Träningsberoende

Träningsberoende

Ungefär 50% av alla svenskar uppger att de tränar regelbundet. Studier visar att uppskattningsvis 3% av dessa lider av träningsberoende eller ett ohälsosamt förhållande till träning. Många känner hård press på att träna och upprätthålla en viss kroppsform. Ifall man mår mycket dåligt över det eller associerar träning med ångest eller tvång, är det möjligt att man har ett problem.


Vad är träningsberoende?

Träningsberoende är ett samlingsnamn på en mängd olika symptom som kan uppenbara sig hos människor med väldigt olika problem. Begreppet har än så länge inte fått någon egen diagnos, och det saknas tyvärr till stor del forskning kring träningsberoende.

Formellt klassas träningsberoende som en form av ätstörning.  

Träningsberoende kan delas upp i tre olika begrepp, vilka alla ger lite olika innebörd till de problem som upplevs beträffande träning och kost.  

  • OrtorexiOrtorexi är vad vi ofta syftar på i första hand då vi talar om träningsberoende. Det är ett ord som används flitigt speciellt i media. Ortorexi är inte en diagnos man kan få, men är ett begrepp som i vardagliga sammanhang används för att beskriva överdriven träning och kontroll av kost och diet. En person med ortorexi kan vara helt besatt av vad denne äter samt mängden träning han eller hon ägnar sig åt.
  • AnorexiAnorexi är en sjukdom som präglas av undernäring. Man äter endast mycket små mängder mat och tappar vikt drastiskt. Detta är ett allvarligt hälsotillstånd som kan påverka flera delar av livet och människan, psykiskt, fysiskt och socialt. I samband med anorexi är det inte helt ovanligt att den sjuke även missbrukar träning för att tappa vikt.
  • MegarexiMegarexi kallas ibland för motsatsen till anorexi. Även om detta inte är helt korrekt (eftersom anorexi är väldigt koncentrerat på just intag av mat), så kan det illustrera en tydlig bild. En person som insjuknat i megarexi handlar med målet att bli så stor och muskulös som möjligt. Det kanske inte låter varken gravallvarligt eller ohälsosamt, men vid megarexi används träning och ofta substanser såsom anabola steroider på ett ohälsosamt och destruktivt sätt.

Det är viktigt att minnas att träningsberoende inte alltid behöver synas utåt. Någon som ser ut att vara av helt “normal” vikt eller ha en normal mängd muskler, kan ändå må väldigt dåligt och ha stora problem med träning och kost.

Träningsberoende symtom

En allmän definition av beroende är ett tillstånd som utmärks av överdriven besatthet eller fixering, förändrad sinnesstämning, toleransanvändning, abstinenssymptom, samt konflikter. I fråga om träningsberoende kan symtomen visa sig till exempel så här:

  • Besatthet:Man är besatt av att träna och planera sin kost. Man kan tillbringa flera timmar om dagen på gymmet. Mycket tid ägnas åt att se till att äta en väldigt specifik kost som man tror är nödvändig för att nå de orimliga kroppsideal man ställt upp. Man kan bli väldigt oflexibel, att göra ett undantag för att hoppa över en träning kan kännas omöjligt.
  • Sinnesstämning: Träning har en effekt på vår hjärna som dämpar negativa känslor och förstärker positiva känslor. Ett tecken på att man är beroende av träning kan vara ifall man använder träning som en kortsiktig lösning för att uppnå en viss sinnesstämning, till exempel för att lindra ångest.
  • Toleransanvändning: Då kroppen vant sig vid att träna väldigt mycket samt vid att ofta ha höga dopaminnivåer i hjärnan, är det möjligt att man upplever diverse abstinenssymtom ifall man plötsligt bryter sitt mönster. När det kommer till träningsberoende handlar det ofta om psykiska symtom, såsom ångest.
  • Konflikter och sociala problem: Då till exempel kontrollen av kost och diet går för långt kan det leda till att man undviker sociala sammanhang såsom middagar, bara för att man inte vill uppleva en situation då man inte kan kontrollera exakt vad man äter. Tillbringar man plötsligt en väldigt stor del av sin tid på gymmet eller med att träna kan det även drabba sociala relationer som man då istället väljer att bortprioritera.

Eftersom träningsberoende snarare är ett samhällsfenomen än en diagnos, är det svårt att skriva en exakt definition för de tecken man ska leta efter. Det behöver inte handla om att man tränar ett visst antal timmar i veckan eller att ens kropp har förändrats enligt ett visst mönster. Istället gäller det att se på attityden man har till träning.

Till exempel kan det vara ett tecken på sjukdom ifall man inte kan hoppa över en träning eller göra ett undantag med ohälsosam mat i ett socialt sammanhang. Ifall man får ångest av att bryta sitt mönster eller känner ett inre tvång att träna orimligt mycket, kan det också betyda att man lider av träningsberoende. Upplever man dessutom andra symptom såsom nedstämdhet, depression, sömnsvårigheter eller liknande, är det möjligt att dessa uppstått som följdsymptom till träningsboendet.

Behandling av träningsberoende

Ifall man känner att man utvecklat ett ohälsosamt förhållande till träning eller mår dåligt på grund av stark fixering vid kost och träning, finns det hjälp att få. Till exempel kan man börja med att besöka sin lokala vårdcentral. Där kan man berätta att man mår dåligt på grund av sitt förhållande till träning eller kost. Tyvärr är kunskapen om träningsberoende vid vårdcentraler ibland dålig, så ifall man inte känner att man blir bemött så som man önskat första gången man söker hjälp ska man inte ge upp. Ofta kan man ändå från vårdcentraler bli hänvisad till en terapeut eller läkare som är specialist på ätstörningar eller har erfarenhet av att behandla träningsberoende.

Terapi kan i vissa fall vara effektivt, då man genom samtal kan få verktyg att själv ändra på sin livsstil tills man mår bättre. I andra, svårare fall, kan träningsberondet vara mycket mångfacetterat. Ifall man till exempel både är inne i ett svälttillstånd och som en sekundär reaktion också drabbats av en depression kan det behövas mer omfattande vård. Det finns några kliniker som är specialiserade på ätstörningar och träningsberoende, där man kan få långsiktig och omfattande vård en längre tid.

Även om träningsberoende delvis är en form av ätstörning, är det väsentligt att betona att man inte kan behandla det på helt samma sätt som andra ätstörningar. På vissa ätstörningskliniker är den sjuke tvungen att helt sluta träna direkt - men när beroendet gäller just träning går det inte riktigt att göra så. Träningen bör istället trappas ner, lite i taget.

SAMMANFATTNING

Ifall man mår dåligt eller känner att man har ett komplicerat förhållande till kost och träning, finns det hjälp att få. I dagens i hög grad utseendefixerade samhälle är det många som känner press att ha den “perfekta kroppen”. Det kan vara lätt att bli blind för hur den egna kroppen faktiskt ser ut, och då finns det risk att man börjar eftersträva omöjlig perfektion. Om man inte mår bra i det avseendet, eller känner att träningsberoende kanske är ett problem man lider av, finns det hjälp att få. Man kan börja med att prata om det med närstående, samt gärna besöka en läkare eller terapeut. Med rätt hjälp finns det ytterst goda möjligheter att vända situationen, för att man så snart som möjligt ska må bättre.

Linda Sebbas
Författare: Linda Sebbas

Linda är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av mental hälsa och psykiska funktionsvariationer.

Linda Sebbas
Författare: Linda Sebbas

Linda är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av mental hälsa och psykiska funktionsvariationer.

FLER ARTIKLAR