Spelberoende

Spelberoende

Om du lider av spelberoende har du förlorat kontrollen över ditt spelande om pengar. Spelandet går också ut över resten av ditt liv och kan förstöra för dina relationer, arbete eller privatekonomi. Att vara spelberoende räknas som ett psykiatriskt tillstånd och går att jämföra med annan beroendeproblematik som narkotika- eller alkoholberoende. Trots att många spelberoende tycker att det känns omöjligt att sluta spela finns det hjälp att få för dig som behöver stöd.


Vad är spelberoende?

Spelberoende eller hasardspelsyndrom är ett psykiatriskt tillstånd där den drabbade inte kan kontrollera eller korrekt bedöma konsekvenserna av sitt spelande om pengar. Precis som när hjärnans belöningssystem aktiveras vid droganvändning hos den som är beroende av narkotika eller alkohol leder spelandet till att hjärnans belöningssystem aktiveras hos den spelberoende. När detta sker frisätts signalsubstansen dopamin, vilken inger en känsla av lycka och välbefinnande hos den spelberoende.

De positiva minnesbilderna av dopaminet och spelandet lever sedan kvar i hjärnan och kopplas ihop med handlingen av att spela. Dessa minnen kan sitta kvar väldigt länge och kan utlösas även efter att den spelberoende undvikit att spela under mycket lång tid. Den typ av spel som har störst risk att leda till spelberoende kallas för riskspel.

Generellt anses snabba spel med kort tid mellan insats och utfall vara de främsta riskspelen.

Att bli spelberoende

Det kan finnas olika anledningar till att spelandet tar över ens liv. Många beskriver att de använder spelandet för att dämpa eller bedöva ångest eller nedstämdhet. För andra blir spelandet en kick, och för vissa handlar beroendet helt enkelt om en önskan att tjäna pengar. Om du är osäker på om ditt spelande faller inom ramarna för spelberoende kan du kontrollera ditt beteende mot denna checklista från 1177 vårdguiden:

 • Du tänker ständigt på spel: tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.
 • För att behålla spänningen krävs det allt större summor att spela för.
 • Du har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet eller att sluta spela.
 • Du blir rastlös eller irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande.
 • Du spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma ifrån ångest eller nedstämdhet.
 • Du återvänder till spel när du förlorat pengar.
 • Du vill ta revansch för förlusten.
 • Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar.
 • Du har begått brott för att få pengar till spelandet: till exempel stöld, förskingring eller förfalskning.
 • Du har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet.
 • Du förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av spelandet.

Om du upplever att minst fyra av punkterna ovan stämmer på dig och att de har gjort det under en längre tid innebär det att du kan befinna dig inom riskzonen för spelberoende. Det finns inga säkra svar på varför vissa blir spelberoende och andra inte, men använder du spelandet som en strategi för att slippa tänka på dåliga känslor eller tankar ökar risken att du fastnar i ett beroende. Oavsett anledning till att du hamnar i spelberoende är det alltid svårt - men aldrig omöjligt - att sluta.

Att vara närstående till någon som är spelberoende

Som anhörig till en spelberoende kan det vara svårt att veta hur man bäst bör hantera situationen. Många närstående till de beroende har ingen egen uppfattning om hur mycket spelande som är onormalt, och det kan vara enkelt att gå med på den spelberoendes världsbild. Det kan också bli svårt att söka hjälp åt sin anhörige på grund av skamkänslor, oro att du överdriver eller en känsla av att du sviker den du står nära. Detta kallas medberoende och innebär att du anpassar dig till en person i missbruk. Det finns saker du kan göra för att bryta den onda cirkeln och öka chansen att din närstående söker hjälp.

En viktig sak att komma ihåg när det gäller spelberoende är att den beroende ofta har en bristande självinsikt. Detta innebär att du kan behöva förbereda dig på att höra att du är tråkig eller att du överdriver när du pratar med din närstående, även när du vet att du har anledning att vara orolig. Det finns också en risk att den spelberoende börjar be dig om pengar för att kunna fortsätta sitt missbruk.

Det är aldrig en god idé att låna ut pengar till någon som lider av spelberoende, trots att detta kan vara svårt när det gäller en anhörig. Pengarna och spelandet kan kännas som en lösning i stunden, men i slutändan gäller det att den spelberoende söker vård för att komma ur sitt destruktiva beteende. Om du känner att din närstående eller du själv behöver hjälp med att komma ur sitt spelande så finns det hjälp att få.

Spelandet kan kännas som en lösning i stunden, men i slutändan gäller det att den spelberoende söker vård för att komma ur sitt destruktiva beteende. Om du känner att din närstående eller du själv behöver hjälp med att komma ur sitt spelande så finns det hjälp att få.

Vilken hjälp finns att få?

Som spelberoende löper du stor risk att lida av skam- eller skuldkänslor som hindrar dig från att söka hjälp, eller i vissa fall ens erkänna för andra att du lider av ett beroende. Det är dock viktigt att komma ihåg att stöd och hjälp finns att få - och det är aldrig fel att ta kontakt med någon för att må bättre.

Om du vill försöka må bättre på egen hand finns det en del åtgärder som kan underlätta i vardagen.

En av dessa är att föra en (bold) speldagbok, där du skriver ner exakt vad du spelat, vad som triggade dig att börja, hur mycket du spelade för och hur länge du spelade. Skriv gärna också upp hur du mådde före, under samt efter spelandet. I dagboken kan du också skriva ner tillfällen när du verkligen velat spela men lyckats låta bli. Skriv ner för dig själv hur du lyckades och hur det känns. Denna metod kan hjälpa dig att förstå när och varför spelsuget uppstår, samt vad du själv kan göra för att nedreglera det.

Om du inte känner att du klarar av att kontrollera ditt spelande på egen hand finns det flera organisationer du kan kontakta för att få hjälp.

 • Nationella stödlinjen en telefonlinje för spelberoende och deras anhöriga som drivs av Stockholms läns landsting. De som svarar är vana vid att prata med människor som har tankar eller oro kring sitt eget eller en anhörigs spelmissbruk. Telefonnumret är 020 – 81 91 00. Du kan också gå in på www.stodlinjen.se.
 • Vårdcentral eller socialtjänsten i din kommun. Du kan söka vård på vilken vårdcentral som helst i Sverige, eller hitta mer information om var du kan få hjälp i din kommun på www.1177.se.
 • Sök hjälp hos en psykoterapeut. Ofta behandlas spelberoende med KBT, en terapiteknik som har visat sig vara effektiv mot spelberoende. Tekniken kan bedrivas enskilt eller i grupp över internet.

Att söka hjälp för sina besvär kan vara väldigt utmanande, men kom ihåg att det aldrig är fel att söka stöd. Genom att ta itu med dina besvär redan nu hindrar du dem från att växa sig ännu större och mer allvarliga. Det är aldrig lätt att bryta ett beroende, men aldrig omöjligt.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan spelberoende ofta kännas skamligt eller svårt att prata om, men det är viktigt att förstå att spelberoendet är ett psykiskt tillstånd likt vilket beroende som helst. Även om du själv tror att det är hopplöst att sluta finns det hjälp att få - antingen från dina anhöriga, privata organisationer och stödpersoner eller från vårdcentral eller socialtjänst. Som anhörig kan det vara svårt att veta var gränsen går för vad som är ett patologiskt spelande, men genom att vara öppen och stöttande kan du hjälpa den spelberoende mycket. Om du själv är orolig över att du har eller är i riskzonen för att utveckla spelberoende är det alltid bra att kontakta någon för hjälp. Det är aldrig fel att söka vård för ett beroende, och genom att ta tag i dina problem nu hindrar du dem från att växa och ytterligare ta över ditt liv. Att ta itu med sina eventuella besvär är alltid rätt val.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

FLER ARTIKLAR