Curlingföräldrar

Curlingföräldrar

Begreppet curling i barnuppfostran innebär ursprungligen en föräldrastil där man skyddar och hjälper sina barn i en sådan omfattning att omsorgerna får negativa konsekvenser. Idén om curlingföräldern har, sedan begreppet myntades i början av 2000-talet, både vunnit många anhängare och mötts av stark kritik.


Vad innebär curling?

Begreppet curlingföräldrar myntades av den danske psykologen Bent Hougaard och introducerades i Sverige 2004. Bent Hougaard hade iakttagit en allt större obenägenhet bland danska föräldrar att sätta gränser för sina barn, samtidigt som de tycktes vilja hjälpa dem igenom alla former av svårigheter, ett fenomen han liknade vid sporten curling där spelarna med hjälp av kvastar styr och underlättar en tung stens färd över en isbana.

Enligt Hougaard, som upplevde att curlandet var ett sätt för vår samtids alltför upptagna vuxna att försöka kompensera för ett frånvarande föräldraskap, blir resultatet av denna brist på motstånd både att barnen rustas dåligt för livet i allmänhet och att de inte lär sig att visa respekt för andra.

Vad säger forskningen?

Begreppet curlingföräldrar har väckt livlig debatt. Många svenska psykologer menar att Hougaard har helt fel ifråga om konsekvenserna av en beskyddande och involverad föräldrastil, och anser att det som Hougaard beskriver som problematiskt tvärtom utgör ett gott och kärleksfullt föräldraskap.

Eftersom begreppet fortfarande är relativt nytt finns det inte mycket forskning om curlingföräldrar, och den som finns är delvis motsägelsefull. Studier av det närbesläktade begreppet helikopterföräldrar har visat att barn till dylika generellt får något lägre betyg, minskad självständighet och minskat välmående, samtidigt som andra studier tvärtom visar att barnen är mer engagerade i skolan och bättre på att samarbeta, har högre livstillfredsställelse och oftare uppnår sina mål.

I det lilla antal studier om just curlingföräldraskap som hunnit göras pekar vissa resultat på en koppling till social fobi hos barnen, medan andra tvärtom lyfter fram att barn till curlingföräldrar har bättre psykisk hälsa och bättre relationer till sina föräldrar.

Vanliga frågor

Vad är betyder egentligen curling?

En curlingförälder är mycket lyhörd för sina barns önskemål och behov, och mycket benägen att tillfredsställa dem.

Är det bra eller dåligt att curla?

Det beror på vem man frågar. Begreppet curlingförälder föddes som en kritik mot en överengagerad och överbeskyddande föräldrastil som skapar osjälvständiga och oempatiska barn. De som i sin tur är kritiska mot begreppet curlingförälder menar att idéerna om curlingföräldraskap riskerar att, helt felaktigt, måla upp värme, kärlek och engagemang som något dåligt.

SAMMANFATTNING

Begreppet curlingföräldrar myntades av den danske psykologen Bent Hougaard, som en kritik mot en överengagerad och överbeskyddande föräldrastil som skapar osjälvständiga och oempatiska barn. Sedan begreppet kom till Sverige 2004 har det väckt en livlig debatt om i vilken utsträckning föräldrar bör stötta och tillmötesgå sina barn för att göra dem både trygga och självständiga.

Anna Lindblom
Författare: Anna Lindblom

Anna har allmänna kunskaper i psykologi och särskilt intresse för evidensbaserad psykoterapeutisk behandling.

Anna Lindblom
Författare: Anna Lindblom

Anna har allmänna kunskaper i psykologi och särskilt intresse för evidensbaserad psykoterapeutisk behandling.

FLER ARTIKLAR