Vanliga läkemedel vid depression

Vanliga läkemedel vid depression

Ett vanligt sätt att behandla depression är genom läkemedel. Det finns flera olika sorters antidepressiv medicin, som alla fungerar på lite olika sätt. Vilka symptom och hur djup depression man har kan avgöra vilken medicin som passar bäst.


Behandling av depression

Det finns många olika tillvägagångssätt för att behandla depression. De vanligaste sätten är genom psykofarmaka (antidepressiva läkemedel) och psykoterapi. Bäst resultat får man ofta då man kombinerar läkemedel och terapi.

Vissa känner sig tveksamma till att behandla sin depression med läkemedel. Även om det finns många alternativa behandlingssätt man kan prova, så behöver man inte känna att läkemedel är något man ska undvika.

Eftersom depression är en sjukdom som orsakar eller beror på en kemisk obalans, kan man ofta bli friskare genom att också kemiskt återställa balansen. Med andra ord: ohälsa i hjärnan kan botas med medicin som återställer hjärnans funktion till hur det var innan man insjuknade. Man behöver inte heller oroa sig för att bli beroende, för läkemedel mot depression är inte beroendeframkallande.

Användning av läkemedel vid depression

En depression innebär att signalsubstanser i hjärnan och kroppen är i obalans. Signalsubstanser är ämnen som påverkar våra emotioner och tankar - hur vi känner oss. Vid en depression kan man till exempel ha en underproduktion av serotonin (som påverkar t.ex. humör, sömn, aggressivitet) eller dopamin (som ger känsla av bl.a. glädje, entusiasm, motivation). Läkemedel som används för att bota depression fungerar genom att påverka produktionen av olika signalsubstanser i hjärnan och kroppen.

Då man behandlar en depression med läkemedel, ska man vara beredd på att det kan ta tid innan man märker resultat. Hjärnan behöver rikligt med tid att vänja sig vid den nya kemiska sammansättningen. För att inte utsätta kroppen för en plötslig chock, är det viktigt att ta det långsamt både på väg in och ut ur en behandling. I början ska man ta en liten dos, som sedan ökas gradvis. Vill man avsluta behandlingen är det viktigt att man även då trappar ner dosen gradvis, istället för att sluta tvärt. Också efter att man tillfrisknat bör man vanligtvis fortsätta medicineringen en tid, för att säkerställa att man inte drabbas av återfall.

Det är väldigt individuellt vilka läkemedel som fungerar. Man kan reagera väldigt olika på läkemedel, både psykiskt och fysiskt. Det är tyvärr vanligt att man måste byta eller pröva sig fram, för att hitta en medicin som faktiskt hjälper.

I vissa fall kan det också hända att man behöver en större eller mindre dos än vad man ursprungligen blivit tillskriven.

Då man börjar med läkemedel för depression ska man berätta för sin läkare ifall man också tar andra mediciner eller läkemedel. Vissa antidepressiva läkemedel fungerar inte i kombination med andra mediciner, utan kan då tvärtom få dig att må sämre. Efter att man börjat med ett läkemedel är det viktigt att följa upp på hur det fungerar. Detta är görs för att säkerställa att medicineringen är given i lämplig dos, och faktiskt har en positiv inverkan. Uppföljningen sker oftast på samma ställe där man fått medicineringen utskriven.

Hur fungerar läkemedel mot depression?

Antidepressiva läkemedel fungerar genom att påverka de signalsubstanser som är i obalans. Till exempel kan de stimulera en ökning av produktionen av ett visst ämne - exempelvis serotonin eller dopamin.

De vanligaste typerna av antidepressiva läkemedel:

Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI
 • Fungerar genom att påverka hjärnans serotoninsystem. Används som läkemedel för att behandla depression och andra psykiska sjukdomar, såsom ångest eller social fobi.
 • Exempel på SSRI medicin: 
          - Fluoxetin (Fontex, Prozac, Sarafem)
          - Paroxetin (Paxil, Seroxat)
          - Sertralin (Zoloft)
          - Fluvoxamin (Fluvosol, Fevarin, Luvox)
   
Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI
 • Används för att behandla lite djupare depressioner. Fungerar genom att påverka både produktionen av serotonin och noradrenalin.
 • Exempel på SNRI medicin:
          - Venlafaxin (Efexor, Efexor Depot)
          - Duloxetin (Cymbalta)
Tricykliska antidepressiva, TCA
 • Används främst vid svåra depressioner. Påverkar flera olika ämnen i hjärnan: serotonin- och noradrelinproduktinen ökar samtidigt som produktionen dopamin och acetylkolin förändras. TCA medicin är mycket stark, och bör därför användas ansvarsfullt. Till exempel bör man inte kombinera medicinen med alkohol.
 • Exempel på TCN läkemedel:
            - Klomipramin (Anafranil)
            - Nortriptylin (Sensaval)
            - Amitriptylin (Saroten)

Placebo?

Placeboeffekten betyder att kroppen reagerar på ett sätt som den tror att den borde reagera på. Ifall man får en medicin som man tror ska göra en frisk, kan hälsan påverkas positivt även om medicinen egentligen är falsk (t.ex. bara är ett sockerpiller).

Ibland ifrågasätts det ifall placeboeffekten egentligen är viktigare än själva medicinen. Studier visar ändå att antidepressiv medicin som har en riktig kemisk påverkan ger betydligt bättre resultat för att behandla depression. Depression brukar inte behandlas endast med placebo, men placeboeffekten kan vara viktig för att förstärka resultatet från den medicin man tar.

Vanliga frågor

Vad finns det för biverkningar?

Biverkningar är vanliga, men kan variera beroende på det specifika läkemedel man använder sig av. I början av en behandling mår man ibland till och med sämre än innan medicineringen. Även fysiska biverkningar såsom illamående, viktförändringar, sexuella problem eller huvudvärk kan förekomma. Biverkningar kan vara en nödvändig del av processen, och ifall man står ut en kortare tid kan läkemedlen börja ge resultat. Om man däremot lider väldigt mycket av biverkningarna ska man kontakta läkare. Möjligtvis lämpar sig då ett annat läkemedel bättre. Vanligtvis går de flesta biverkningar om efter några veckor, men andra biverkningar kan hålla i sig genom hela tiden man tar medicineringen.

Kan man behandla depression utan läkemedel?

Så länge det inte handlar om en riktigt svår depression, kan man se goda resultat också genom att endast behandla med psykoterapi. Det finns många olika sorters terapiformer man kan prova på, till exempel KBT eller beteendeterapi. En lindrig depression kan till och med gå över utan behandling, men det kan ta lång tid. Ifall man inte behandlar en depression, finns också risken att den blir ännu värre och djupare med tiden. Om man har en svår depression eller en depression i samband med annan psykisk sjukdom, kan det vara viktigt att få medicinsk behandling.

Vad avgör vilken medicin man får?

Många antidepressiva läkemedel har mycket snarlika funktioner och kan behandla samma symptom. Vad som bestämmer vilken medicin som lämpar sig bäst, kan till exempel bero på hur man tidigare reagerat på andra läkemedel och deras biverkningar. Vad som skiljer olika antidepressiva läkemedel åt, är ofta just deras biverkningar. Ifall man är mycket känslig för en viss typ av biverkning, kan det påverka vilken medicin man får. Det är vanligt att man får byta medicin, ifall man inte reagerar bra på den man provar först.

Hur länge dröjer det innan man är frisk?

Tyvärr kan man inte förvänta sig snabba resultat. Att bli frisk efter en depression kan vara en lång process. Oftast dröjer det några veckor innan man börjar märka resultat av medicineringen. För att bli helt frisk kan det dröja upp till flera månader. Oftast mår man ändå bättre med tiden, det allra värsta går vanligtvis mot sitt slut så fort man söker behandling.

SAMMANFATTNING

Olika typer av antidepressiv medicin fungerar genom att påverka hjärnan på olika sätt. Vilken medicin man får, kan bero på till exempel hur svår depression man har. Ibland behöver man byta medicin, ifall den man först provar orsakar svåra biverkningar eller inte ger resultat. Att behandla depression medicinskt är en lång process. Det kan ta länge innan man ser resultat, och det är även viktigt att fortsätta behandlingen en tid efter att man känner sig frisk. Antidepressiva läkemedel som används på rätt sätt ger ändå ofta goda resultat långsiktigt, och har hjälpt många att ta sig ur depression.

Linda Sebbas
Författare: Linda Sebbas

Linda är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av mental hälsa och psykiska funktionsvariationer.

Linda Sebbas
Författare: Linda Sebbas

Linda är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av mental hälsa och psykiska funktionsvariationer.

FLER ARTIKLAR