Hypnoterapi

Hypnoterapi

Många människor lever med fobier och rädslor av olika slag som försvårar vardagslivet. Hypnoterapi är en behandlingsmetod som hjälper människor att komma i kontakt med sitt undermedvetna. På så vis kan gamla beteenden och negativa reaktioner, som rädsla, förändras.


Vad är hypnoterapi?

Hypnos är ett naturligt tillstånd som ofta laddas med mystik. Vi har sett hypnos som en parallell till magi på grund av den bild media förmedlat sedan 1960-talet. Trots att ordet hypnos på grekiska betyder sömn så har det väldigt lite med sömn att göra. Hypnos är egentligen ett tillstånd där alla våra sinnen blir mer fokuserade. Avslappningen många känner är mer en bieffekt av hypnosen. Redan från 1500-talet f.Kr. kan man finna beskrivningar av hypnos i medicinska syften.

Hypnos tillsammans med suggestion, en process att intalas eller påverkas att tro, är en vanligt förekommande terapiform idag. Den används för att exempelvis förändra ett beteende eller för att träna på vår självkänsla. Hypnoterapi är en blandning av fokusering, inre visualisering och avslappning.

Hypnoterapi behandling

Många människor lider av olika fobier som kan försvåra vardagslivet. Fobier är inlärda beteenden som skapar negativa reaktioner. Exempelvis: fobi för ormar. När vi föds känner vi ingen rädsla för ormar men när vi är barn kan våra föräldrars rädsla överföras till oss så vi associerar ormar till något skrämmande. Med åren blir rädslan starkare och utvecklas till en fobi. Vissa fobier kan bli så starka att människor blir helt paralyserade när de utsätts för specifika situationer. Eftersom att fobier är inlärda beteenden i vårt undermedvetna så kan de också tränas bort. Den rädsla och negativa energi vi känner när vi exempelvis ser en orm kan med hjälp av hypnoterapi suddas ut.

Hypnoterapi är ett verktyg som sätter oss i djupare kontakt med vårt undermedvetna och ger oss möjligheten att förändra vårt beteende. Om de negativa energierna vårt undermedvetna sänder ut när vi ser en orm suddas ut, så försvinner även den yttre reaktionen.

Med hjälp av hypnoterapi kan vi:
  • Minska vår upplevelse av smärta
  • Öka vår avslappningsförmåga och minska vår stress
  • Behandla svåra fobier och rädslor
  • Lära oss hantera svåra känslor
  • Öka vår prestationsförmåga
  • Påskynda återhämtningsprocessen efter en operation

Hypnoterapi är en välbeprövad terapiform inom sjukvården, och har använts framgångsrikt vid behandlingar av exempelvis spänningshuvudvärk, migrän, illamående och förlossningsskräck.

Hypnoterapi som behandlingsmetod

Hypnoterapi som behandlingsmetod gör att negativa reaktioner suddas ut från de undermedvetna och nya beteenden lärs in. I hypnoterapi är det vanligt att terapeuten påverkar klientens reflektioner till de orsaker som terapeuten tror ligger bakom klientens problem. Men all typ av hypnos är i själva verket självhypnos då den hypnotiserade hela tiden är medveten om vad som händer. Den enda förutsättningen till att hypnos ska fungera är att klienten är villig att följa terapeutens instruktioner och bli hypnotiserad.

Terapeuten arbetar ofta med att öppna upp klientens sinnen och göra klienten mer mottagbar mot hypnos för att kunna gå djupare in i det undermedvetna sinnet. Alla terapeuter har olika tillvägagångssätt i sina behandlingar så det är viktigt att hitta en terapeut man känner förtroende för, och som förstår ens behov.

Att behandla någon med hjälp av hypnos är enligt svensk lagstiftning endast godkänt om terapeuten har en godkänd vårdlegitimation från socialstyrelsen.

Alla terapeuter har olika tillvägagångssätt i sina behandlingar så det är viktigt att hitta en terapeut man känner förtroende för.

Hypnoterapi övningar

Eftersom att all hypnos är självhypnos så finns det en rad olika övningar du kan göra själv för att förändra ditt beteende och komma i kontakt med ditt undermedvetna. På internet finns det många olika webbplatser som erbjuder tips och övningar i hypnos och meditation. Skapade för att försätta dig i en djupare kontakt med dina sinnen.

Ett exempel på en självhypnos-övning för att öka en sin medkänsla kommer från Erik Olkiewicz, föreläsare och motivationsexpert:

Nästa gång du är bland människor, eller kanske till och med bara talar med dem över telefon eller internet, – eller bara tänker på dem – föreställ dig att de bär en röd knapp med texten ¨Få mig att känna mig speciell¨. Upptäck vad som händer i ditt sinne och din kropp. Börjar du då automatiskt hitta sätt som gör att de känner sig mer speciella och utvalda? Känner du större omsorg om dem? Blir du även mer vänligt inställd till andra? Ler du mer? Skrattar du oftare?

Det finns många föreläsare och utbildade terapeuter som du kan ta inspiration eller övningar från. Svenska föreningen för klinisk hypnos kan bidra med mer information om hypnos och hänvisa till utbildade behandlare.

SAMMANFATTNING

Hypnoterapi är en behandlingsmetod som försätter klienten i ett tillstånd för att komma i djupare kontakt med det undermedvetna. Hypnoterapi används främst för att behandla fobier och andra svåra problem och beteenden. Behandlingsmetoden är välbeprövad inom sjukvården och har hjälpt patienter med bland annat spänningshuvudvärk, migrän, illamående och förlossningsskräck. Personen som blir hypnotiserad är alltid medveten om vad som händer. Enligt svensk lag måste behandlaren som utför hypnoterapi ha en godkänd vårdlicens från socialstyrelsen.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

Elias Olsson
Författare: Elias Olsson

Elias har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av individens beteende och roll i arbetslivet.

FLER ARTIKLAR