{{ infoContent.display_name }}

leg. psykolog{{ infoContent.is_leg_psykoterapeut ? ', ' : '' }} leg. psykoterapeut

{{ infoContent.store.store.name }}

{{ infoContent.store.store.address1}} , {{ infoContent.store.store.zip}} {{ infoContent.store.store.city ? infoContent.store.store.city.name : ""}}

{{ infoContent.languages.map(language=> language.name).join(', ') }}

{{ infoContent.name }}

{{infoContent.address1}}, {{infoContent.zip}} {{infoContent.city ? infoContent.city.name: ""}}

Psykolog i Sundsvall

Sundsvall har 11 psykologer fördelat på 57 600 invånare. Psykologer har olika specialistkompetenser och finns i olika delar av staden. Därför har vi, för att göra det smidigt och enkelt för dig att få en överblick över dem, vi listat dem här:

{{ employee.display_name }}

leg. psykolog{{ employee.is_leg_psykoterapeut ? ', ' : '' }} leg. psykoterapeut

{{ employee.store.store.name }}

{{ employee.store.store.address1.trim()}}{{ employee.store.store.address1.trim().length > 0 ? ',':''}} {{ employee.store.store.zip}} {{ employee.store.store.city ? employee.store.store.city.name : ""}}

{{ employee.languages.map(language=> language.name).join(', ') }}
Inga resultat funna.

Guide till att hitta rätt terapeut i Sundsvall

För att hitta rätt behandlingsterapeut börja med att tänka igenom vilken vad det är för problem eller utmaning du behöver psykologhjälp med. Då psykologer har olika kompetenser och specialistinriktningar är det bra att kontakta några för att bilda dig en uppfattning om de passar dig och det du behöver hjälp med. Det är viktigt att du är bekväm med den psykolog du väljer att arbeta med, så försök gärna att fundera lite på om det är något som är extra betydelsefullt för dig. Vill du helst prata med en manlig eller kvinnlig psykolog? Är hens ålder viktig i sammanhanget? Hur viktigt tycker du att priset är? Vill du att mottagningen ska ligga i ett visst område, kanske nära dig? Fundera på vad som känns viktigt, och mindre viktigt, för att kunna avgöra om de psykologer du träffar/pratar med stämmer in med det du behöver ta tag i.

Psykologer har olika sätt att arbeta

Psykologer arbetar på olika sätt och har specialiserat sig på en viss inriktning/problematik. Det är dessutom av betydelse vilken kompetens och erfarenhet psykologen har. Psykologer arbetar med inriktningar som t.ex. KBT (kognitiv behandlingsterapi), PDT (psykodynamisk terapi,) DBT (dialektisk beteendeterapi), kristerapi, parterapi, psykologisk coaching och ACT (s k Acceptance and Commitment Therapy) till Mindfulnessterapi för att nämna några. Beroende på specialitet och inriktning är arbetssättet olika och givetvis även anpassat till patientens unika behov.

Sundsvall