Självmord

Självmord

Att ha självmordstankar är inte ovanligt och ifall du har det kan det vara viktigt att veta att det inte är någonting att känna skam över. Självmordstankar är inte alltid en riktig önskan om att få dö, utan ofta är självmordstankar ett uttryck för att vilja förändra något i sitt liv eller att få slut på något som man mår dåligt över.


Går du med självmordstankar?

Ifall du går med självmordstankar kan det vara bra att veta att du inte är ensam. Det är vanligt att ha självmordstankar någon gång i livet och det är så pass förekommande att det kan betraktas som en del av livet.

Att ha självmordstankar kan bero på att du har känslor av att ditt liv är över och att inget längre spelar någon roll. Då kan självmord kännas som en lättnad. Trots att dina tankar inte är sanna, eller att de är en förvrängning av verkligheten, kan du känna dig helt säker på att ingenting kommer att bli bättre.

Ofta är självmordstankar en följd till att man mår dåligt över något i livet. På samma gång kan självmordstankarna i sig göra att man mår ännu mer dåligt och känner mer ångest, eftersom självmordstankar kan upplevas som skamfyllt och något förbjudet.

Få hjälp och bli av med dem

Trots känslor av att ingenting kommer att bli bättre, är det ett faktum att det ofta blir det. För att minska och för att bli av med sina självmordstankar är det viktigt att ta hjälp. En bra början är ifall du kan ventilera dig och prata med någon som du har förtroende för. Att kunna få lätta på dina tankar genom att prata med någon kan hjälpa ditt mående och ger även möjligheten till att kunna se på dina problem från andra perspektiv och med nya ögon.

Som sagt är självmordstankar vanligt och det finns säkerligen människor runtomkring dig som gärna vill hjälpa dig, även fast det är svårt att tro det. Det kan kännas otäckt och ångestfylld att dela med sig av sin upplevelse med någon närstående. Då kan det vara bra att vända sig till stödlinjer eller chattforum.

Att prata om dina tankar och känslor är ett första steg till att må bättre. Vid mer allvarliga tankar om självmord är det viktigt att du även söker dig till professionell hjälp. Det finns mycket kunskap kring självmord och självmordstankar och det finns bra hjälp att få. En vanlig väg att gå kan vara att kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning. Ta hjälp av någon ifall det känns jobbigt för dig att själv kontakta en vårdgivare.

Att prata om dina tankar och känslor är ett första steg till att må bättre.

Fakta om självmord

Enligt Folkhälsomyndigheten var det under 2016 minst 3 % av Sveriges befolkning som hade allvarliga tankar på att ta sitt liv. Således är det betydligt fler som har självmordstankar varje år, om än inte av lika allvarlig karaktär.

Under 2017 tog ungefär 1200 personer livet av sig i Sverige. 1200 personer är mycket, men sett till hur många som har självmordstankar någon gång, är andelen som tar sitt liv väldigt liten. Sett ur ett historiskt perspektiv verkar självmord även minska.

I Sverige är självmord vanligare bland män, medan vård för självmordsförsök är vanligare bland kvinnor. Den grupp där risken för självmord är högst är bland män i åldern 50–54 år.

Risken för självmord är högre hos personer med psykiatriska diagnoser som depression, schizofreni, bipolär sjukdom och psykos.

Psykiatriska diagnoser som ökar risken för självmord:

 • Depression
 • Bipolär sjukdom
 • Schizofreni
 • Psykos
 • Personlighetssyndrom
 • Missbruk

Självmord och depression

Den vanligaste psykiatriska diagnosen som förekommer vid självmord är depression. Risken för självmord är förhöjd vid både förstagångsdepression och återkommande depression. Vid samsjuklighet ökar risken ännu mer. Till exempel blir risken högre ifall depressionen existerar samtidigt som ett ångestsyndrom, somatisk sjukdom eller sömnstörning.

Psykiatriska sjukdomar är ofta möjliga att behandla, inte minst depression. Vid depression kan psykoterapi och läkemedelsbehandling fungera, inte minst kombinationen av dessa. Att gå i KBT eller annan terapi och att äta antidepressiva läkemedel kan alltså dels reducera och behandla en depression, men på sätt även minska risken för självmordstankar och självmord.

Kontakter att vända sig till

Vid självmordstankar är det viktigt att prata med någon. Ifall du inte vill ta upp dina tankar och känslor för någon som står dig nära, kan du istället vända dig till någon av följande organisationer:

 • 112, Ring vid akut självmordsrisk.
 • Suicidzero, har samlat tillgängliga hjälpresurser vid självmordsrisk. www.suicidezero.se
 • Vårdguiden 1177, Tel: 0771-22 00 60. Ring för psykologisk rådgivning.
 • Jourhavande medmänniska, Tel: 08-702 16 80, Ring för att få tala med en annan medmänniska.
 • Mind självmordslinje, https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/. Här kan du både ringa och chatta om din psykiska ohälsa.
 • BRIS, Tel: 0771 50 50 50, Ring vuxentelefonen för stöd.

SAMMANFATTNING

Självmordstankar är vanligt och drabbar många människor. I stunden kan det kännas som att livet är meningslöst och att ingenting kommer att bli bättre. Att prata med någon om sina tankar och känslor kan hjälpa en till att må bättre. Att prata med någon kan även lyfta ens perspektiv. För att bli av med sina självmordstankar är det även viktigt att söka sig till professionell hjälp, inte minst vid mer allvarliga självmordstankar. Risken för självmord är högre i vissa grupper, bland annat hos män i åldern 50–54 och hos personer med vissa psykiatriska diagnoser, till exempel depression och bipolär sjukdom. År 2017 tog ungefär 1200 personer livet av sig i Sverige. Frekvensen av självmord verkar dock sjunka med tiden. Ifall du vill ha stöd och prata med någon som inte är en närstående kan du vända dig till Vårdguiden, Mind, Jourhavande medmänniska och BRIS.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.

FLER ARTIKLAR