Mobbning bland vuxna

Mobbning bland vuxna

Många personer upplever att de blir- eller har blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats. Mobbning är ett stort problem som kan leda till ångest, sömnsvårigheter, depression och sjukskrivningar. Om man upplever att någon blir mobbad, eller om man själv råkar ut för det så bör man alltid ta kontakt med sin närmaste chef. För många kan mobbningen skapa svåra, långvariga problem och då kan man ta kontakt med en legitimerad psykolog och få hjälp i form av terapi.


Vad är vuxenmobbning?

Vuxenmobbning förekommer ofta på arbetsplatsen och kan bero på olika saker. Några av orsakerna till att en person blir mobbad på arbetsplatsen kan vara avundsjuka bland kollegor eller dålig gruppdynamik.

Om en person blir anställd på ett nytt företag och kommer in i en redan sammansvetsad grupp med kollegor kan en konflikt uppstå. Den nyanställde kanske avviker från gruppens normer, vilket inte accepteras av kollegorna.

En konflikt är inte detsamma som mobbning. För att det ska vara en konflikt så betyder det att två personer argumenterar om något och är osams. Mobbning däremot handlar om kränkande och enkelriktade handlingar som drabbar en person.

Första steget i mobbning brukar vara att en person blir ignorerad, kollegorna slutar hälsa och personen blir utfryst från samtal. Detta kan ganska snabbt eskalera till öppna förolämpningar och ironiseringar.

Om mobbning i vuxenlivet

En stor andel vuxna drabbas av mobbning på sin arbetsplats och det kan vara svårt att få stopp på. Många gånger leder mobbningen till sjukskrivningar eller uppsägningar. Att bryta ner en persons självkänsla är ganska enkelt och det går ganska snabbt, men det är svårare och det tar längre tid att bygga upp igen.

Många personer genomgår en tuff och lång rehabiliteringsperiod både psykiskt och fysiskt efter att ha blivit mobbade. Det finns hjälp att få genom exempelvis terapi för att bearbeta ångest och rädsla, samt för att bygga upp självkänslan. Om man ser någon som utsätts för mobbning bör man kontakta sin närmaste chef.

Tecken på att någon blir mobbad:

  • Personen blir ignorerad
  • Personen blir kallad öknamn
  • Personen undviker kontakt med andra kollegor
  • Personen är inte lika produktiv som tidigare

Statistik på förekomst

Cirka nio procent av befolkningen i skandinavien säger sig vara utsatta, eller har varit utsatta för mobbning på arbetsplatsen. I Sverige är det något färre, då vi har en annan syn på mobbning här. Vi har en idé om att mobbning är tabubelagt och därför är mörkertalet hos mobbningsoffer stort.

Många av kollegorna blundar för problemen på arbetsplatsen och de som utsätts mår ofta för dåligt och skäms så de väljer att inte berätta för någon om vad som föregår. De vanligaste arbetsplatserna där mobbning förekommer är inom vård, skola och omsorg. Därför drabbas kvinnor oftare av mobbning än män.

Vi har en idé om att mobbning är tabubelagt och därför är mörkertalet stort.

Har du upplevt mobbning på arbetsplatsen?

Om du upplever att någon på din arbetsplats blir mobbad ska du alltid gå till din närmaste chef. Det är chefens ansvar att stoppa mobbningen. Om mobbningen utförs av chefen så bör man kontakta dennes överordnade eller facket för hjälp.

Om man själv utsätts för mobbning så bör man också kontakta sin chef eller facket för att få hjälp. En del forskare anser att man bör bemöta mobbarens handlingar med konfrontation. Att ifrågasätta mobbaren: ‘’Menar du verkligen så’’, ‘’kan du förklara närmare vad du menar med det du säger nu?’’. Forskare menar på att mobbaren inte förväntar sig en konfrontation och ser sig därför överlägsen, vilket ändras när offret intar en mer defensiv position.

Det är inte alltid så lätt att konfrontera sin mobbare och man kan drabbas av ångest, depression och förlora sin självkänsla. Då finns det hjälp att få i form av samtalsterapi där man får bearbeta känslorna tillsammans med en legitimerad psykolog.

Det finns professionell hjälp att få om man lider av ångest, depression eller andra psykiska svårigheter. Du kan ta kontakt med en legitimerad psykolog och boka in en terapisession.

SAMMANFATTNING

Mobbning bland vuxna är vanligare än vad många tror. Ofta sker mobbningen på arbetsplatsen och det kan bero på olika orsaker. En stor del av Sveriges befolkning upplever att de utsätts eller har utsatts för mobbning på sitt arbete. Det kan vara svårt att sätta stopp för men man bör alltid kontakta sin närmaste chef om man hamnar i en olustig situation. Mobbning märks ofta genom att en person blir utfryst, förolämpad och ironiserad.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

FLER ARTIKLAR