Karriärplanering

Karriärplanering

Om du blir av med ditt jobb, vill byta bransch eller vill klättra i företags-hierarkin så kan karriärplanering hjälpa dig till nästa steg. Öka din motivation, skapa en tydligare bild av framtiden och gör dina drömmar till verklighet genom att skapa visioner och mål.


Vad är karriärplanering?

Karriärplanering är att skapa en vision om hur man vill utvecklas, eller vad man vill förändra, i sitt yrkesliv. En persons livssituation kan drastiskt förändras så att man blir av med sitt jobb, eller så kan man känna att det är dags att byta bransch. Väldigt få personer väljer att arbeta med samma yrke hela sitt liv, då är det effektivt att karriärplanera. Det ger dig modet att enklare ta steget mot nya utmaningar.

Vi människor fungerar väldigt olika, därför är begreppet ¨att göra karriär¨ högst individuellt. För vissa betyder det att ta mindre ansvar på arbetsplatsen, för andra betyder det att ta mer ansvar. För vissa betyder det att byta bransch helt och hållet, och för vissa betyder det att bli befordrad på den befintliga arbetsplatsen.

När man karriärplanerar ska man alltid utgå från sig själv. Det är ens egna drivkrafter som sätter målen för karriärplanen.

Karriärplanering är bra för att:

  • Skapa en tydligare bild av framtiden
  • Öka självinsikten och kunna ta mer aktiva val
  • Öka motivationen och göra drömmar till verklighet

Att välja yrke och karriär är ett livsavgörande beslut som påverkar personer på många olika sätt. Därför är det viktigt att reflekterar över sina egna drivkrafter och intressen innan man påbörjar karriärplaneringen.

Hur karriärplanerar man själv?

Steg 1

Det första steget i en karriärplanering är att göra en nulägesanalys över sitt liv. Hur ser ditt liv ut och hur ser din arbetssituation ut? Hur hamnade du här? Är du nöjd med din livssituation? Gör gärna upp en tidslinje över ditt liv för att enklare kunna analysera resan.

Steg 2

Därefter kommer självanalysen och självinsikten. Reflektera över vem du är och vad dina egenskaper är. Finns det några sidor i din personlighet som du kan stärka, alternativt ändra? Vad är du duktig på och vilken kompetens besitter du? Reflektera över vad det är som engagerar och intresserar dig. Vad har du för värderingar och hur kan du bäst följa dem i ditt arbetsliv?

Steg 3

Det tredje steget är att skapa en framtidsvision. Vad drömmer du om och vad önskar du för framtiden? När du vet detta så kan du börja sätta upp mål. Drömmar tar dig inte tillräckligt långt för att genomföra en förändring. Skapa konkreta mål och vägar att nå dem, både i arbetslivet men även i privatlivet. För att bäst kunna fullfölja drömmar och nå sina mål kan du skapa ett handlingsprogram att följa med konkreta delmål.

Vem kan hjälpa med karriärplanering?

Det kan vara svårt att göra en karriärplanering helt på egen hand, men det finns hjälp att få. Det finns psykologer man kan vända sig till som är specialiserade inom karriärplanering och handledning. Idag finns det många möjligheter att få hjälp med att komma i kontakt med en psykolog via exempelvis arbetsgivaren eller facket.

Det går även att vända sig till privata aktörer, med utbildning inom motivation och karriärplanering, för handledning. Det finns en del kurser att gå för att bättre lära sig strategierna i att karriärplanera. Kurserna anordnas ofta av fackförbund eller andra organisationer i näringslivet.

Tips till karriärplanering

Det finns en hel del saker man bör tänka på när man gör en karriärplanering. Några av de viktigaste är att: vara realistisk med sina mål och ha tålamod, reflektera noga kring sina kunskaper och erfarenheter och att be om hjälp.

Något som underlättar dina möjligheter att byta karriär är att ha tidigare resultat och erfarenheter dokumenterade. Det kan vara ett intyg, en referens eller liknande som du kan kan visa upp för potentiella arbetsgivare.

Att hålla sig uppdaterad i nyhetsflödet ökar också chanserna att hitta nya jobb. Håll koll på sociala plattformar och olika branschrelaterade forum. Delta i specialiserade grupper på de digitala plattformarna och skapa nya kontakter. Diskutera, ställ frågor och lär dig av andra.

Var uppdaterad i nyhetsflödet genom att hålla koll på sociala plattformar och olika branschrelaterade forum.

SAMMANFATTNING

Att karriärplanera är att skapa sig en tydligare bild av hur man vill utvecklas, eller vad man vill förändra i sitt yrkesliv. Karriärplanering hjälper dig att ta nästa steg. Att välja yrke är livsavgörande på många sätt, men genom att karriärplanera skapar man en tydligare framtidsbild och man ökar sin motivation att lyckas.

Det finns många sätt att karriärplanera själv men ibland kan det kännas svårt. Då finns det professionell hjälp att få, av psykologer eller andra utbildade aktörer. Grunden i karriärplanering är att alltid utgå från sig själv och sina egna erfarenheter och intressen.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

FLER ARTIKLAR