Ångest för jobbet

Ångest för jobbet

Ångest för jobbet. Symtom. Orsaker: Hittat sin roll på jobbet? Vilka verktyg har man? Understimulerad? Hur matchar min person med mina resurser mitt arbete. Hur ser kulturen ut? Vad kan man göra? Omorganisationer och inverkan på individen.


Har du ångest för att gå till jobbet?

Om du känner stark olust och oro inför att gå till jobbet under en längre tid kan det vara så att du har utvecklat ångest för jobbet. Att ha ångest för jobbet skiljer sig från att vantrivas på sin arbetsplats, trots att det kan vara en komponent i ångesten. Skillnaden mellan att ogilla sitt arbete och att ha ångest för jobbet ligger i hur det känns inför att jobba.

Många upplever missnöje med sin arbetsplats någon gång i livet. Det kan handla om tråkiga sysslor, otrevliga kollegor eller jobbiga arbetstider. Att vantrivas på jobbet är en mycket tråkig situation som kräver en lösning men det är inte detsamma som att uppleva ångest.

Ångest för jobbet karaktäriseras av en oro eller nervositet som gör det svårt för den drabbade att ens ta sig dit - trots att hen kanske verkligen vill. Om du tror att du har drabbats av ångest för jobbet är det bra att söka vård. Det kan också vara en god idé att prata med någon på din arbetsplats för att få stöd i hur jobbet kan anpassas för att underlätta för dig.

Hur hanterar du ångest för jobbet

Att uppleva ångest för jobbet är en svår situation som innebär att du nästan dagligen ställs inför det som ger dig ångest. En instinkt hos många kan vara att undvika jobbet så långt som möjligt, exempelvis genom att sjukanmäla sig eller komma på andra ursäkter för att slippa jobba. Detta undvikande kan kännas skönt i stunden men kommer inte att hjälpa med grundproblemet, och blir därför inte ett särskilt välfungerande sätt att hantera ångesten. Det finns andra steg du kan ta för att underlätta för dig själv om du har ångest för jobbet:

  • Be om hjälp Många upplever att svåra arbetsuppgifter och procedurer bidrar till ångesten för jobbet. Genom att be chefer eller kollegor om hjälp visar du inte bara att du är rak och ärlig - du lär dig också värdefulla kunskaper som kommer underlätta för dig under resten av din tid på arbetsplatsen.
  • Var ärlig angående krav och deadlines Om du lider av ångest kan det kännas svårt att göra andra besvikna. Det leder ofta till att personer med ångest går med på att ta på sig för mycket arbete under för kort tid. Om du vet med dig att en deadline eller en uppgift är omöjlig att möta är det alltid bättre att vara tydlig med det direkt - på det viset slipper du göra din uppdragsgivare besviken och kan dessutom underlätta för dig själv så att du har en realistisk arbetsbörda.
  • Ha kontinuerlig kontakt med dina kollegor Genom att prata med dina arbetskamrater ser du till att hålla dina relationer på jobbet vid liv. Du undviker att låta obesvarade frågor bli ett problem och slipper därmed mötas av ett berg av krav när du väl bemöter dem.
  • Fokusera på fakta Att ha ångest innebär ofta katastroftänk eller överdrivna förväntningar på att något ska gå fel. Genom att fokusera på det som faktiskt är sant på jobbet kan du hindra dig själv från att komma in i en ångestspiral som kanske inte är grundad i verkligheten.
  • Kontakta företagshälsan eller vården Om du har stark ångest för jobbet och inte känner att du själv har verktyg för att hantera detta finns det hjälp att få. Du kan exempelvis kontakta företagshälsovården eller vända dig till vårdcentral för att få bukt med din ångest.

  Behandling av ångest för jobbet

  Om din ångest är så pass allvarlig att den gör det svårt för dig att ta dig till jobbet eller stanna där bör du söka vård. Det är också en bra idé att söka vård om du upplever att du lider allvarligt på grund av din ångest. Att ha ångest för jobbet är inte så ovanligt som du kanske tror och det finns mycket du kan göra för att må bättre. Ett bra första steg är att kontakta vården och boka in ett samtal med en psykolog. Då kan ni tillsammans reda ut vilken behandling som passar just dig.

  Idag finns det många bra behandlingsmetoder som hjälper mot olika typer av ångest, inklusive ångest för jobbet.

  Den vanligaste behandlingsformen för flygrädsla är KBT, eller kognitiv beteendeterapi. KBT är en typ av terapi som fungerar genom att hjälpa dig hitta sätt att reglera dina känslor, tankar och beteenden för att i slutändan få bukt med ångesten. Om terapin är lyckad innebär det att din ångest för jobbet ska minska. Du kan fortfarande tycka att det är jobbigt eller stressigt att gå till jobbet men känslorna ska inte övergå i ångest som hindrar dig.

  H6 Gold

  I vissa fall kan du också få ångestlindrande läkemedel utskrivna för att lindra symptomen vid akut ångest - det är dock viktigt att komma ihåg att dessa läkemedel inte är en behandling utan endast kan hjälpa dig med symptomen för stunden. Med rätt stöd till hjälp och behandling blir många som lider av ångest för jobbet bättre.

  Du kan fortfarande tycka att det är jobbigt eller stressigt att gå till jobbet men känslorna ska inte övergå i ångest som hindrar dig.

  Varför får vi ångest för jobbet?

  Att uppleva jobbet som stressigt, otrevligt eller jobbigt är ingenting ovanligt i dagens samhälle. Egentligen är det inte så märkligt att vi reagerar med obehag på jobbet - de allra flesta hade kanske hellre valt att göra något annat med sin dag än att bege sig till en arbetsplats tillsammans med människor du inte själv valt att umgås med och utföra arbetsuppgifter som någon annan bestämt. Om du är en person som har nära till nedstämdhet eller oro och dessutom inte trivs på ditt jobb kan dessa känslor gå från irritation och obehag till aktiv ångest.

  Känslan av ångest är egentligen reaktioner i centrala nervsystemet som du inte har någon kontroll över. När du upplever ångest drar alltså kroppens alarmsystem igång och förbereder dig på att hantera fara eller hot. Med så starka reaktioner i kroppen är det väldigt svårt att slappna av, och många försöker aktivt att tänka eller trycka bort känslorna, vilket ofta leder till ökad ångest.

  Om du känner ångesten komma är det bästa du kan göra faktiskt att försöka stanna kvar i känslan utan att drabbas av panik och kämpa emot. Då kommer du märka att ångesten snart går över av sig själv.

  Även om ångest inte är farligt i sig är det tärande att drabbas av ångest för jobbet. Många spenderar större tiden av sin vakna tid på jobbet, och om du upplever att dina ångestkänslor beror på brister i din arbetsplats, kollegor eller arbetsuppgifter snarare än ditt eget mående bör du fundera över dina möjligheter att förändra dina förutsättningar.

  Kanske finns det någon annan roll du kan söka, eller ett annat företag du skulle kunna jobba på? Oavsett dina jobbmöjligheter ska du aldrig må så pass dåligt av din arbetssituation att den i sig ger dig ångest. Ta kontakt med vårdcentral eller företagshälsan för stöd och hjälp i hur du kan gå vidare för att må bättre

  Oavsett dina jobbmöjligheter ska du aldrig må så pass dåligt av din arbetssituation att den i sig ger dig ångest.

  SAMMANFATTNING

  Många pratar om ångest för jobbet och menar kanske stress eller obehag, vilket inte är ovanligt. Ångest innebär istället allvarliga känslor av skräck eller oro som infinner sig inför att du ska jobba. Om du tror att du lider av ångest inför jobbet finns det flera saker du själv kan göra för att minimera risken att drabbas av ångest, exempelvis se till att inte ta på dig för mycket arbete och att låta bli att undvika dina kollegor. Om du märker att din ångest hindrar dig bör du söka vård. Det finns goda behandlingsmöjligheter för ångest för jobbet och med rätt vård mår många bättre.

  Molly Byström
  Författare: Molly Byström

  Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

  Molly Byström
  Författare: Molly Byström

  Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

  FLER ARTIKLAR