Depression som följd av missbruk

Depression som följd av missbruk

Depressionen och missbruk förekommer ofta tillsammans och förstärker varandras problematik. Olika substanser bedövar negativa känslor temporärt men när ruset avtagit blir ofta effekten den motsatta. Vid långvarig användning kan drogerna göra att produktionen av hormonerna som ger kroppen samma känslor av lycka och avkoppling naturligt avtar vilket vidmakthåller missbruket.


Missbruk och depression

Depression är en mental sjukdom som ibland sammanfaller med missbruk. Ungefär en tredjedel av människor som missbrukar alkohol eller droger lider också av depression och relationen mellan dem är dubbelriktad. Ibland använder människor substanserna för att bli bedöva känslor av nedstämdhet, hopplöshet eller ensamhet.

Människor som är deprimerade kanske dricker för att bli på bättre humör eller för att fly undan skuldkänslor. Andra gånger kan människor känna sig deprimerade när effekten av drogerna går över och de kämpar med att laga ihop spillrorna av sitt liv. När missbruk kombineras med depression förstärker de varandras effekter vilket gör att problemen förvärras.

Substanser bedövar negativa känslor temporärt men när ruset avtagit blir ofta effekten den motsatta. Alkohol i sig fungerar exempelvis lugnande men dagen efter när dimman lyfts kan de negativa känslorna komma tillbaka med full kraft. Ofta förvärras de också av tröttheten och de andra bieffekterna som substanserna har på kroppen. Den enda lösningen kan tyckas vara att bedöva sig själv igen.

Eftersom effekterna av missbruket kan ge upphov till samma symptom som vid depression är det svårt att bli diagnostiserad under tiden man använder. Dessutom är sjukvården i Sverige upplagd på det sätt att olika problem behandlas på olika avdelningar trots att de samvarierar. Detta försvårar tillfriskningsprocessen eftersom det ena problemet leder till det andra i en ond cirkel. De behöver behandlas samtidigt för att inte riskera att falla tillbaka i missbruket.

Orsaker till depression efter missbruk

Det är väldigt vanligt för någon med missbruk att känna sig deprimerad när hen kommer ner från ruset. Denna depression kan driva personen tillbaka in i missbruket och är en stor anledning till att så många får återfall. Så om personen ska kunna bli helt ren från drogen måste hen också behandla sin depression.  

Orsakerna till att man känner sig deprimerad efter användning av droger är både fysisk och psykologisk. Dels rubbar substanserna kroppens naturliga balans och kemi, antingen genom att överstimulera eller fungera lugnande. Om användandet fortgår länge så förlorar kroppen sin förmåga att själv producera hormonerna som naturligt ger dessa effekter.

”Samma kemiska ämnen som får dig att känna dig glad eller avspänd när du använder substanser produceras naturligt efter till exempel sex eller andra njutningsfyllda upplevelser. Men denna produktion kan stängas av om den blivit ersatt allt för länge av kemiska preparat.”

Därför blir det väldigt svårt att uppleva lycka när effekten av substanserna avtar, istället kan man känna sig avtrubbad. För att fly från tomrummet tar man till mer droger, det blir en negativ spiral där substansfri lycka tillslut kan kännas omöjlig. Dessutom kan dessa substanser ersätta allt det kroppen behöver för att fungera, både näring och sömn. Detta bryter såklart ner kroppen ytterligare och bidrar till depressionen.

Den andra sidan av myntet är den psykologiska aspekten, missbruket kan omkullkasta allt det som är viktigt i personens liv: familj, jobb, vänner. Personen kan känna enorm skuld och även bli av med jobbet och bli ekonomiskt skuldsatt vilket bryter ner individen mentalt.

Kunskapen att man har gett upp sin personliga integritet för missbruket skapar en oerhörd smärta. Detta betyder att depression är en väntad konsekvens av missbruk, och även människor som inte var missbrukare skulle också känna sig nere om deras naturliga produktion av endorfiner upphörde.

Om en person hade gett upp hopp om förbättring och kände sig avtrubbad hade de beskrivits som deprimerade. Men dessa är bara normala tillstånd för en person i missbruk.

Hur ser sambandet ut mellan missbruk och depression?

Samsjuklighet mellan missbruk och depression är vanligt men hur orsakssambandet ser ut är mindre tydligt, många gånger är det svårt att säga vad som är hönan och ägget.

Ibland tror människor att det är drogens fel att man känner sig olycklig, trött och hopplös men dessa känslor kan tvärtemot varit anledningen till att man drog sig till substansen från första början. För någon som lider av depression kan det vara väldigt lockande att vilja befria sig själv från ångesten genom att antingen bedöva sig själv med lugnande eller piggas upp med hjälp av centralstimulerande medel. Men många som lider av missbruk är också omedvetna om att de också lider av depression eftersom missbruket så helt och hållet tagit över deras liv.

Många element av depression överlappar med tecken på missbruk. Båda kan leda till att en person:

  • Ger upp sociala aktiviteter och intressen
    • Vägrar att inse sina problem
      • Får bekymmer med sina relationer
        • Isolerar sig själv från andra människor

Båda problemen har varit och är fortfarande stigmatiserade i våra samhällen. Många upplever skam när de kämpar med dessa tillstånd och vågar inte söka hjälp. Detta kanske kan vara en bidragande faktor till varför självmordsrisken är så hög för denna samsjuklighet.  

Många människor får höra sedan barnsben att negativa känslor är bäst att undvika. Barn får höra att de inte ska vara ledsna, vuxna ska ”gaska upp sig” eller inte ”gräva ner sig”. Tyvärr kan denna drivkraften att slippa känna leda till missbruk eller andra självskadebeteenden, Om vi alltid undviker jobbiga känslor kan vi inte bearbeta det som hänt. Om vi alltid bedövar eller förtrycker vår nedstämdhet, skuldkänslor eller ensamhet kan vi aldrig komma till botten med varför vi mår som vi mår. Genom att leva igenom dessa negativa känslor så kan man acceptera dem och först då är det möjligt att gå vidare. De individer som tillåter sig själva att känna sig ledsna kan använda denna känsla som katalysator för att förändra sin situation.

Sammanfattning

Att lida av både missbruk och depression är vanligt. De allra flesta människor försöker undvika känslor av nedstämdhet och ensamhet. Vissa gör det genom att självmedicinera de negativa affekterna med substanser, andra blir deprimerade som följd av missbruket. Drogernas kemiska substanser kan komma att ersätta kroppens naturliga hormoner vid långvarig användning, detta innebär att endorfinerna som släpps ut när man gör något njutningsfyllt kan sluta produceras. Detta kan medföra apati och göra att man bara kan uppnå positiva känslor när man använder droger, vilket självfallet vidmakthåller problemen.

Missbruket kan göra att en individ förlorar all sin personliga integritet, ingenting blir lika viktigt som drogerna. Skamkänslorna försätter individen i en allt djupare depression där den enda lösningen kan tyckas vara att fortsätta använda. För att inte falla tillbaka i återfall måste båda problemen behandlas simultant eftersom relationen mellan dem är dubbelriktad. 

Nicolina Fog-Jensen
Författare: Nicolina Fog-Jensen

Nicolina Fog-Jensen är kunnig inom psykologi och intresserad av socialpsykologi, i synnerhet av interpersonella relationer och gruppmentalitet. Hon har även ett fördjupat intresse för människans utveckling genom livet.

Nicolina Fog-Jensen
Författare: Nicolina Fog-Jensen

Nicolina Fog-Jensen är kunnig inom psykologi och intresserad av socialpsykologi, i synnerhet av interpersonella relationer och gruppmentalitet. Hon har även ett fördjupat intresse för människans utveckling genom livet.

FLER ARTIKLAR