Rädd att tala

Rädd att tala

Rädsla inför att prata inför publik är en av de vanligaste rädslorna, det brukar innebära ett antal fysiologiska symptom som orsakas av att kroppen går in i ett överlevnadsläge inför faran. Stresspåslaget kan ta din hjärna i besittning så att du helt glömmer bort vad du ska säga. Det är ett tillstånd som orsakas av rädslan över att bli bedömd och risken för att bli utesluten från gemenskapen.


Är du rädd att tala inför folk?

Brukar du få andnöd, svettningar, känna dig skakig och föreställa dig mardrömsscenarier innan du går upp på scen? Du är inte ensam. Att prata framför publik toppar listan över saker som människor är mest rädda för, det är en rädsla som drabbar ungefär var fjärde svensk.

Jag känner mig nervös, får ett stresspåslag och får svårt att andas. Jag är livrädd för att glömma vad jag pratar om, för att få en blackout.

Det brukar vara de fysiska tillstånden som tar kroppen och sinnet i besittning. Stressen och nervositeten kan ta över hjärnan så att huvudet känns helt tomt. Det är detta som kan leda till att du får en ”blackout”. Ofta förbereder sig människor som har denna rädsla minutiöst innan de ska hålla föredrag, de kan ha med sig ett helt manus som de följer ord för ord av rädsla för att tappa bort sig. Ibland kan händerna skaka så mycket att pappret i händerna också skakar vilket gör det tydligt för andra precis hur nervös man är.

Orsaker bakom rädslan

Orsakerna bakom rädslan kan vara (bold) social fobi, om du också får ångest vid andra tillställningar som involverar människor. Men du kan också fungera väl i andra sociala sammanhang och ändå bli skräckslagen vid blotta tanken att stå inför en publik.

Det finns få situationer där man själv får ett större antal människors odelade uppmärksamhet därför kan man vara ovan vid att vara centrumet för uppmärksamhet. Skräcken kan vara så stark att kroppen går in i ett överlevnadsläge som kallas fly eller fäkta, därför är de kroppsliga symptomen så tydliga. Du görs redo för att springa ifrån hotet eller slåss för din överlevnad.

De flesta av oss kallar denna respons för ångest, en beredskap som varit värdefull genom historien men som i dagens relativt ofarliga samhälle mest skapar problem. Hjärnan kan tyvärr inte separera på vad som är ett verkligt hot och vad som är ett psykiskt hot och reagerar därför med samma intensitet.

Det kan också härstamma från en naturlig rädsla för att bli bedömd och granskad. Att bli utvärderad av människor som tillhör din ingrupp, som du alltså delar någon slags gruppidentitet med, kan resultera i att du blir utstött.

Att bli exkluderad från sin gemenskap är något av det mest smärtsamma en individ kan föreställa sig.

Detta kan också tolkas ur ett evolutionärt perspektiv eftersom vi genom alla tider behövt gruppen för att överleva. När man står och blir bedömd av andra så öppnar det upp för risken att man gör bort sig och därmed kan förlora sin grupptillhörighet. Denna risk är för vissa så allvarlig att de helt undviker situationer då de kan utsättas för detta. Tyvärr så leder själva undvikandet av det som är obehagligt att rädslan vidmakthålls eftersom du inte får chans att motbevisa faran.

Tips för att tala inför folk

I ett experiment delade man upp deltagarna i två grupper som båda skulle hålla tal. Båda grupperna skulle hålla samma prestation men den ena gruppen skulle framföra talet fläckfritt medan den andra skulle råka göra bort sig lite. Båda grupperna tolkades av publiken som lika kompetenta men gruppen som inte var helt perfekt blev mer omtyckta. Detta betyder att det är mänskligt att fela och det är lättare att få empati om publiken känner igen sig i talaren. Någon som vågar erkänna sina brister väcker mer medkänsla. Här följer några andra tips:

  • Sluta försök att vara proffsig och bekräfta istället det som sker: säg ”oj nu tappade jag bort mig” eller bekänn att du är nervös. Att vara mänsklig och försöka vara dig själv är vinnande koncept.
  • Behåll kontrollen över ditt fysiska tillstånd och adrenalinpåslaget genom att andas och ta pauser. Försök att hålla en rytm i din andning, exempelvis andas in och räkna till två, andas ut och räkna till två.
  • Istället för att ha med dig upp ett helt manus, använd stödord. Detta gör det svårare att tappa bort sig. Ingen vet vad du ska säga ordagrant ändå så försök att lita på dig själv.
  • Lägg märke till vilka emotionsregleringsstrategier du använder för att hantera ångesten, som att du spänner dig, tittar ner i marken eller andra små tricks. Dessa säkerhetsbeteenden kan lugna dig i stunden men förvärrar troligtvis situationen. Så försök att först bli medveten om dem och sedan träna bort dem.
  • Fly inte! Det fysiologiska påslaget som av hjärnan tolkas som ångest kan inte fortgå i all evighet så våga stanna kvar i situationen så kommer påslaget till slut gå ner.
  • Försök att utsätta dig så mycket du kan för det som är ångestväckande så kommer ditt självförtroende att stiga medan du överkommer rädslan.
  • Exponeringsterapi fungerar väl för de flesta fobier, genom att utsätta dig själv för det som är ångestväckande kommer din skräckrespons tillslut läras om och bytas ut mot känslor som är mer hanterbara.

SAMMANFATTNING

Talrädsla drabbar ungefär var fjärde svensk. Det kännetecknas av att dina fysiologiska tillstånd tar hjärnan och kroppen i besittning när du ska prata inför folk. Svettningar, skakningar och blackouts är några av symptomen som följer på att kroppen försätts i ett tillstånd för att hantera hot. Ibland kan det höra samman med en generell social ångest men det kan också härstamma från rädslan att bli bedömd och eventuellt utesluten från gemenskapen. Men genom att bekänna din mänsklighet och tillåta dig själv att fela kan du vinna mer empati från publiken. Försök att finna en rytm i andningen så kan du börja kontrollera kroppen istället för att låta kroppen bestämma över dig.

Nicolina Fog-Jensen
Författare: Nicolina Fog-Jensen

Nicolina Fog-Jensen är kunnig inom psykologi och intresserad av socialpsykologi, i synnerhet av interpersonella relationer och gruppmentalitet. Hon har även ett fördjupat intresse för människans utveckling genom livet.

Nicolina Fog-Jensen
Författare: Nicolina Fog-Jensen

Nicolina Fog-Jensen är kunnig inom psykologi och intresserad av socialpsykologi, i synnerhet av interpersonella relationer och gruppmentalitet. Hon har även ett fördjupat intresse för människans utveckling genom livet.

FLER ARTIKLAR