den är över, kan man ha drabbats av en depression.

Att vara anhörig till den som tagit sitt liv

Att vara anhörig till den som tagit sitt liv

Författare: Emma Hedlund

När någon tar sitt liv påverkas många människor. Att vara anhörig till den som tagit sitt liv är ett av de svåraste trauman man kan gå igenom. Sorgen vid ett självmord är både komplicerad och traumatisk och kan komma att påverka en under flera år både psykiskt och fysiskt. Tragedin kan innebära en berg- och dalbana av olika känslor och sorgen kan ta sig helt olika uttryck för olika personer.

Ångest för jobbet

Ångest för jobbet

Författare: Molly Byström

Ångest för jobbet. Symtom. Orsaker: Hittat sin roll på jobbet? Vilka verktyg har man? Understimulerad? Hur matchar min person med mina resurser mitt arbete. Hur ser kulturen ut? Vad kan man göra? Omorganisationer och inverkan på individen.

Psykologkonsultation i skolan

Psykologkonsultation i skolan

Författare: Patrik Nilsson

Skolpsykologens uppgift är i första hand att se till att eleverna får den undervisning de behöver för att klara skolgången. Detta görs både genom kontakt med barnet och genom handledning av lärare samt specialpedagoger.

Självskadebeteende

Självskadebeteende

Författare: Molly Byström

Att skada sig själv kan vara ett sätt att hantera svåra känslor och tankar. I stunden kan det kännas som en fungerande strategi, men i längden leder självskadebeteende oftast till att du mår ännu sämre. Det kan kännas svårt eller hopplöst att sluta skada sig själv, men det finns mycket hjälp att få. Med rätt stöd lyckas många sluta med sitt självskadebeteende.

Psykopati

Psykopati

Författare: Molly Byström

Psykopat är en term som ofta används för att beskriva personer som är kalla och empatilösa. Många förknippar ordet med seriemördare eller andra grova brottslingar, men du behöver inte vara kriminell för att vara psykopat. Idag används oftast begreppet ”antisocial personlighetsstörning” för att beskriva de typer av mentala drag som många kallar psykopatiska.

Stress

Stress

Författare: Livia Ericsson

Stress är en naturlig reaktion i kroppen när hjärnan uppfattar ett hot eller snabbt behöver extra energi. Kortvarig stress inför en speciell uppgift kan göra att du blir mer alert och presterar bättre, medan långvarig stress leder till en uttömning av dina resurser och är skadligt för kroppen. Efter en stressig period är det viktigt att du får vila och återhämta dig.

Att leva med smärta

Att leva med smärta

Författare: Hanna Hasselqvist

Miljontals människor lever med fysisk smärta varje dag, utan sannolik chans till lindring. Att lära sig acceptera sin smärta och arbeta runt den kan göra det möjligt att ändå bibehålla en hög livskvalitet.

Mindfulness

Mindfulness

Författare: Siri Roslund

Mindfulness är ett sätt att bli mer närvarande i stunden. Genom att minska automatiserade tankar och acceptera de tankar och känslor som uppstår används mindfulness av vissa som en strategi för att minska bl.a. stress, sömnproblem, ångest och smärta.

Neuropsykologisk utredning och testning

Neuropsykologisk utredning och testning

Författare: Siri Roslund

Neuropsykologisk utredning och testning görs ofta för att ta reda på mer om psykisk problematik med funktionsnedsättande karaktärsdrag. Neuropsykologiska utredningar är till för att reda ut vad som kan göras för att förbättra livssituationen för den som söker vården.

Att vara anhörig till den som tagit sitt liv

Författare: Emma Hedlund

När någon tar sitt liv påverkas många människor. Att vara anhörig till den som tagit sitt liv är ett av de svåraste trauman man kan gå igenom. Sorgen vid ett självmord är både komplicerad och traumatisk och kan komma att påverka en under flera år både psykiskt och fysiskt. Tragedin kan innebära en berg- och dalbana av olika känslor och sorgen kan ta sig helt olika uttryck för olika personer.

Självskadebeteende

Författare: Molly Byström

Att skada sig själv kan vara ett sätt att hantera svåra känslor och tankar. I stunden kan det kännas som en fungerande strategi, men i längden leder självskadebeteende oftast till att du mår ännu sämre. Det kan kännas svårt eller hopplöst att sluta skada sig själv, men det finns mycket hjälp att få. Med rätt stöd lyckas många sluta med sitt självskadebeteende.

Ibland räcker ett samtal, så att man hör vad man säger

Stress

Författare: Livia Ericsson

Stress är en naturlig reaktion i kroppen när hjärnan uppfattar ett hot eller snabbt behöver extra energi. Kortvarig stress inför en speciell uppgift kan göra att du blir mer alert och presterar bättre, medan långvarig stress leder till en uttömning av dina resurser och är skadligt för kroppen. Efter en stressig period är det viktigt att du får vila och återhämta dig.

Neuropsykologisk utredning och testning

Författare: Siri Roslund

Neuropsykologisk utredning och testning görs ofta för att ta reda på mer om psykisk problematik med funktionsnedsättande karaktärsdrag. Neuropsykologiska utredningar är till för att reda ut vad som kan göras för att förbättra livssituationen för den som söker vården.

En bra ledare är en trygg och modig inspiratör