Ångest för att flyga

Ångest för att flyga

Att få ångest för att flyga innebär att du drabbas av starka skräck- eller oroskänslor i samband med flygresor. Många kan bli nervösa eller spända inför att flyga, och det är inget ovanligt att uppleva flygresor som obehagliga - men om tanken på att flyga ger dig kraftiga ångestkänslor eller hindrar dig från att göra saker du annars hade velat bör du ta kontakt med vården.


Flygrädsla och ångest

Att flyga är en upplevelse som påverkar alla på olika sätt. Vissa flyger både långt och ofta, medan andra aldrig befunnit sig på ett flygplan. Oavsett hur man känner och tänker kring flygresor ska ingen behöva drabbas av allvarlig ångest när de ska ge sig ut för att resa.

Att flyga i ett flygplan är någonting som för många kan kännas märkligt eller onaturligt. Det är trots allt en maskin som för oss tiotusentals meter upp i luften, långt ovan molnen! För bara lite över hundra år sedan var tanken ofattbar - och idag är det en del av vardagen för många. Det är alltså inte helt märkligt att vissa drabbas av ångestkänslor i samband med att flyga.

Hur kan du hantera ångest för att flyga?

Ångest för att flyga kan yttra sig på flera olika sätt. För vissa är det en ständigt gnagande oro att något ska gå fel, för andra är det rena panikattacker vid blotta tanken på att gå på planet. Att vara flygrädd är ett ganska vanligt tillstånd som drabbar alla möjliga sorters människor. Som tur är finns det några saker du kan göra själv för att minimera din ångest för att flyga.

Du kan till exempel prova att:

Några orsaker till sömnproblem

  • Prata med en vän om problemen Många upplever att ångesten minskar om du delar med dig av din oro till någon som står dig nära. På det sättet kan du sätta ord på känslorna och förhoppningsvis få stöd i det du går igenom.
  • Planera väl inför resan En vanlig aspekt av ångest för att flyga är att något ska gå fel. För att minimera risken att drabbas av ångest under flygresans gång kan du se till att vara säker på att du planerat rätt. Pass, plånbok, mobiltelefon och andra värdesaker kan vara bra att veta var du har dem under resan. Se gärna också till att vara på flygplatsen i god tid och försök att ha ätit och druckit ordentligt med vatten innan du går på ditt flyg.
  • Söka vård Om du känner att du helt undviker resor på grund av din ångest kan du prova på behandling för din ångest. Detta kan du läsa mer om nedan.

Behandling av ångest för att flyga

Om du känner att din ångest är så pass allvarlig att den leder till kraftigt psykiskt lidande eller hindrar dig från att göra saker du annars verkligen velat göra bör du söka vård. Att ha ångest för att flyga är ingenting ovanligt, och det finns många strategier för att må bättre. Det kan till exempel kontakta din vårdcentral för att bestämma möte med en psykolog. Då kan ni tillsammans reda ut vilken behandling som passar just dig.

Om du har så mycket ångest inför att flyga att det hindrar dig från att göra det trots att du egentligen vill kan det handla om en fobi. Fobier är allvarliga upplevelser av skräck och ångest i samband med specifika föremål eller upplevelser, till exempel att flyga. Ingen av oss föds med en fobi - rädsla inför olika fenomen är någonting vi tillskanskar oss under livets gång. I terapi kan du utforska varför du har utvecklat en ångest just inför att flyga.

Det finns många bra behandlingsformer mot ångest för att flyga. Den vanligaste behandlingsformen för flygrädsla är KBT, eller kognitiv beteendeterapi. KBT är en typ av terapi som fungerar genom att hjälpa dig hitta sätt att reglera dina tankar, känslor och beteenden i syfte att minska din ångest.

Om terapin är lyckad innebär detta att ångesten för att flyga ska minska. Du kan fortfarande tycka att det är skrämmande eller obehagligt att flyga men inte så pass mycket att du helt låter känslorna hindra dig. I vissa fall kan du också få ångestlindrande läkemedel utskrivna för att hjälpa dig vid akut ångest - det är dock viktigt att komma ihåg att dessa läkemedel endast kan hjälpa dig med symptomen på problemet. Med hjälp och behandling blir många som lider av ångest för att flyga bättre.

Att ha ångest för att flyga är ingenting ovanligt, och det finns många strategier för att må bättre. Du kan till exempel kontakta din vårdcentral för att bestämma möte med en psykolog. Då kan ni tillsammans reda ut vilken behandling som passar just dig.

Varför är vi rädda för att flyga?

Det finns flera olika anledningar till att du kan ha utvecklat ångest för att flyga. I många fall handlar det om att du kan ha hört om farliga eller skrämmande situationer, som flygkrascher eller nödlandningar. Att få höra om denna typ av obehagliga eller livshotande upplevelser kan göra att din hjärna skapar starka kopplingar mellan upplevelsen av att flyga och skräcken inför dessa konsekvenser - då kan det vara bra att komma ihåg att säkerhetskomplikationer i samband med flyg är högst ovanligt.

Faktum är att under 2015 registrerades 33 miljoner flygresor över hela världen varav endast 92 resulterade i flygolyckor. Detta enligt International Civil Aviation Organization (ICAO). Att flyga är alltså ett mycket säkert sätt att resa på. Du hör ju sällan talas om flygresor där allt gått rätt till - helt enkelt eftersom dessa historier knappast är nyhetsmaterial. Därför är det viktigt att tänka på vilka nyheter som faktiskt når en, och att dessa ofta inte är representativa för hur det är att flyga.

En annan anledning till att du kan få ångest för att flyga är om du är klaustrofobisk. Klaustrofobi innebär en ogrundad skräck för att bli instängd eller vara fast. Många som flyger känner ett obehag av vetskapen om att de är fast på flygplanet och inte kommer därifrån förrän planet landar. Om du känner att klaustrofobin är den främsta anledningen till att du undviker flyg finns det god chans att må bättre med hjälp av behandling. Oftast behandlas även klaustrofobi med hjälp av KBT.

I sällsynta fall kan din ångest för att flyga ha orsakats av en traumatisk upplevelse. Du kanske själv varit med om en krasch- eller nödlandning, eller upplevt en annan farlig eller hotfull situation på ett flygplan förut. Då finns risken att du lider av PTSD, posttraumatisk stress. Kontakta din vårdcentral om du misstänker att du lider av PTSD - det finns bra behandlingsformer som kan hjälpa dig att bli kvitt de obehagliga symptomen du upplever som följd av ditt trauma.

Du hör ju sällan talas om flygresor där allt gått rätt till - helt enkelt eftersom dessa historier knappast är nyhetsmaterial. Därför är det viktigt att tänka på vilka nyheter som faktiskt når en, och att dessa ofta inte är representativa för hur det är att flyga.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis är ångest för att flyga ett relativt vanligt problem som innebär skräck- eller oroskänslor i samband med att flyga. Det kan finnas flera olika orsaker till problemen och för vissa innebär ångesten att flygresor helt utesluts. Som tur är finns det många åtgärder som fungerar bra mot ångest för att flyga. Du kan förbereda dig väl på din flygresa och se till att den eller de du reser med känner till dina problem. Du kan även vända dig till vården för behandling. Vanligtvis behandlas ångest för att flyga med hjälp av KBT, och många som behandlas mår också bättre. Det är svårt att helt bli av med en fobi eller ångest, men med tiden brukar de flesta som väljer behandling kunna minimera sina symptom så pass mycket att de kan flyga utan att låta sig hindras av ångest.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

FLER ARTIKLAR