Depression efter abort

Depression efter abort

Varje år utförs ungefär 35 000 aborter i Sverige. Att göra en abort kan vara en mycket omskakande händelse för många kvinnor. Många kan känna både lättnad och nedstämdhet efteråt. Ibland kan man bli förvånad över sin egen reaktion. Att det orsakar en depression är inte helt ovanligt.


Är du deprimerad efter abort?

Att vara tvungen att göra en abort är inte en situation någon önskar finna sig i. Oberoende av den personliga orsak som leder till beslutet att göra en abort, är det svårt att förutse hur man kommer känna sig och reagera på händelsen efteråt. Vissa biologiska processer kan vara svåra att förbereda sig på, och även om man ställt in sig på att en abort inte kommer påverka en starkt psykiskt, kan man efteråt ha tankar och känslor som man inte förväntat sig.

Det är mycket vanligt att uppleva nedstämdhet efter en abort. Ofta är de sorgsna känslorna som starkast i en vecka efter händelsen, och avtar sedan med tiden. Hur intensivt man upplever händelsen är ändå mycket individuellt. För vissa kan det ta betydligt längre tid att repa sig, i värsta fall flera månader eller år. Andra har inte någon känslomässig reaktion direkt efter, men känner långt senare nedstämdhet i samband med händelsen.

Ifall man är ledsen och känner sig nedstämd en längre tid kan det handla om en depression. Då behöver man söka hjälp.

Studier visar att ungefär en av trettio kvinnor som utför en abort går in i en djup depression efteråt.

Reaktioner efter abort

Så gott som alla kvinnor som genomgår en abort påverkas känslomässigt. Vissa reagerar negativt, andra positivt. Det är också vanligt att först reagera på ett sätt, och senare helt ändra sinnesstämning. Ingen reaktioner eller känslor är fel, och man bör alltid minnas att alla har rätt att reagera på sitt eget sätt. Ifall man mår dåligt har man rätt att få hjälp.

Vanliga känslor och reaktioner efter abort är exempelvis:

  • SkamTyvärr är det många som känner att det är något skambelagt att utföra en abort. Omgivningen och allmänna diskussioner om abort kan kännas dömande.
  • SorgSorg är delvis en naturlig, biologisk reaktion man kan känna efteråt. Det kan det vara extra jobbigt att känna sorg efteråt, ifall man förväntat sig att känna lättnad.
  • LättnadNågot som oroat en länge är nu förbi, och man kan gå vidare.  
  • AmbivalensIbland kan det vara svårt att veta exakt vad man känner. Vissa gånger tänker man på ett visst sätt, men känner på ett annat. Till exempel tänker många att det är okej att andra kvinnor gör abort, men har svårt att acceptera att de själva genomgått det.
  • Skuld Många känner skuldkänslor direkt efter aborten. Det är inget fel på att känna skuld, men man bör också vara snäll mot sig själv. Det kan finnas flera olika orsaker till varför man väljer att göra en abort, och alla orsaker är legitima ifall man själv känt att det var rätt beslut.
  • OsäkerhetMan tänker tillbaka på beslutet. Känner sig osäker på ifall man gjort rätt val.
  • Svårt att vistas nära spädbarn eller barnfamiljer

Den personliga inställningen till abort kan också påverka den psykiska hälsan mycket. Ifall man inte är helt säker på sitt beslut då aborten utförs, kan det hända att man en lång tid efteråt fortfarande känner sig osäker på ifall man fattat rätt beslut. Detta kan skapa starka ångestkänslor.

Om man är tveksam till abort i allmänhet är det möjligt att man känner ångest och nedstämdhet i flera år efteråt. Det är viktigt att vara beredd på de psykologiska effekter som kan följa en abort, så att man kan förbereda sig på det mentalt.

Omvärldens inflytande

Alla kvinnor har rätt till abort. Tyvärr kan många i samhället ändå tala negativt om abort, samt orättvist skuldbelägga kvinnor. Detta kan vara mycket tungt. Ifall man upplever det som ett stort problem en är det viktigt att minnas att man inte är ensam och att ett stort antal andra kvinnor har gått igenom samma sak. Man ska inte behöva känna skuld för ett medicinskt ingrepp.

Vad ens partner anser om abortbeslutet kan också påverka ens inställning och psykiska välmående starkt. Ifall man med sin partner kan tala öppet om aborten känner man sig ofta mindre ensam i situationen. Om partnern stödjer beslutet om abort, behöver man inte heller känna att allt ansvar ligger på en själv, utan kan se beslutet som gemensamt och därmed starkare.

Studier visar att ifall man har en stödjande partner eller någon annan närstående då man genomgår abort, minskar risken för att drabbas av en depression.

Om man inte har en stödjande partner är det viktigt att försöka hitta någon man kan öppna sig för kring hur man känner inför eller efter en abort. Ifall man inte känner att man har någon i sin omgivning man kan vända sig till, kan man alltid be om att få tala med en terapeut eller psykolog. Att hitta andra i samma situation, till exempel via internet, kan också vara till hjälp.

Det finns dessutom en mängd myter och skrönor kring aborter. Dessa kan påverka hur man själv känner inför aborten. Ifall man oroar sig över något speciellt kan man alltid rådfråga en barnmorska eller läkare. En abort som utförs rätt ska vara ofarlig och inte medföra några bestående men.

Behandling av depression efter abort

Ifall man tror att man drabbats av en depression efter abort, lönar det sig att söka hjälp. Det finns många olika sätt att behandla depression på. Ett vanligt tillvägagångssätt är att besöka en terapeut. Det finns många olika former av terapi, man kan pröva sig fram tills man hittar en terapeut och terapiform man känner sig bekväm med.

Eftersom själva aborten kan vara en mycket omskakande händelse kan man vid behov gå i kristerapi. Kristerapi är en intensiv, kort terapi-behandling som fokuserar just på det trauma du genomgått och hjälper dig att gå vidare. Ifall depressionen är riktigt svår, är det även möjligt att få behandling med psykofarmaka (psykisk medicin).

SAMMANFATTNING

Abort är fortfarande ett ämne som kan vara tabubelagt att prata om. Att känna att man inte kan tala ut om det som tynger en eller det man gått igenom ökar risken att drabbas av en depression. Det är normalt med alla slags reaktioner efter att ha gått igenom en abort. Vissa känner skuld eller är ledsna, andra känner lättad. Känslorna kan också förändras mycket med tiden. Ifall du mår dåligt, finns det hjälp att få. De flesta som söker hjälp för depression börjar må bättre redan efter några veckors behandling.

Linda Sebbas
Författare: Linda Sebbas

Linda är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av mental hälsa och psykiska funktionsvariationer.

Linda Sebbas
Författare: Linda Sebbas

Linda är kunnig inom psykologi och särskilt intresserad av mental hälsa och psykiska funktionsvariationer.

FLER ARTIKLAR