Hallucinera

Hallucinera

En del personer kan ibland höra eller se saker som egentligen inte finns. Trots att det inte är på riktigt kan upplevelserna kännas mycket verkliga. Detta är vad vi kallar “hallucinationer”. En hallucination kan generellt endast skiljas från verkligheten med hjälp av förnuftet - det som uppfattas i hallucinationen kan alltså kännas lika verkligt som allt annat för personen som upplever den. Om du hallucinerar finns det en risk att det beror på något allvarligt psykiskt problem - därför är det viktigt att du söker vård direkt om du upplever hallucinationer.


Vad är en hallucination?

Alla våra sinnesintryck tolkas i hjärnan med hjälp av nervimpulser. Detta sker vanligtvis genom att vi med hjälp av våra fem sinnen - syn, hörsel, lukt, smak och känsel - registrerar olika stimuli i omvärlden. Dessa sinnliga reaktioner skickar sedan nervimpulser till hjärnan som gör att vi kan tolka det våra sinnen upplevt. Utan nervimpuserna skulle vi till exempel inte kunna uppskatta skönheten hos en vacker blomma, eller bli sugen på kaffe när vi känner doften av en nybryggd kanna. Dessa stimuli skulle vara helt oförståeliga för oss utan hjärnans inblandning.

Men hjärnan skiljer inte på om våra upplevelser kommer från omvärlden eller inifrån hjärnan själv. I vissa fall kan nervimpulser bildas utan att sinnena har uppfattat ett stimuli. Detta innebär att vissa ibland kan se, höra, känna, smaka eller känna doften av saker som egentligen inte är där. Detta är vad vi kallar hallucinationer.

I och med att nervimpulserna kommer inifrån hjärnan uppfattar den som hallucinerar alltså saker som inte finns på riktigt. Detta innebär att till och med personer som saknar ett sinne kan hallucinera och uppleva stimuli som om de hade sinnet kvar. Med andra ord kan till exempel en blind person uppleva hallucinationer som innebär att de ser saker omkring sig, och en döv person kan hallucinera att de hör.

Olika typer av hallucinationer

Många tänker på hallucinationer som en slags vision, alltså att du ser någonting som egentligen inte är där. Detta är en typ av hallucination, men det finns många andra sätt som detta kan yttra sig.

Eftersom vi har fem sinnen, och hallucinationer alltså är en sinnlig uppfattning som inte stämmer med omvärlden, finns det också fem typer av hallucinationer:

 • Hörselhallucination Precis som namnet indikerar är detta när du uppfattar ljud som egentligen inte finns där. Ofta sägs det att en person som upplever hörselhallucinationer “hör röster”, men det kan också röra sig om andra ljud.
 • Visuell hallucination Detta är den typiska sortens “vision” som många kanske tänker på först när det talas om hallucinationer. Dessa kan vara mer eller mindre abstrakta och se ut som allt från detaljerade djur eller ansikten till ett ljus eller en aura.
 • Taktil hallucination Den här typen av hallucination innebär att du känner saker med din kropp som egentligen inte är där. Du kan exempelvis uppleva att du blir kittlad eller blåst på utan att det är sant.
 • Lukthallucination Dessa hallucinationer innebär att du känner starka dofter som inte finns. Du kan tro att lukterna kommer från dig själv eller din omgivning.
 • Smakhallucinationer Detta innebär att du känner smaker som inte stämmer överens med verkligheten. Det kan antingen innebära att du plötsligt känner en stark märklig smak från ingenstans eller att någonting du äter eller dricker plötsligt smakar märkligt.

Oavsett vilken sorts hallucination du upplever är det alltid bra att undersöka varför du upplever den. Hallucinationer kan vara obehagliga och det är viktigt att söka vård för att reda ut den underliggande orsaken till din hallucination.

Orsaker till hallucinationer

Hallucinationer kan vara mycket obehagliga att uppleva. Många säger att det som känns läskigt är att inte veta vad som är verkligt och vad som inte är det. Hallucinationer är inte skadliga i sig, men det är viktigt att du undersöker anledningen till att du hallucinerar eftersom orsaken kan innebära att du behöver vård. Dessutom kan det ibland finnas risk att du på grund av dina hallucinationer hänger dig till beteenden som i sig kan vara skadliga eller farliga.

Det finns flera psykologiska tillstånd som kan leda till hallucinationer. Ett av de vanligaste är om du lider av en psykos. En psykos innebär att du plötsligt upplever världen som annorlunda från hur den egentligen är, och går ofta hand i hand med hallucinationer av olika slag.

Om du befinner dig i en psykos brukar du ofta också lida av olika vanföreställningar om omvärlden, och har svårt att förstå eller definiera att det bara är du som upplever dina hallucinationer. Om du är medveten om att det bara är du som kan uppleva dina hallucinationer befinner du dig alltså troligtvis inte i en psykos. Om du tror att du eller någon du känner har eller håller på att få en psykos är det viktigt att ni direkt söker vård - ju snabbare desto bättre.

En annan orsak till att du hallucinerar kan vara att du lider av schizofreni. Schizofreni är en psykisk sjukdom som ofta får både psykologiska och sociala konsekvenser. Att lida av schizofreni innebär tillfälliga perioder av symptom som vanföreställningar, hallucinationer och inåtvändhet.

Sjukdomen bryter ofta ut i tidiga vuxenåldern och ju tidigare du får vård desto lindrigare blir sjukdomsförloppet. Om du misstänker att du håller på att utveckla schizofreni är det därför viktigt att du söker vård direkt.

Utöver psykiska sjukdomar finns det även andra tillstånd som kan leda till hallucinationer. 

Andra tillstånd som kan orsaka hallucinationer

  • Hallucinogen drogKan ge upphov till förvrängda syn-eller hörselintryck.
  • EpilepsiKan förutom kramper, ge upphov till hörsel-, syn- och smakhallucinationer. Tillstånden är ganska ovanliga, men kan lätt förbises, så det kan det vara bra att prata med sin läkare.
  • AlkoholismÄven alkoholister som plötsligt upphör att dricka alkohol kan uppleva hallucinationer under ett allvarligt tillstånd som kallas delirium tremens. Delirium tremens är en extrem abstinensreaktion där även kraftiga skakningar, förvirring, ångest samt hjärtklappning och svettningar är en del av tillståndet. Om du misstänker att du har delirium tremens är det oerhört viktigt att du söker vård direkt för att undvika komplikationer.

Hallucinationer är inte skadliga i sig, men det är viktigt att du undersöker anledningen till att du hallucinerar eftersom orsaken kan innebära att du behöver vård.

Hallucinerar jag?

Om du tycker att det du upplever verkar mycket märkligt, ologiskt eller omöjligt kan det röra sig om en hallucination. En bra tumregel är att om du är ensam om upplevelsen och andra tycker att din beskrivning av det du upplever inte stämmer med deras sinnesintryck hallucinerar du förmodligen.

Många som hallucinerar blir mycket oroliga för att det rör sig om en psykos. Om du själv är medveten om att du hallucinerar är risken för att du upplever en psykos liten - däremot kan det finnas andra orsaker som behöver utredas och därför är det viktigt att du söker vård direkt. Om du hallucinerar röster som uppmanar dig att göra saker och du har svårt att stå emot ska du söka vård på en psykiatrisk mottagning så snabbt du kan. Du kan också kontakta din vårdcentral.

Forskning från 2015 visar att många i övrigt friska personer upplevt hallucinationer, trots att de inte lidit av andra psykologiska problem varken före eller efteråt. Det kan alltså hända att läkare och vårdpersonal inte hittar något större problem om du söker vård efter en hallucination. Det är trots detta alltid viktigt att reflektera och följa upp efter att du hallucinerat, för att utesluta några allvarliga psykiska problem.

Det är (...) alltid viktigt att reflektera och följa upp efter att du hallucinerat, för att utesluta några allvarliga psykiska problem.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis är hallucinationer sinnesintryck som inte stämmer överens med verkligheten. Dessa orsakas av nervimpulser i hjärnan som triggas igång utan faktiska stimuli. Grunden för hallucinationerna kan vara mycket olika, men du ska alltid söka vård för att utesluta att det rör sig om allvarliga psykiska problem eller sjukdomstillstånd. Hallucinationer kan vara mycket obehagliga att uppleva, och det är viktigt att du känner dig trygg i att hantera det du har upplevt. Om du är osäker på om du hallucinerar bör du fråga någon i din omgivning om de upplever samma sak som du - om du är ensam om dina hallucinationer är det viktigt att du då söker hjälp för att se till att du får den vård du behöver efter din hallucination.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

FLER ARTIKLAR