{{ infoContent.display_name }}

leg. psykolog{{ infoContent.is_leg_psykoterapeut ? ', ' : '' }} leg. psykoterapeut

{{ infoContent.store.store.name }}

{{ infoContent.store.store.address1}} , {{ infoContent.store.store.zip}} {{ infoContent.store.store.city ? infoContent.store.store.city.name : ""}}

{{ infoContent.languages.map(language=> language.name).join(', ') }}

{{ infoContent.name }}

{{infoContent.address1}}, {{infoContent.zip}} {{infoContent.city ? infoContent.city.name: ""}}

Psykolog i Nässjö

I bowling-och bandystaden Nässjö bor 18 377 invånare. Här finns ett antal psykologer till buds om man känner att man behöver psykologisk hjälp. Vi har listat Nässjös psykologer åt dig. För att göra det smidigt att hitta det du söker hittar du listan här:

{{ employee.display_name }}

leg. psykolog{{ employee.is_leg_psykoterapeut ? ', ' : '' }} leg. psykoterapeut

{{ employee.store.store.name }}

{{ employee.store.store.address1.trim()}}{{ employee.store.store.address1.trim().length > 0 ? ',':''}} {{ employee.store.store.zip}} {{ employee.store.store.city ? employee.store.store.city.name : ""}}

{{ employee.languages.map(language=> language.name).join(', ') }}
Inga resultat funna.

Hitta rätt psykologbehandling i Nässjö

För att hitta rätt sorts psykologbehandling är det bra om du har någorlunda koll på vilka terapimetoder som finns. Det finns en mängd olika terapier som t.ex. KBT (kognitiv behandlingsterapi) där man fokuserar på nuet och framtiden. I KBT tar man reda på vilka mönster du har när det gäller tankar och beteenden och fokuserar på att förändra dem så att du ska må bra. Psykodynamisk terapi (PDT) är en annan. Den metoden baseras på att hur man mår psykiskt kan bero på inre konflikter som man inte bearbetat. Det här är bara två exempel av många metoder som finns. Det finns också kristerapi, parterapi, coaching, mindfulness för att nämna några fler. Det är viktigt att du och din psykolog diskuterar igenom vilken terapimetod ni kommer att använda, vad målsättningen är och hur lång tid det beräknas ta.

Få kompetent psykologisk rådgivning

För att säkerställa att du får kompetent psykologisk rådgivning bör du kolla upp att den behandlare du anlitar är legitimerad. Legitimationen borgar för att psykologen har en gedigen universitetsutbildning inom psykologi. En legitimerad psykolog/terapeut ska följa hälso- och sjukvårdslagen, föra journal som är sekretesskyddad och i behandlingen utgå från vetenskapligt bevisade metoder. Om du anser dig felbehandlad kan du göra en anmälan, det kan du inte om du anlitar en terapeut som inte är legitimerad. Viktigt att notera är att certifierad, auktoriserad, diplomerad och ackrediterad inte betyder legitimerad. Du kan alltid kontrollera om psykologen är legitimerad genom att kontakta Socialstyrelsen.

Nässjö