OCD - Tvångssyndrom

OCD - Tvångssyndrom

Att ha tvångssyndrom innebär att lida av återkommande jobbiga tankar och att känna ett tvång att utföra vissa handlingar. Alla kan någon gång drabbas av tvångstankar eller få en impuls att bete sig på ett visst sätt, men när tvånget är återkommande och skapar en negativ inverkan på personens vardagliga liv talar man om tvånget som en psykiatrisk diagnos.


Vad är tvångssyndrom?

Tvångssyndrom kallas även för OCD. OCD är en engelsk förkortning och står för obsessive-compulsive disorder.

OCD är en psykiatrisk diagnos och består av både oönskade tankar, obsessives, och tvångsmässiga beteenden, compulsives.

Tvångstankar är ovälkomna och återkommande tankar eller bilder som stör ens mer normala tänkande. Det är inte sällan som tankarna kan vara motbjudande för personen själv och de är ofta svåra att ignorera eller att bli av med. Tvångstankar väcker även mycket ångest hos den drabbade. Ett exempel på tvångstankar kan vara att en person utsätts för intensiva tankar och bilder av smuts och föroreningar vilket gör att personen kan känna sig rädd för att bli nedsmutsad.

En tvångstanke som beskrivet ovan kan i sig sedan leda till ett tvångsbeteende, nämligen att tvätta sig. För att undvika att bli nedsmutsad kan personen utveckla ett repetitivt beteende av att göra sig ren. Det kan till exempel ta sig i uttryck genom att personen tvättar sina händer flera timmar per dag eller att personen duschar flera gånger per dag. Tvångsbeteendet blir inte sällan som en ritual för personen. Dessa tankar och beteenden återkommer och utförs till den grad att personen mår dålig och får svårt att leva sitt liv normalt.

OCD kan förekomma i olika svårighetsgrad. Vissa personer kan lida av så pass svåra tvångstankar att det i längden kan leda till att personen utsätter sig själv för livsfara. Andra personer kan ha en lättare grad av OCD, till exempel att man behöver låsa sin ytterdörr flera gånger.

Behandling av tvångssyndrom

Hur behandlar man tvångssyndrom? OCD och tvångssyndrom kan behandlas både med läkemedel och psykoterapi. Vid läkemedelsbehandling används SSRI, det vill säga antidepressiva läkemedel. När det handlar om psykoterapeutisk behandling kan KBT fungera bra, kognitiv beteendeterapi.

Vid KBT kan klienten arbeta tillsammans med terapeuten för att försöka minska på tvångstankar och tvångsbeteenden, utveckla färdigheter i att hantera tankar när de kommer och att reducera ens dåliga mående. Ett tillvägagångssätt är att klienten stegvis exponerar sig för sina tvångstankar för att sedan uthärda ångesten som väcks. Stegvis kan klienten då lära sig att inte utföra efterföljande tvångsbeteende och tillslut kan tvångstankarna som kommer inte heller kännas lika ångestfyllda.

Den beskrivna metoden, att som klient stegvis närma sig de tillfällen då mycket ångest väcks och tvångshandlande ligger nära till hands, kallas även för ERP, exponering med respons-prevention. Vid ERP jobbar klienten i anslutning till en psykoterapeut som kan ge stöd och hjälp.

OCD och tvångssyndrom kan behandlas både med läkemedel och psykoterapi.

Orsaker till tvångstankar och OCD

Orsaken till tvångssyndrom är inte helt kartlagd, men beror troligtvis på både faktorer i ens miljö och ärftlighet. Det finns olika teorier om varför OCD förekommer men ingenting har fastställts. För personer med OCD kan stressfulla situationer eller specifika miljöer vara utlösande för tvångstankar och handlingar i stunden. Forskning visar på att OCD ofta förekommer i samband med andra sjukdomar, även om det inte är påvisat vad som beror på vad.

Andra sjukdomar som är vanliga i samband med OCD:

  • Ångest
  • Paniksyndrom
  • Depression
  • Fobier
  • Tourettes syndrom

Tourettes syndrom och OCD är två diagnoser som påminner om varandra.

Självhjälp mot OCD och tvångstankar

Att ha OCD och lida av tvångstankar och tvångsbeteenden kan vara psykiskt smärtsamt. Inte sällan kan man bli nedstämd av att ha tvångssyndrom. Det är då lätt hänt att försöka hålla sig för sig själv, bland annat för att undvika att någon ska se ens tvång.

Vid tvångssyndrom är det bättre att dela sin upplevelse med någon. Att prata med någon man känner tillit till kan underlätta ens dåliga mående. Det kan även göra att man känner att det är okej ifall någon ser ens tvångssyndrom, vilket kan reducera ångesten.

En metod till självhjälp kan vara att, precis som vid KBT, närma sig och låta tvångstankarna komma. Att kunna låta tvångstankar komma och gå utan att försöka undvika de kan göra att ångesten kring de minskar. Denna strategi fungerar likväl bäst i samverkan med en professionell terapeut.

Fysisk aktivitet är bra för att motverka konsekvenser av OCD. Att röra på sig minskar både oro och ångest, samtidigt som det även kan minska på tvångstankar och tvångsbeteenden.

För mer kunskap om OCD och för att få mer stöd går det att vända sig till bland annat organisationen Svenska OCD-förbundet.

Självhjälp:
  • Prata med någon
  • Möt tvångstankar
  • Fysisk aktivitet
  • Svenska OCD-förbundet

SAMMANFATTNING

Tvångssyndrom, även kallat för OCD, är en psykiatrisk diagnos som innefattas av att ha tvångstankar och tvångsbeteenden. Tvångstankar är ovälkomna och återkommande tankar och bilder som väcker ångest hos en person. Tvångsbeteenden är i sin tur ovälkomna och återkommande beteenden, ofta till följd av en tvångstanke. Vid OCD är en persons tvång så pass allvarligt att det stör ens vardagliga liv.

Man vet inte exakt vad OCD beror på, men tankar och beteenden kan ofta uppstå i specifika situationer, till exempel vid oro och stress. OCD samexisterar ofta med andra sjukdomar som depression, fobi och tourette. OCD kan behandlas både med läkemedel och psykoterapi. Vid psykoterapi kan KBT med exponering hjälpa klienten. Klienten får då successivt möta sin ångest för att lära sig att hantera den.

Det kan vara lätt hänt att dra sig tillbaka när man lider av tvångssyndrom. För att hjälpa sig själv på bästa sätt är det dock bättre att prata med någon om sina problem. Det kan även hjälpa att vara fysiskt aktiv. För mer information och stöd går att vända sig till organisationen Svenska OCD-förbundet.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.

Magnus Lindelöf
Författare: Magnus Lindelöf

Magnus är kunnig inom psykologi och har ett stort intresse för psykiskt mående.

FLER ARTIKLAR