{{ infoContent.display_name }}

leg. psykolog{{ infoContent.is_leg_psykoterapeut ? ', ' : '' }} leg. psykoterapeut

{{ infoContent.store.store.name }}

{{ infoContent.store.store.address1}} , {{ infoContent.store.store.zip}} {{ infoContent.store.store.city ? infoContent.store.store.city.name : ""}}

{{ infoContent.languages.map(language=> language.name).join(', ') }}

{{ infoContent.name }}

{{infoContent.address1}}, {{infoContent.zip}} {{infoContent.city ? infoContent.city.name: ""}}

Psykolog i Skoghall

Vi har gjort en smart lista över de psykologer som finns i Skoghall. Det har vi gjort för att det ska vara enkelt för dig att få en bra överblick och för att underlätta för dig att hitta den du söker. Du hittar listan här:

{{ employee.display_name }}

leg. psykolog{{ employee.is_leg_psykoterapeut ? ', ' : '' }} leg. psykoterapeut

{{ employee.store.store.name }}

{{ employee.store.store.address1.trim()}}{{ employee.store.store.address1.trim().length > 0 ? ',':''}} {{ employee.store.store.zip}} {{ employee.store.store.city ? employee.store.store.city.name : ""}}

{{ employee.languages.map(language=> language.name).join(', ') }}
Inga resultat funna.

Psykologer har olika målgrupper och kompetenser

En psykolog kan välja att arbeta med olika målgrupper. En del psykologer arbetar med organisationer och på företag, andra på skolor och sjukhus eller andra kommunala arbetsplatser. Och somliga väljer t.ex. att arbeta på egen mottagning i privat regi. Idag inser man allt oftare att en psykologs kunskap och kompetens är till stor nytta inom de flesta områden. Kanske finns det en psykolog knuten till din arbetsplats eller skola. Behöver du psykologisk hjälp ska du inte tveka att vända dig till henne/honom. De finns där för din skull.

Hitta rätt terapeut i Skoghall och boka tid

För att hitta rätt terapeut är det bra om du funderar över vilka kriterier hos en psykolog som är viktiga för dig. Det är självfallet av vikt att psykologen har kompetens inom det område du behöver hjälp. Det säger sig självt. Men det finns kanske fler kriterier som är av betydelse för att din terapeut ska kännas rätt för dig. Fråga dig själv vad som skulle göra att du känner dig bekväm hos en terapeut. Det du känner och tycker är av allra största vikt. Det är ju din tid och ditt liv som du lägger i händerna på en annan människa.

Skoghall