Förälskelse

Förälskelse

Förälskelse är en stark känsla förknippad med lycka, njutning, energi och närhet, och den kan sudda ut gränserna mellan det egna jaget och den andre. Förälskelsen sätter vissa signalsubstanser i hjärnan ur balans, vilket kan förklara de kroppsliga reaktioner som kan ske när vi är förälskade. Vi är alla olika och våra tidigare erfarenheter och relationsmönster spelar roll när det kommer till vem och hur vi blir förälskade. Olycklig förälskelse kan göra ont och vara svårt, men går att komma över och kan vara en möjlighet att lära sig om sig själv.


Vad är förälskelse?

Förälskelsens psykologi

Något extraordinärt.
Förälskelse upplevs ofta som något extraordinärt; en stark känsla förknippad med lycka, njutning och energi. Det kan också upplevas som en förnyelse eller en känsla av solidaritet och närhet.

Samtidigt som förälskelsen kan kännas högst personlig är det också en allmänmänsklig upplevelse, något som de flesta är med om en eller fler gånger under sin livstid. Även om en mängd konstnärer och vetenskapsmän genom tiderna försökt förstå sig på, förklara och beskriva förälskelsen så tycks de flesta försök till detta peka på att finns det en obeskrivbar komponent av förälskelsen. Den måste upplevas för att förstås på riktigt.

”När vi två blir en”.
Förälskelsen kan kännas som en start, den enar två tidigare åtskilda enheter till något nytt. Gränserna mellan det egna jaget och den andra luckras upp, och det kan kännas som man blir helt uppslukad av den andra.

Olika typer av förälskelse.
Vanligtvis pratar man om förälskelsen som något erotiskt, att det finns en sexuell lust, men man kan också bli förälskad i en plats, en hobby eller en vän. Du kanske känner igen hur du själv eller någon i din närhet gått helt upp i ett nytt intresse, och hur det kanske också svalnat av efter ett tag.

Förälskelsens biokemi

Varför blir vi förälskade? 
Evolutionärt sätt finns förälskelsen till utav en anledning: den har varit fördelaktigt för vår arts överlevnad. Man ser helt enkelt förälskelsen som en viktig del av ett parningsbeteende, och dess starka känslor tjäna i reproduktivt syfte. Förälskelsen är nära förknippad med både lust och kärlek, men forskning har hittat biokemiska skillnader mellan de tre tillstånden.

 • Lust kan ses som sexuell attraktion till någon. Den förklaras och styrs till största del av hormonerna östrogen och testosteron. Östrogen och testosteron beskrivs ofta som det kvinnliga och de manliga könshormonerna, men män och kvinnor behöver båda för att känna lust. Att ordinera testosteron har rapporterats öka sexlusten hos både män och kvinnor, men påverkar inte känslan av att vara förälskad.
 • Förälskelse involverar kemiskt sätt signalsubstanserna dopamin, noradrenalin och serotonin. Dessa signalsubstanser är viktiga för vårt välmående och reglerar tillsammans bland annat sömn, blodtryck, kroppstemperatur och aptit. Forskning visar att balansen mellan dessa tre signalsubstanser rubbas när någon är förälskad. Nivåerna av noradrenalin och dopamin stiger samtidigt som serotonin minskar. Noradrenalinet gör att vårt hjärta börjar dunka snabbare, och vi kanske börjar svettas om handflatorna. Kombinationen av det sänkta serotoninet och ökade noradrenalinet gör att både aptit och sömnbehov kan minska.

  Dopmainet står i sin tur för förälskelsens lyckokänslor. Det påverkar hjärnans belöningssystem, och det är genom dopaminets effekter som förälskelse kan liknas med en drog. Vi blir beroende av vårt förälskade objekt då det ger oss en stark känsla av belöning och välbefinnande. 

  Förälskelsen rubbar helt enkelt den kemiska balansen i hjärnan, och som med de flesta system i naturen vill även detta system av dopamin, noradrenalin och serotonin återfå sin balans. Forskning har visat att alla typer av förälskelse – vare sig det är i en person, en ny arbetsplats eller en ny hund – varar i genomsnitt mellan sex månader och upp till ett år. Man kallar det för ”the honeymoon phase”. Såklart finns det individuella skillnader.  
 • Kärlek representeras i kroppen av ytterligare ett annat ämne; oxytocin. Oxytocin har en mängd olika funktioner, bland annat för anknytningen mellan mamma och barn. Hos vissa arter verkar dock oxytocinsystemet ha vidareutvecklats och tillsammans med ämnet vasopressin verkar dessa ämnen såväl i människor som vissa andra djurarter ha en viktig funktion i kärlek- och vänskapsrelationer.

Individuella olikheter och relationsmönster

Förälskelsen kan som sagt ses både som något individuellt och allmänmänskligt, och på samma sätt som det generellt finns likheter finns det såklart också olikheter – både mellan personer och mellan olika förälskelser för samma person. Alla konstnärliga verk relaterade till förälskelse speglar något gemensamt, men dom har också alla sina egna nyanser. Vi har alla vår egen historia och vårt eget sätt att relatera till andra, och tidigare erfarenheter och relationsmönster påverkar hur och vem vi blir förälskade i.

Många människor har en inre önskan att känna oss älskade och trygga med en annan person. Detta kan fungera som en stark drivkraft för att bli förälskad i någon. Även om en förälskelse kan hjälpa till att uppfylla dessa önskningar är det sällan en hållbar lösning att förlita sig på någon annans bekräftelse för att känna sig värdefull. Det betyder inte att förälskelsen är dålig för oss, bara att den ibland kan fungera som ett försvar mot egna inre problem utan att vara en lösning på dem.

Under förälskelsefasen är det lätt att förbise brister och skapa en fantiserad drömbild av den andre. Med tiden som förälskelsen svalnar brukar dock även skavanker och brister hos den andre bli synliga.

Hur vi relaterar till andra har ofta grund i hur vi lärde oss relatera och knyta an till viktiga andra när vi var små. Dessa relationsmönster tar sig ofta till uttryck när man är förälskad i någon och kan påverka till exempel vad vi förväntar oss av den andra eller hur stort behov vi är av bekräftelse.

De som känt sig älskade och trygga som barn har ofta ett mindre behov av att idealisera den andre eller göra sig till för att bli älskad då man har en grundläggande känsla av att man duger som man är.

Har man haft en otryggare anknytning förväntar man sig ofta att den andre personen ska uppfylla ens egna ouppfyllda behov. Även om dessa tidiga relationsmönster kan ta sig uttryck under förälskelsefasen, är detta också en fas när många blir mottagliga och villiga att förändras. Det finns en möjlighet att växa med den andre personen.

Olycklig förälskelse

På samma sätt som förälskelsen kan vara fantastisk härlig kan den också blir väldigt jobbig, tillexempel om den inte är besvarad. Man kan aldrig tvinga någon att bli förälskad, och även om det kan göra ont med ett ”nej” måste det alltid respekteras. Obesvarad förälskelse och kärlek har ett högt samband med stalking.

 • Fundera När förälskelsen blir ett problem kan det vara ett bra första steg att ställa frågor till sig själv. Varför har den blivit ett problem? Har jag ett ”förälskelsemönster” – en typ jag tenderar att falla för, eller situationer jag brukar hamna i när jag blir förälskad? Vill jag falla för dessa personer eller är de destruktiva för mig?
 • Prata med andra För att få andra perspektiv kan det vara bra att prata med närstående; vänner, familj, och i vissa fall kanske också med den du är förälskad i. Vi blir lätt blinda för oss själva, och även om det kan göra ont att höra vad andra har att säga kan det vara hjälpsamt.
 • Ta en sak i tagetOm du inser att det är saker du vill ändra på, kom ihåg att ge dig själv tid. Ta en sak i taget, en dag i taget. Acceptera vad som är och förbered dig på att behöva hantera jobbiga känslor och tankar. Det kan vara bra att sysselsätta sig och göra saker som man tycker om, även om det kan kännas svårt till en början kan det vara bra att distrahera sig och bli påmind om vad man brukar tycka är kul och meningsfullt.
 • Sömnbrist / insomniaär det vanligaste sömnproblemet, varför resten av artikeln kommer att handla om det. Insomni kan innebära problem med att somna, uppvaknande under natten eller dålig sömnkvalité. Bakom ligger ofta stress, oro och/eller depression men ibland också andra psykiatriska problem som en psykolog kan hjälpa dig med, eller fysiska problem. Misstänker du att du sover dåligt som en biverkning av medicinering så bör du kontakta din läkare.

Att vara olyckligt förälskad kan göra ont och vara svårt, men det är också en möjlighet att lära oss om oss själva och livet. Även om det kanske är det sista vi vill höra är det en erfarenhet som gör att vi mognar som människor.

Vanliga frågor

Varför blir man förälskad?

Evolutionärt ses förälskelsen som en del av ett parningsbeteende, dess starka känslor av bland annat lust och närhet har helt enkelt varit fördelaktiga för vår arts överlevnad.

Måste man bli förälskad i en person?

Man kan bli förälskad i en hobby, ett djur eller en plats. Det går också att bli förälskad i en vän utan att känna sexuell lust.

Vad händer i kroppen när man blir förälskad?

Signalsubstanserna dopamin, noradrenalin och serotonin sätts ur balans, vilket kan påverka aptit, sömn, vårt behov av närhet, svettiga handflator eller få hjärtat att dunka. Dopaminet står för förälskelsens lyckokänslor, och det är de förhöjda dopaminnivåerna som gör att förälskelsen ibland kan kännas som en drog.

Vad händer efter förälskelsen?

Det kan hända många olika saker. Förälskelsen kan gå över till kärlek eller gå över helt. Bara för att den ”slocknar” betyder det dock inte att den aldrig kommer komma tillbaka, man kan bli förälskad i samma person flera gånger.

Hur vet man om man är förälskad?

Att vara förälskad är ofta förknippat med känslor av lycka, njutning, energi och närhet. Det kan vara svårt att sluta tänka på personen och man kan känna en stor lust att vilja vara nära den andre. Kroppen kan reagera på alla möjliga sätt, man kan få fjärilar i magen, svettiga handflator eller ett extra hårt bankande hjärta.

Vad ska man göra om man är olyckligt förälskad?

Att vara olyckligt förälskad kan göra ont och vara svårt. Det kan vara bra att fundera igenom situationen och varför det blivit som det har blivit. Det kan också hjälpa att prata med närstående för att få ett annat perspektiv och att försöka hitta på saker att göra även om man känner sig nere. Sist men inte minst måste man låta sig själv ta en sak i taget och försöka tänka på att saker och ting inte alltid kommer kännas som det gör just då.

SAMMANFATTNING

Förälskelsen är en stark känsla förknippad med lycka, njutning, energi och närhet, och den har förmågan att sudda ut gränserna mellan det egna jaget och den andre. Evolutionärt sett är förälskelsen en del av ett parningsbeteende som gynnat vår arts överlevnad. Den ändrar nivåerna av serotonin, noradrenalin och dopamin i hjärnan, vilket kan förklara de kroppsliga reaktioner som kan hända när vi är förälskade så som svettiga handflator, fjärilar i magen eller ett bankande hjärta. Förälskelsen kan ses både som något individuellt och allmänmänskligt, och på samma sätt som det generellt finns likheter finns det såklart också olikheter

Våra tidigare erfarenheter och relationsmönster spelar roll när det kommer till vem och hur vi blir förälskade. Olycklig förälskelse kan göra ont och vara svårt. Det kan hjälpa att fundera över situationen, prata med närstående och försöka ta en sak i taget. Olycklig förälskelse går att komma över och kan vara en möjlighet att lära sig om sig själv.

Elvira Martin
Författare: Elvira Martin

Elvira är kunnig inom psykologi och speciellt intresserad av funktionsmedicin samt hur psyket samspelar med kroppen.

Elvira Martin
Författare: Elvira Martin

Elvira är kunnig inom psykologi och speciellt intresserad av funktionsmedicin samt hur psyket samspelar med kroppen.

FLER ARTIKLAR