Ångest

Ångest

Ångest är starka känslor av oro och obehag som känns i hela kroppen. De flesta upplever ångest någon gång i livet, och för vissa är det ett mer återkommande problem. Det kan vara mycket obehagligt att ha ångest men det är inte farligt eller skadligt på något sätt. Som tur är finns det väldigt mycket hjälp att få om du lider av ångest, och många av de som söker hjälp hittar bra strategier för att må bättre.


Vad är ångest?

Ångest är extremt starka skräck- eller oroskänslor som kan vara mycket obehagliga. Ofta känns ångesten både i sinnet men även i kroppen. Detta kan bland annat innebära att du känner ett tryck över bröstet, hjärtklappning, yrsel eller illamående. För många kan begynnande ångestkänslor leda till att ångesten växer, eftersom upplevelsen är så obehaglig. Vissa kan då få ångest inför tanken på att uppleva ångest, varpå tankarna och de kroppsliga reaktionerna leder till en ond cirkel. Om du känner ett ångestpåslag är det bästa du kan göra att försöka stanna kvar i känslan, även om det känns svårt. Då kommer du märka att ångesten efter ett tag går över av sig själv.

Det du upplever som ångest är egentligen reaktioner i ditt nervsystem som du inte har någon kontroll över. Ibland är det en reaktion på saker som känns jobbiga eller svåra i livet. Ibland kommer ångesten helt utan anledning, eller av saker du inte tänker borde ge dig ångest. Känslorna kan oavsett anledning bli mycket starka, och du kan ibland känna dig avskärmad eller svimfärdig. Detta kan vara förvirrande och obehagligt och ibland kan det vara svårt att förstå att det är ångest du upplever, speciellt om du inte varit med om det tidigare eller om dina symptom främst är fysiska. Trots detta är ångesten aldrig farlig och den går alltid över av sig själv.

Ångestsymptom

Ångest kan te sig på många olika sätt. För vissa är ångesten framför allt en fysiskt upplevelse, medan andra främst får psykiska symptom. Det kan komma långsamt och krypande eller plötsligt och starkt. Stark ångest som kommer plötsligt kallas panikångest, och kan kännas mycket jobbig att uppleva. Oavsett hur ångesten ter sig kan det vara skönt att veta att du inte är ensam om att ha upplevt ångest och att det alltid går över av sig själv efter ett tag. Ångest är inte farligt men kan kännas otroligt obehagligt.

De vanligaste fysiska symptomen när du känner ångest är:

  • Ett tryck över bröstet
  • Att hjärtat slår snabbt eller hårt
  • Att du blir torr i munnen
  • Att du får en klump i magen
  • Att du känner dig yr eller svag i musklerna.

Behandling av ångest

De allra flesta får ångest någon gång i livet, men för vissa är problemen stora och återkommande. Om du känner att ångesten hindrar dig i vardagen är det viktigt att du söker hjälp. Detta gäller också om du vänder dig till destruktiva beteenden som självskada eller missbruk.

Som tur är finns det inga faror med att uppleva ångest, men det kan fortfarande vara mycket obehagligt. Du som söker hjälp för ångest kan vända dig till en vårdcentral eller ungdomsmottagning om du uppfyller ålderskraven. Du kan också söka vård på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller be om sjukrådgivning över telefon genom att kontakta vårdguiden på 1177.

Behandling av ångest kan genomföras med hjälp av terapi, läkemedel eller en kombination av de båda. Behandling med läkemedel innebär oftast antidepressiva läkemedel inom grupperna SSRI eller SNRI. I vissa fall kan även preparat från andra läkemedelsgrupper skrivas ut för att dämpa akut ångest.

Vissa kan tycka att den första tiden med antidepressiva läkemedel känns svår, att humöret känns ojämnt eller att vissa bieffekter blir mycket jobbiga -men för de allra flesta blir besvären bättre allt eftersom kroppen vänjer sig vid läkemedlet och börjar tillskanska sig preparatet på rutin.

Om du känner starkt obehag eller biverkningar efter att du påbörjat medicinsk behandling mot ångest bör du prata med din läkare istället för att sluta ta läkemedlet på egen hand. På det sättet kan ni tillsammans komma överens om hur ni bör gå vidare med behandlingen.

Oavsett om du behandlas med läkemedel är det alltid en god idé att också prova behandlingsformen terapi. KBT brukar vara den terapiform som används för behandling av ångest. Alla har olika behov och förutsättningar och det är viktigt att du känner att den psykologiska behandlingen och terapeuten känns rätt. Därför är det viktigt att du berättar hur du känner inför och under behandlingen för att maximera möjligheten att du blir hjälpt av terapi.

Alla har olika behov och förutsättningar. (...) Därför är det viktigt att du berättar hur du känner inför och under behandlingen för att maximera möjligheten att du blir hjälpt av terapi.

Att leva med ångest

För vissa är ångesten en tillfällig eller ovanlig upplevelse. För andra kan det kännas som att ångesten tar över vardagen, och för vissa blir ångesten så allvarlig att de utvecklar en ångeststörning.

Enligt Ångestföreningen Stockholm kommer en av tre personer att utveckla någon typ av ångeststörning under livet.

Att leva med ångest är alltså verkligen ingenting ovanligt - men om du är drabbad kan det kännas som att du är ensam om problemen. Skammen och tystnaden som fortfarande råder kring psykisk ohälsa gör att många döljer sina problem för omvärlden. Det är viktigt att komma ihåg att du är långt ifrån ensam och att det finns många behandlingar, terapier och strategier som hjälper andra vars ångest känns okontrollerbar - trots att det inte känns så när du mår som värst.

Att leva med ångest är ett problem som många tampas med, trots att du kan känna dig helt ensam om att ha problem.

Det är alltid en god idé att försöka prata med någon du litar på om dina besvär. Chansen att de kan förstå i alla fall delar av det du går igenom är stor, och med största sannolikhet kommer du att få stöd och hjälp om du pratar med någon du litar på. Vänner, familj och närstående är viktiga stöttepelare, men även skolkuratorn, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen finns att vända sig till när besvären känns alldeles för stora.

För tillfälligt psykologiskt stöd erbjuder 1177 Vårdguiden också `Hjälplinjen`, dit du kan ringa anonymt.

Det är viktigt att komma ihåg att du är långt ifrån ensam och att det finns många behandlingar, terapier och strategier som hjälper andra vars ångest känns okontrollerbar.

SAMMANFATTNING

Ångest är alltså vad vi kallar starka känslor av rädsla och oro som kan kännas mycket obehagliga eller svåra. Ångesten är i sig helt ofarlig men kan vara svår att hantera. Även om de allra flesta upplever ångest någon gång i livet kan vissa vara mer allvarligt drabbade. Om du har ångest och känner att det hindrar dig från att leva som du vill är det viktigt att du söker hjälp. Det finns mycket hjälp att få och många mår bättre efter att ha vänt sig till vårdcentral, ungdomsmottagning eller vuxenpsykiatrin. Att leva med ångest kan vara väldigt jobbigt men med rätt verktyg och strategier för att hantera ångesten kan problemen underlättas mycket.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

Molly Byström
Författare: Molly Byström

Molly har allmänna kunskaper inom psykologi och fördjupat intresse av emotionsreglering, ångestbehandling och barn och ungas välmående.

FLER ARTIKLAR