Fobi

Fobi

En fobi är en stark reaktion och känsla av obehag kopplat till ett specifikt objekt eller en särskild situation. Ibland kan fobier vara så pass starka att de begränsar en i vardagen. Då kan man behöva söka hjälp för sin fobi. Det finns flera effektiva metoder för behandling av fobier och många av dem som söker hjälp för sin fobi blir också av med den.


Vad är en fobi?

En fobi är en stark obehagsreaktion för en viss sak eller en viss situation. Alla människor kan känna ett visst obehag för saker som upplevs skrämmande eller hotfulla. I grund och botten är vi människor skapta för att reagera på det som kan vara farligt, som en del av vår överlevnadsinstinkt. Skillnaden är att en person med fobi får en överdrivet stark reaktion som är ohanterlig och oproportionerligt stor.

När en person med fobi ser eller upplever det fobiska drabbas den ofta av starka ångest och panikkänslor. I vissa fall är det rädslan för att känna ångest eller att få en panikattack som utgör grunden för fobin. Om man är en person som har mycket ångest kan man vara särskilt sårbar för att utveckla en fobi. Eftersom den fobiska reaktionen upplevs så stark så undviker man situationer då det fobiska kan dyka upp. På så sätt är en fobi ibland begränsande för den drabbade.

Vanliga symtom på fobi är:

  • Hjärtklappning och ökad puls
  • Panikkänslor
  • Darrningar
  • Undvikande av det fobiska eller situationer då det fobiska kan dyka upp

Saker man kan ha fobi för

Fobier brukar delas in i tre kategorier: specifika fobier, social fobi och agorafobi.

Några orsaker till sömnproblem

  • Specifika fobier handlar om fobier som är riktade mot ett visst fysiskt objekt eller situation, som är väldigt specifik. Exempelvis kan man ha spindelfobi, fobi för blod eller fobi för höjder. En specifik fobi är ibland modellinlärd. Det kan till exempel vara så att man som barn ser sin förälder reagera starkt och undvikande mot ormar. Ett litet barn som ser detta tar till sig reaktionen som viktig och efterliknar sedan beteendet. Till slut sitter den fobiska reaktionen i kroppen, som reagerar automatiskt med obehagskänslor när en orm dyker upp.
  • Social fobi grundar sig i en rädsla för att bli iakttagen och gör att den drabbade gärna undviker sociala situationer. Den som har social fobi har en rädsla för att rodna eller att göra bort sig inför andra. En social fobi kan vara väldigt begränsande i det vardagliga livet eftersom rädslan för att få panik eller ångest i en social situation kan ta över glädjen och behovet av att umgås med andra. Personen som har social fobi utvecklas ofta så kallade säkerhetsbeteenden. Det kan till exempel göra att man bara har en viss typ av kläder på sig för att svett inte ska synas, att man undviker att äta med andra eller att man tänker ut vad man ska säga innan man träffar andra.
  • Agorafobi,ibland kallat för torgskräck, är en fobi för offentliga platser. Det som skiljer agorafobi från andra fobier är att det i grund och botten handlar om en rädsla för att få en panikattack. Personer med agorafobi får ångest av att befinna sig i situationer där det är svårt att fly och får därför en självorsakad panikattack. Detta gör att personer med agorafobi har svårt att åka kollektivtrafik eller befinna sig i hissar.

Behandling av fobier

Det finns goda chanser att minska sina fobiska symtom med hjälp av behandling. En vanlig behandling för fobi är kognitiv beteendeterapi (KBT) som har starkt vetenskaplig stöd för att effektivt behandla fobier.

Uppkomsten av en fobi är en felaktig inlärning. Att fobin är inlärd innebär att vi har erfarenhet av en viss situation och generaliserar utifrån den. Det kan till exempel vara så att man är väldigt nervös inför en presentation, vilket de flesta utav oss någon gång är, men att publiken skrattat åt presentatören som därefter tänker att varje presentation kommer sluta likadant.

Att alla människor inte utvecklar fobier beror också på hur känslig man är, vilket kallas sårbarhet. För att behandla en fobi behöver man avvänja den automatiska reaktionen till det man är rädd för. Genom att utsättas för det man är rädd för, ett steg i taget och under kontrollerade former, kan man bevisa för sig själv att den egna reaktionen är överdriven.

När man stannar kvar i den jobbiga situationen och låter ångesten och paniken drabba en till dess att den försvinner så omlär man beteendet. Denna metod kallas för exponering och används ofta i fobibehandling.

En fobibehandling kan vara olika lång beroende på vem som söker den och vilken typ av fobi det rör sig om, men gemensamt är att psykologen och klienten tillsammans sätter upp mål för vad terapin ska åstadkomma. Därefter arbetar man stegvis mot ett närmande av den situation som känns allra mest jobbigt. Om man till exempel har en fobi mot duvor så kan den allra mest obehagliga situationen vara att gå på ett torg fullt med duvor. I terapin får man då först tänka på en duva till dess att det inte känns jobbigt, sedan får man möta en duva i en kontrollerad miljö för att slutligen gå på ett torg fullt med duvor.

Genom att utsättas för det man är rädd för, ett steg i taget och under kontrollerade former, kan man bevisa för sig själv att den egna reaktionen är överdriven.

SAMMANFATTNING

En fobi är en överdrivet stark reaktion till en viss sak eller en situation. Vanliga symtom på en fobi är bland annat hjärtklappning och undvikande av situationer då det fobiska kan dyka upp. Det finns olika typer av fobier som kan kräva olika typer av behandling. En vanlig behandlingsmetod mot fobier är exponering. Då utsätts den med fobi för det som är obehagligt under kontrollerade former till dess att den fobiska reaktionen uteblir. Behandlingen sker stegvis och i samarbete med en psykolog. Många utav dem som går i behandling för sin fobi blir av med besvären och kan återgå till att leva ett obegränsat liv igen.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

Evelina Houghton
Författare: Evelina Houghton

Evelina är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av trauma och PTSD.

FLER ARTIKLAR