Traumabehandling vuxna

Traumabehandling vuxna

Ett trauma är en obehaglig händelse som påfrestat oss så till den grad att vi inte återhämtat oss från det efteråt. Ibland blir traumat övermäktigt och vi behöver behandling hos psykolog eller psykoterpeut för att kunna må bra igen. Traumabehandling kan utformas på flera olika sätt men innefattar ofta att möta sitt minne under kontrollerade former för att sedan arbeta igenom det.


Vad är traumabehandling?

Att gå i traumabehandling kan göra det enklare att leva ett vardagligt liv utan begränsningar. Ofta har en person som varit med om något traumatiskt utvecklat ett undvikandebeteende av det som kan komma att påminna om den traumatiska händelsen och därför skapa ångest och obehag. Behandlingen ska hjälpa till att återfå kontrollen över det som hänt och att skapa ett enhetligt och hanterbart minne av händelsen.

De flesta av oss människor är någon gång i livet med om en obehaglig händelse. Hjärnan sätter då på sin hotmekanism och utlöser en stressreaktion i kroppen som gör att vi exempelvis känner rädsla och upplever ökad puls. Att hjärnan och kroppen reagerar på det här sättet är viktigt för vår överlevnad rent evolutionärt.

Den traumatiska händelsen kan leda till att man har sömnsvårigheter eller upplever ångest strax efter att det inträffat, vilket är en helt normal reaktion. Vanligtvis återhämtar sig kroppen och hjärnan efter att det gått en tid, men det kan ta upp till ett halvår utan att reaktionen kan klassas som ett trauma som kräver behandling. Det kan däremot alltid vara bra att söka professionell hjälp för att förstå den återhämtningsprocess man genomgår.

Den som har varit med om en traumatisk händelse som kroppen och hjärnan inte kunnat återhämta sig från kan drabbas av trauma. Har du varit med om upprepade påfrestande tillfällen som du inte kunnat fly ifrån finns det förhöjd risk att du utvecklar trauma. I vissa fall utvecklas det som kallas posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Traumabehandling innefattar ofta:

  • Psykoedukation innebär att du lär dig mer om vad ett trauma är. På så sätt kan du också nå förståelse för vad det är för process du genomgår och hur tankar och känslor kan utvecklas. Genom psykoedukation kan du också få hjälp med strategier som kan vara användbara för att reglera det du tänker och känner.
  • Avslappningsövningar hjälper dig att släppa på den överspändhet som traumat har orsakat. Symtomen på trauma är ofta kroppsliga och därför är det viktigt att i en traumabehandling även adressera andning och vikten av att slappna av. Ofta används metoder från exempelvis mindfulness, som syftar till att få klienten att fokusera på att bara finnas i nuet. Dessa avslappningsövningar är sådana som du ofta kan utföra på egen hand, efter att psykologen gett dig instruktioner om tillvägagångssätt.
  • Exponering innebär att du möter den traumatiska händelsen för att på så sätt kunna arbeta igenom den och din berättelse utav den. Det handlar ofta om att möta det obehagliga i tanken, men ibland kan man behöva möta en faktisk plats eller ett objekt.

Traumabehandling för vuxna

Det finns ett flertal olika typer av traumabehandling för vuxna att tillgå hos psykolog eller psykoterapeut. De vanligaste terapiformerna för att bota PTSD är Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och ögonrörelseterapi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, (EMDR).

I traumafokuserad KBT kan psykologen hjälpa dig att närma minnet under kontrollerade och trygga former, så att den starka reaktionen för ditt minne uteblir. Det finns också andra terapiformer som kan användas mot PTSD, exempelvis psykodynamisk terapi eller narrativ exponeringsterapi.

Den narrativa exponeringsterapin innebär att du pratar om det som hänt så att den jobbiga obehagskänslan inför det till slut uteblir. Alla behandlingar går ut på att återta kontrollen över den obehagliga händelsen, så att du kan kontrollera när du själv vill tänka på minnet. Tillsammans med en psykolog eller terapeut kan den som vill gå i behandling lägga upp en strategi för hur det ska gå till.

Hur går en traumabehandling till?

Under ledning av en terapeut kan traumabehandlingen konsolidera minnena av den traumatiska händelse en varit med om. Därför går en traumabehandling ofta ut på att möta det obehagliga minnet, så kallad exponering. Detta kan ske genom att man besöker den plats där traumat ägde rum (in vivo), eller att man tänker på minnet och möter det i tanken (in vitro).

Exponering är centralt i den traumafokuserade KBT och ofta används det som kallas prolonged exposure som teknik. Prolonged exposure hjälper till att skapa ett mer korrekt minne av den traumatiska händelsen, vilket gör att obehaget inte dyker upp så fort en stöter på något som liknar händelsen.

I EMDR kan du genom att tänka på den obehagliga händelsen samtidigt som du utför ögonrörelser ge hjärnan en chans att bilda ett enhetligt minne och därmed minska symtomen för trauma eller PTSD. Längden på behandlingen kan variera beroende på personen som söker hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att många av de som söker hjälp för sitt trauma kan minska sina symptom genom att gå i behandling. Därför är det alltid värt att söka professionell hjälp för sina funderingar eller besvär.

SAMMANFATTNING

Om man varit med om en eller flera traumatiska händelser som man inte kunnat återhämta sig från efter en längre tid så kan man behöva gå i traumabehandling. Ett trauma kan ibland utvecklas till vad som kallas för PTSD. Syftet med traumabehandlingen är att återfå kontrollen över det traumatiska minnet för att kunna leva ett obegränsat liv igen. Traumabehandling för vuxna kan utformas på flera olika sätt men det är vanligt med traumafokuserad KBT och EMDR.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

FLER ARTIKLAR