Ångest för att köra bil

Ångest för att köra bil

Att köra bil är ett vanligt sätt för oss att ta oss runt i vardagen, och för många är det en lugn eller till och med avkopplande upplevelse. Men för vissa kan bilresan bli en mardröm. Om du har ångest för att köra bil kan varje bilresa kännas fullkomligt omöjlig att hantera. Då behöver du stöd och hjälp till att må bättre.


Har du skräck för att köra bil?

Bilar har sedan länge varit ett av de vanligaste färdmedel vi använder för att ta oss från plats till plats. Speciellt för den som bor utanför storstaden kan bilen och körförmågan spela stor roll för att kunna handla, besöka vänner eller till och med ta sig till jobbet. Men det är inte alltid så lätt att köra, även för den som har både bil och körkort. Ibland kan hindret bero helt på ditt psykiska mående.

Att ha ångest innebär att du upplever starka känslor av skräck och oro. För vissa kommer ångesten långsamt och krypande medan andra upplever ångest som en plötslig och chockerande panikkänsla. För den som har skräck eller ångest för att köra bil blir ångesten förknippad med upplevelsen av att köra.

Att ha körskräck är vanligare än vad du kanske tror. För vissa beror det på skräckfyllda historier om vad som skulle kunna hända i trafiken, eller dåligt självförtroende angående den egna körförmågan. För andra kan det vara minnen av en obehaglig eller traumatisk körupplevelse som spökar. Oavsett anledning till din körskräck finns det mycket du kan göra för att må bättre.

Varför är vi rädda för att köra bil?

Om du är rädd för att köra bil är du långt ifrån ensam. Faktum är att problemet är betydligt vanligare än vad många tror. Nedan följer några vanliga anledningar till att vi upplever ångest för att köra bil:

  • Oro att vara med om en olycka För många som kör bil är risken att vara med om en olycka i trafiken en gnagande oro under hela resan. Bilolyckor och farliga trafiksituationer är någonting vi ofta ser både i nyheterna och i film eller TV-serier. Kom ihåg att vi sällan hör talas om bilresor som är trygga och händelselösa - helt enkelt eftersom dessa knappast blir bra underhållning eller har särskilt högt nyhetsvärde. Därför är det viktigt att tänka på vilka bilder av bilkörning som faktiskt når en, och att dessa ofta inte är representativa för hur det är att köra bil.
  • OerfarenhetVissa kan ha låtit körkortet ligga orört i några månader. För andra kan det vara flera år eller till och med decennier. Då kan du komma att bli orolig att du har glömt bort allt du lärde dig när du först lärde dig köra. Att kunna köra bil är en färdighet som brukar sitta kvar i muskelminnet hos de flesta, men om du tror att du behöver en påminnelse går det bra att vända sig till en körskola.
  • PanikångestFör den som lider av panikångestattacker kan bilresan kännas klaustrofobisk eller stressande. Du kan bli orolig att du kommer drabbas av en panikångestattack och förlora kontrollen bakom ratten, eller att vara fast i trafiken när ångesten kommer och inte ha möjlighet att ta dig ut. Om du känner att din ångest är den främsta anledningen till att du undviker att köra bil bör du söka hjälp.
  • PTSD I vissa fall kan din ångest för att köra bil bero på att du lider av posttraumatiskt stresssyndrom, eller PTSD. Detta innebär att du fortfarande påverkas av en traumatisk upplevelse i samband med att köra bil. Det kan till exempel handla om en trafikolycka eller en farlig situation som uppstod när du satt bakom ratten. Om du misstänker att du lider av PTSD ska du söka vård, exempelvis på vårdcentral.

Hur kan du hantera ångest för att köra bil?

Den som har ångest för att köra bil kan lida mer eller mindre av sin körskräck. För den som inte är beroende av bilen blir ångesten mindre akut, medan den som kör bil dagligen eller till och med till yrket kan lida allvarliga konsekvenser till följd av sin ångest. Det enklaste sättet att bli av med ångesten utan behandling är att successivt vänja sig vid det som skrämmer dig - bilkörning. Genom att sätta dig bakom ratten och köra utan att något farligt eller skrämmande händer lär du långsamt om dina egna konnotationer, då din hjärna tidigare kopplat bilkörning till akut fara. Vissa klarar av att göra detta själva, kanske genom att börja köra i lugna områden för att sedan ta sig an längre och mer avancerade sträckor. Men det finns även alternativ för den som känner att den behöver hjälp utifrån med att sätta igång med bilkörning.

Det är inte helt ovanligt att personer som lider av körskräck kontaktar körskolor för hjälp med att börja köra igen. Ofta handlar det om personer som sällan eller aldrig kört bil igen efter att de tog sitt körkort. Genom att ta hjälp från en körskola kan du få hjälp utifrån med att bli påmind om att du vet hur bilen fungerar och hur du ska köra.

Genom att ta hjälp från en körskola kan du få hjälp utifrån med att bli påmind om att du vet hur bilen fungerar och hur du ska köra.

Behandling av körskräck

Om din ångest är så pass allvarlig att den hindrar dig från att köra bil när du verkligen vill eller behöver bör du söka vård. Du ska också söka vård om du upplever att din körskräck leder till kraftigt lidande. Att ha ångest för att köra bil är inte så ovanligt som du kanske tror, och det finns mycket du kan göra för att må bättre. Ett bra första steg är att kontakta vården för att boka in ett samtal med en psykolog. Då kan ni tillsammans reda ut vilken behandling som passar just dig.

Din körskräck kan vara ett exempel på en fobi. Fobier är allvarliga upplevelser av skräck och ångest i samband med specifika föremål eller upplevelser, till exempel att köra bil. Om du lider av en fobi beror detta på att du skapat en koppling mellan det du är rädd för och känslan skräck eller rädsla. I terapi kan du utforska varför du har utvecklat en fobi just för att köra bil.

Det finns många bra behandlingsformer mot ångest för att köra bil. Den vanligaste behandlingsformen för körskräck är kognitiv beteendeterapi, KBT.

KBT fungerar genom att hjälpa dig att själv minska din ångest genom användning av diverse tekniker. Dessa innefattar oftast att du ska hitta sätt att reglera dina tankar, känslor och beteenden för att i slutändan få bukt med ångesten. Om terapin är lyckad ska din körskräck minska. Detta innebär inte att obehagskänslorna alltid försvinner helt, men du ska inte uppleva så pass stark ångest att du helt låter känslorna hindra dig.

I vissa fall kan du också få ångestlindrande läkemedel som ska användas för att lindra symptomen vid akut ångest - det är dock viktigt att komma ihåg att dessa läkemedel inte är en behandling på själva körskräcken. Med hjälp och behandling blir många som lider av ångest för att köra bil bättre.

Om din ångest är så pass allvarlig att den hindrar dig från att köra bil när du verkligen vill eller behöver bör du söka vård. Du ska också söka vård om du upplever att din körskräck leder till kraftigt lidande. Att ha ångest för att köra bil är inte så ovanligt som du kanske tror, och det finns mycket du kan göra för att må bättre.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis är ångest för att köra bil en relativt vanlig upplevelse som kan bero på flera olika saker. För vissa handlar det om en rädsla att hamna i en utsatt situation under ångest, för andra är det helt enkelt en fråga om dåligt självförtroende. Vissa är oroliga att vara med om en trafikolycka och andra lider fortfarande av minnen eller symptom från en traumatisk upplevelse i trafiken. Oavsett anledning är problemen viktiga att ta itu med. Om du känner att du har ork och kraft är det bra att försöka börja köra själv, för att lära dig att det inte är farligt att köra bil. Om du känner att du behöver stöd i att börja köra igen går det bra att vända sig till en körskola. Om din ångest är så pass allvarlig att den hindrar dig i vardagen bör du söka vård. Detta gäller även om du misstänker att körskräcken är ett symptom på ett större problem. Med hjälp av en psykolog kan du ta reda på varför du har ångest för att köra bil och hur du ska gå till väga för att må bättre.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

FLER ARTIKLAR