Bristande lust

Bristande lust

Mekanismerna som påverkar vår sexuella lust är många och komplexa. Det handlar om kroppen, hjärnan, relationen och omgivningen, i ett intrikat samspel. Vad som väcker lust, och hur stark lusten är, varierar från individ till individ. Man kan vara asexuell, det vill säga ha ett lågt eller obefintligt intresse för sex, och man kan ha en stark och stadig sexlust. För många varierar lustens intensitet genom livets olika faser. Eftersom lusten är beroende av komplexa mekanismer kan den också bli störd av en lång rad olika faktorer. Det finns flera metoder för att öka lusten om man upplever att den är för låg.


Vad kan orsaka bristande lust?

En lång rad faktorer styr vår lust, och en lång rad faktorer kan därmed orsaka oönskad lustbrist.

 • Fysisk hälsa Både lust och sexuell förmåga kan påverkas negativt av sjukdom. Klimakteriet kan påverka lusten hos kvinnan, medan brist på testosteron kan få samma effekt hos mannen.
 • Psykisk hälsa Flera av hjärnans signalsystem är inblandade i vår sexlust, bland annat det som reglerar signalsubstansen serotonin. Vid depression påverkas därför ofta lusten, liksom vid stress. Att känna sig nervös i sexuella situationer går ut över förmågan att känna lust.
 • Relationen Hur relationen ser ut har stor betydelse för lusten. Om kommunikation och samspel fungerar dåligt, eller om det har gått slentrian i relation och/eller sexliv, är risken stor att det går ut över lusten hos en eller båda parter. Att bli förälder påverkar sexlusten för många, delvis för att man har fått nya roller gentemot varandra men också till följd av sömnbrist och svårigheter att få vara ifred. Lusten påverkas också negativt om du har sex utan att egentligen vilja det.
 • Substanser Läkemedel kan påverka lusten. Till exempel kan den som äter sömnmedel, blodtryckssänkande medicin, psykosläkemedel eller SSRI-preparat mot depression uppleva minskad lust. Alkohol kan skada den del av nervsystemet som styr erektionen, och nikotin kan påverka blodflödet genom de svällkroppar som gör att penis blir styv och slidan fuktig.
 • Problematiska tankar Att ha negativa tankar om sig själv och/eller sin kropp kan påverka sexlusten negativt. Man kan också brottas med problematiska sexuella fantasier och tankar, eller med en hypersexualitet som är ångestdriven snarare än lustdriven, vilket också kan gå ut över den sexuella lusten till partnern. Att ha upplevt sexuella övergrepp leder till bristande lust hos vissa, men inte hos alla.

Hur få mer lust?

Att ha låg eller obefintlig sexlust är inte i sig ett problem. Ett problem blir det först om personen själv önskar en större sexlust, och/eller om bristen på lust hos ena parten i en relation skapar problem i relationen. Det finns många metoder att testa för den som vill öka sin lust. Några exempel:

 • Arbeta med relationen Brist på fungerande kommunikation och samspel i relationen är en mycket vanlig orsak bakom bristande lust. Att grundligt undersöka och bearbeta vad som fungerar och inte fungerar i relationen, exempelvis tillsammans med en familjeterapeut, kan vara ett sätt att hitta tillbaka till lusten.
 • Motionera Att röra på sig kan leda till en förbättrad känsla inför den egna kroppen, och ökad sexlust. Att träna mycket hårt kan dock få motsatt effekt på lusten, så det gäller att hitta rätt nivå.
 • Fantisera Att i lugn och ro, i sitt eget tempo och utifrån sina egna förutsättningar, tänka på sex kan föda lust. Sexuella fantasier på egen hand är befriade från de känslor av kravfylldhet som ibland hänger samman med lustproblemen i parrelationer.
 • Verbalisera Har ni sex på det sätt ni egentligen vill? Att våga eller kunna sätta ord på sina behov och önskningar tillsammans med partnern är inte alltid en självklarhet, men kan vara en bra väg mot ett tryggare och mer lustfyllt sexliv.
 • Sova Sömnbrist går lätt ut över sexlusten. Att se till att man är utsövd kan vara ett första steg mot ökad sexlust.

Övningar för ökad lust

Det finns många konkreta övningar för att förändra sin lust. Det finns gott om böcker i ämnet, där du hittar förslag på övningar, och det finns övningar på Internet. Du kan också kontakta en utbildad sexolog för att få hjälp att hitta övningar som passar just dig/er.

 • Kroppsscanning:En kroppsscanning är en mindfulnessövning där du går igenom dina kroppsdelar för att sakta och systematiskt uppnå både avslappning och bättre kontakt med din kropp. Vid just lustbrist finns särskilda kroppsscanningar som delvis fokuserar på könsorganen
 • Bara röra:En vanlig övning vid bristande lust är att man som par ska vara fysiskt nära varandra, men med ett uttalat förbud mot sexuella handlingar. Övningen, som lämpligen upprepas under en längre, på förhand bestämd tid, kan successivt minska känslor av ångest eller stress inför sexuell beröring.
 • Utforska dina sinnen:Sexlusten sitter i både hjärnan och kroppen. Gå till botten med dina egna på- och avknappar när det gäller doft, syn, hörsel, smak och beröring – vad väcker respektive släcker din lust? kroppsscanningar som delvis fokuserar på könsorganen

Vanliga frågor

Vad är egentligen ”normal” sexlust?

Det är svårt att mäta sexlust, och svårt att mäta hur ofta människor har sex, dels för att många inte svarar uppriktigt i enkätundersökningar, dels för att människor kan definiera begreppet sex olika. Tumregeln är att var och en måste lyssna inåt, och själv bedöma hur mycket sex som är lagom för just mig. En del vill ha sex mycket och ofta, andra lite eller inte alls. Det är lika ”normalt” att ha stark som svag sexlust. Det viktiga är att man lyssnar på sig själv och identifierar och respekterar hur man själv vill ha det.

Har män mer lust än kvinnor?

Det finns många svar. Många menar att det inte är någon skillnad, men att både män och kvinnor fortfarande är påverkade av de sociala och kulturella normer som under lång tid har påbjudit för män att ha en stark och aktiv sexualitet, medan kvinnor har förväntats ha en mindre intensiv sexlust. Andra lyfter fram att kvinnor generellt har ett större behov av sensualitet/intimitet för att uppnå full sexlust, jämfört med män.

Kan man öka sin sexlust?

Ja. Det finns många förhållningssätt och övningar som kan öka en svag sexlust. Att förbättra sin relation, sin sömn eller sina motionsvanor är några exempel.

Vad kan en sexolog göra när lusten brister?

Sexolog är inte en skyddad yrkestitel, så det varierar vad personen har för utbildning. I grunden kan det vara exempelvis en socionom, psykolog, läkare eller barnmorska, som gått någon form av vidareutbildning. Sexologen utforskar vilka faktorer som ligger bakom de aktuella lustproblemen, varpå man genom samtal och övningar försöker komma till rätta med dem.

SAMMANFATTNING

Sexlusten varierar dels från individ till individ, dels genom individers olika livsfaser, och påverkas av en mängd faktorer. Samspelet och kommunikationen i relationen är en mycket viktig faktor, men lusten kan även påverkas av sociala och kulturella normer, läkemedelsanvändning, sömnbrist, föräldraskap och fysisk och psykisk hälsa. Det finns många sätt att arbeta för att höja sin lust, till exempel att förbättra sådant som är problematiskt i relationen eller att utveckla en bättre relation till den egna kroppen.

Anna Lindblom
Författare: Anna Lindblom

Anna har allmänna kunskaper i psykologi och särskilt intresse för evidensbaserad psykoterapeutisk behandling.

Anna Lindblom
Författare: Anna Lindblom

Anna har allmänna kunskaper i psykologi och särskilt intresse för evidensbaserad psykoterapeutisk behandling.

FLER ARTIKLAR