Motiverande samtal

Motiverande samtal

Motiverande samtal hjälper personer att förändra sina liv och nå sina drömmar. Om du vill sluta röka, bli av med ett spelberoende eller ta det första steget mot att förverkliga din dröm kan du hitta styrkan i motiverande samtal.


Att hjälpa människor till förändring

Motiverande samtal utvecklades under 1980- och 1990-talet för att behandla alkoholproblem. Idag används motiverande samtal för att hjälpa personer som vill sluta röka, snusa eller som vill börja med hälsosammare kost. Allvarligare problem som sexuellt riskbeetende och spelberoende kan också behandlas med hjälp av samma metod. Många svåra beslut en person väljer att ta för att förändra sitt liv kan underlättas med motiverande samtal.

Människor som länge burit på en dröm de vill förverkliga, eller har ett stort projekt de vill genomföra, upplever att de enklare vågar ta ¨första steget¨ med hjälp av motiverande samtal. De upplever också att stressnivån sjunker när de får prata med någon och får hjälp att lägga fram strategier. Meningar som ¨imorgon slutar jag¨ eller ¨imorgon börjar jag¨ känner vi alla till, det är något vi säger för att må bättre över de laster vi bär.

Att ta första steget mot förändring kan vara svårt men när man känner sig motiverad är det enklare att ta det första steget och verkligen leva upp till förväntningarna. Motiverande samtal kan hjälpa dig få en nystart i livet och känna känslan av att lyckas.

Behöver du ett motiverande samtal?

Motiverande samtal används aktivt inom rehabiliteringsverksamheter, hälso- och sjukvården, kriminalvården, socialtjänsten och skolan. Motiverande samtal används även av privatpersoner för att underlätta vardagslivet, eller som hjälp vid svåra perioder i arbetslivet.

Du kan söka dig till motiverande samtal om du:
 • Känner att ditt liv styrs av mönster och vanor som inte är önskvärda
 • Har ett beteende som påverkar dig eller närstående personer negativt
 • Har beroenden du vill avvärja som exempelvis cigaretter eller snus
 • Har en dröm du vill förverkliga men inte vågar ta ¨första steget¨
 • Vill bryta negativa levnadsvanor som att äta skräpmat

Det är svårt att bryta gamla livsmönster men med hjälp av motiverande samtal med en psykolog kan man komma närmare målet och ta steget mot ett bättre liv. Det är aldrig för sent att ändra sina vanor.

Motiverande samtal som behandlingsmetod

Processen för motiverande samtal är högst individuell och det är samtalsledarens uppgift att hjälpa individen bilda en förståelse av sitt problem samt att skapa argument för förändring. Samtalsledarens förmåga att lyssna på individen och visa empati och äkthet är vad som bygger relationen som sedan bidrar till att individen vågar tro på sin egen förmåga.

Det första steget handlar om att väcka intresse för förändring hos individen.

Enligt studier som gjorts så påverkas inte människor till handling av endast information. Vi vet exempelvis att rökning är skadligt men vi väljer att göra det ändå. Därför krävs det en stor förståelse hos samtalsledaren för individens nuvarande livssituation.

När en person väl inser och ifrågasätter ett livsmönster så börjar ambivalensen och personen börjar överväga för- och nackdelar med en förändring. Här är det av största vikt att samtalsledaren inte argumenterar emot individens val utan undersöker varför individen valt att följa detta mönster. Tillsammans kartlägger individen och samtalsledaren hur handlingen påverkar individens liv och diskuterar vad individen vill förändra med sig själv.

När individen känner sig redo att göra en förändring bör samtalsledaren stimulera beslutet och stärka individens tro på den egna förmågan. Tillsammans diskuterar man idéer och tankar om hur förändringen ska gå till och man kan även göra en handlingsplan att följa.

Det är samtalsledarens uppgift att hjälpa individen bilda en förståelse av sitt problem samt att skapa argument för förändring.

Den vanligaste metoden av motiverande samtal är att sätta sig ner med en utbildad psykolog, men det finns en del motiverande samtal övningar man kan göra själv för att komma in i rätt mindset. Det finns även kurser som erbjuds av utbildade personer i motiverande samtal som kan hjälpa till med mindre problem för att minska stressen i vardagslivet.

Enklare övningar kan vara att du står mittemot en vän som agerar spegel, exempel:
 • Jag vill börja träna mer
 • Du säger att du vill börja träna mer
 • Men jag har inte tid efter jobbet
 • Hur tänker du? Utveckla?
 • Jag känner mig för trött för att träna efter jobbet
 • Finns det någon annat tillfälle där du inte är lika trött?

Genom att göra en liknande övning får du reflektera kring dina problem och finna lösningar som kan hjälpa dig åt rätt håll i en förändring.

Det finns en del motiverande samtal övningar man kan göra själv för att komma in i rätt mindset.

SAMMANFATTNING

Motiverande samtal handlar om att hjälpa personer hitta viljan att förändra sina liv. Det är svårt att bryta gamla livsmönster men med hjälp av motiverande samtal kan man komma närmare drömmen om ett bättre liv. Motiverande samtal är vanligt förekommande inom hälso- sjukvården, kriminalvården, socialtjänsten och skolan men många privatpersoner använder sig också av motiverande samtal för mindre problem, som att minska stress i vardagslivet. Samtalsledarens syfte är att hjälpa personen gå djupare och undersöka sitt beteendemönster för att finna sätt att bryta dåliga vanor på.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

FLER ARTIKLAR