Stress pga arbetslöshet

Stress pga arbetslöshet

Att vara ofrivilligt arbetslös kan föra med sig en rad olika konsekvenser för den som är drabbad; för den närmaste familjen och för samhället i stort. Man kan må psykiskt dåligt över att vara arbetslös. Är du stressad över arbetslöshet? Då är du inte ensam. Forskning visar på samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa. Olika former av stöd och verktyg kan behövas för att hålla ångan uppe och stressen låg under perioder av arbetslöshet.


Är du stressad över arbetslöshet?

Att gå utan arbete upplever många som jobbigt. Det finns olika saker som kan orsaka både stress och andra negativa reaktioner vid arbetssökande.

Tecken på detta kan vara:

  • Nedstämdhet över att ha förlorat arbetet. Det kan bli en tomhet utan arbetskamrater, sammanhang och rutiner. Har du blivit uppsagd är det inte ovanligt att man hamnar i en krisreaktion, där första fasen är som ett chocktillstånd.
  • Orostankar. Hur ska det gå? Hur ska jag försörja mig och ev min familj?
  • Låg självkänsla och självförtroende. Skam- och skuldkänslor. Även den starkastes självkänsla kan utsättas för prövningar. Om du har sökt många arbeten kan det vara svårt att hålla hoppet uppe. Till slut kanske du börjar lägga skulden på dig själv. Vanliga tankar som pekar på att självkänsla och självförtroende är sänkt är “jag duger inte till något”; “vem vill anställa en sån som mig nu när jag varit arbetslös så länge”; “jag är inte tillräckligt bra för att få något jobb”.

Orsaker till stress vid arbetslöshet

Det finns olika orsaker bakom stressymtomen som kan komma vid arbetslöshet.

  • Ekonomi Du kan bli stressad av att inte känna att ekonomin går ihop. Att behöva sälja eller pantsätta ägodelar eller låna pengar. Stress kan komma av att inte ha kunnat betala räkningar i tid, och få inkassobrev.
  • Social funktion Arbetet kan för många ha fyllt en viktig funktion för vem man upplever sig vara. Identiteten kan få sig en törn.
  • Andras bemötande Det kan vara utmanande att hantera andras reaktioner. Som arbetssökande blir du ständigt frågad om du har “fått något jobb ännu”, eller hur det “går med jobbsökandet”. Säkerligen frågas det i all välmening, men det kan vara stressande att får höra det. Vissa har förståelse för din situation, och förmedlar att de vet om att du inte vill något hellre än att få ett jobb och gör så gott du bara kan. Många som söker arbete uppfattar ofta andra undertoner bakom frågan. Du kanske har upplevt att du blivit betraktad som lat. Du kanske har varit med om att människor i din omgivning har blivit irriterade på dig för att man går utan arbete. Studier visar att ju mer man upplevt att omgivningen har haft negativa reaktioner på ens arbetslöshet, desto mer tenderar man att plågas av arbetslösheten.

Hur vanligt är detta med stress vid arbetslöshet?

Forskningen visar att det finns ett samband mellan sämre mentalt välbefinnande vid arbetsförlust och arbetslöshet. Dvs, människor som är arbetslösa har samtidigt ofta tecken på tex stress och andra symptom på psykisk ohälsa. Forskning visar även på att sambandet mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet är vanligare bland män än bland kvinnor samt att det är vanligare ju längre arbetslösheten varar.

Var man lever sitt liv, spelar också roll för huruvida man upplever sig stressad av arbetslöshet. I länder med stora inkomstskillnader och i länder där man har svagare socialt skydd vid arbetslöshet, är det större sannolikhet att man har tecken på stress om man går arbetslös. Bor man i länder som definieras som “individualistiska” är det också större sannolikhet för att uppleva olika stressymtom vid arbetslöshet.

Hur må bra under tiden du söker arbete?

När orken tryter

Att söka arbete tär på krafterna. Det tål att upprepas! Det är ett arbete i sig att hantera situationen. Din kropp och själ behöver samma påfyllning och omhändertagande som om du hade ett heltidsjobb.

Fundera över på vilket sätt du bäst laddar batterierna. Finns det något som du kan göra som ger dig styrka och känsla av glädje?

För vissa är det motion som kan vara det mest stärkande, för andra är det avslappning eller meditation som ger känslan av påfyllnad. Tillåt dig att ta paus då och då från arbetssökandet.

När tiden som arbetssökande blir lång

Kanske tar det längre tid att få arbete än du tänkt dig. Det kan ibland kännas tröstlöst. Tiden flyter ihop och det är lätt att man tappar greppet om dagarna. Det kan i förlängningen kännas som att man tappar greppet om sig själv. Det kan krävas en del av dig för att bibehålla en struktur i dagarna - något som annars ofta går automatiskt för den som arbetar.

Fundera gärna över vad du gör och kan göra mer av för att behålla struktur och rutiner i ditt liv. Det kan handla om att gå upp och gå till sängs vid samma tidpunkt, eller att försöka hålla samma rutiner för mat och eventuella återkommande aktiviteter under dagen. Har du varit arbetssökande så pass länge att du känner att ditt liv är på paus, eller att du förändrats som person?

Det är lätt att tänka i banor som “när jag väl får jobb kommer allt bli annorlunda”.

Men vänta inte med på att livet ska börja - det pågår här och nu. Självklart kan ett arbete bidra med tex de ekonomiska och sociala förändringar som du vill ha och behöver. Men under tiden du söker kanske det är något område i livet som längtar efter ditt fokus? Kanske relationer till andra i din närhet, eller din egen personliga utveckling?

Med självkänslan intakt

Det kan vara svårt att ha en intakt självkänsla när man söker arbete. Har du fått ett nej från en potentiell arbetsgivare, kan du om du har låg självkänsla ta det personligt. En inre kritiker kan låta “De vill inte ha mig, det var ju det jag visste, att jag är värdelös när det gäller arbete”. Att stärka sin självkänsla kan handla om att försöka lägga orsaken till nejet utanför sig själv. “Så trist att jag inte fick jobbet, jag ville verkligen ha det. Men min kunskap kanske inte matchade det företaget behövde just nu. Då kommer jag nog mer till min rätt någon annanstans”

Att vara arbetslös kan kännas jobbigt och hopplöst. Det betyder inte att det är du som är jobbig och hopplös - det är situationen som kan upplevas så.

När det sociala gör dig obekväm

Arbete och yrkestitlar är ett vanligt samtalsämne i vårt samhälle, i synnerhet när man träffar nya människor och introducerar sig. Blir sociala sammanhang jobbiga för dig? Kom ihåg att det är du som väljer vad du vill berätta om dig själv för din omgivning. Vilken formulering tycker du bäst beskriver dig själv i nuläget? Känns “uppdragslös” bättre än “arbetslös”? “Mellan två jobb”? Använd de uttryck som gör att du bibehåller din självkänsla och självförtroende i så hög utsträckning som möjligt.

Om du stressas av omgivningens frågor om ditt jobbsökande, se om du kan försöka rikta ditt fokus på andra delar i er konversation. Kom ihåg att omgivningens reaktioner är en del av det samhälle du befinner dig i just nu. Det är många som delar din upplevelse av andras bemötande när man söker arbete. Du är inte ensam, även om det ibland kan kännas så. Försök tänka att omgivningens reaktioner säger mer om dem, än vad det säger om dig som person.

Omgivningens reaktioner är en del av det samhälle du befinner dig i just nu. Det är många som delar din upplevelse av andras bemötande när man söker arbete. Du är inte ensam, även om det ibland kan kännas så.

Bra jobbat!

Ge dig själv beröm och belöning då och då, för ditt arbetssökande och för allt annat du hanterar varje dag. Stanna upp och reflektera över det du faktiskt åstadkommit. Du kanske har ringt ett jobbigt samtal, eller gått utanför din bekvämlighetszon på något annat vis? Det kan kännas ovant att ge sig sig själv beröm, beroende på hur din inre röst är van att låta. Men beröm kan vara allt från att sig själv en klapp på axeln till att ge dig själv tillåtelse att fira lite extra på det sätt som kan göra dig glad.

Tillåt dig ta emot hjälp

Dra dig inte för att be om hjälp. Det läggs mycket ansvar på individen som arbetssökande, och det kan kännas tungt att klara av själv. Fundera på vilket stöd som just du skulle behöva. Handlar det om praktisk hjälp, eller mer av känslomässigt stöd? Var inte rädd för att prata om din situation med någon du känner förtroende för. Beroende på din situation kan stödet komma från en vän, familjemedlem eller en professionell kontakt.

SAMMANFATTNING

Att vara ofrivilligt arbetslös kan föra med sig en rad olika konsekvenser för den som är drabbad; för den närmaste familjen och för samhället i stort. Man kan må psykiskt dåligt över att vara arbetslös. Tecken på detta kan vara orostankar, låg självkänsla och självförtroende, eller nedstämdhet. Orsakerna bakom detta kan ha att göra med begränsning i och oro för ekonomi; andras bemötande eller att man tappat sin identitet som man fått via jobbet. Det finns olika saker man kan ha i åtanke för att må bra under tiden som arbetssökande, varav några är att bibehålla rutiner; att stärka sin självkänsla, ta emot stöd och att ge sig själv beröm lite då och då.

Helena Åberg Diebate
Författare: Helena Åberg Diebate

Helena har ett fördjupat intresse av kliniskt arbete och organisationspsykologi.

Helena Åberg Diebate
Författare: Helena Åberg Diebate

Helena har ett fördjupat intresse av kliniskt arbete och organisationspsykologi.

FLER ARTIKLAR