{{ infoContent.display_name }}

leg. psykolog{{ infoContent.is_leg_psykoterapeut ? ', ' : '' }} leg. psykoterapeut

{{ infoContent.store.store.name }}

{{ infoContent.store.store.address1}} , {{ infoContent.store.store.zip}} {{ infoContent.store.store.city ? infoContent.store.store.city.name : ""}}

{{ infoContent.languages.map(language=> language.name).join(', ') }}

{{ infoContent.name }}

{{infoContent.address1}}, {{infoContent.zip}} {{infoContent.city ? infoContent.city.name: ""}}

Psykolog i Kristianstad

Visste du att i den tidigare militärstaden Kristianstad finns Sveriges lägsta punkt? Hela 2,41 m under havsytan! Intressant, eller hur. Det som också är intressant i Kristianstad är att det finns ett antal psykologer med olika specialistinriktningar. Så söker du psykolog i Kristianstad, har vi gjort det enkelt för dig genom att lista dem här:

{{ employee.display_name }}

leg. psykolog{{ employee.is_leg_psykoterapeut ? ', ' : '' }} leg. psykoterapeut

{{ employee.store.store.name }}

{{ employee.store.store.address1.trim()}}{{ employee.store.store.address1.trim().length > 0 ? ',':''}} {{ employee.store.store.zip}} {{ employee.store.store.city ? employee.store.store.city.name : ""}}

{{ employee.languages.map(language=> language.name).join(', ') }}
Inga resultat funna.

Guide till att hitta rätt terapeut i Kristianstad

Att finna en terapeut som har den specialistkompetens du behöver är absolut nummer ett i sökandet efter en terapeut. Men det finns självklart även andra kriterier som är viktiga som man också bör väga in. Att terapeuten passar dig och att du känner dig bekväm med hen är en viktig del. Psykologer har olika inriktningar och kompetenser så kontakta gärna några stycken psykologer så du kan bilda dig en uppfattning om vilken specialistinriktning de har. Att du känner dig bekväm med din psykolog är väsentligt, så fundera på om det är något som känns extra värdefullt för dig, förutom specialistinriktningen. Träffar du helst en manlig eller kvinnlig psykolog? Hur viktig är psykologens ålder för dig? Är priset avgörande och var mottagningen ligger i Kristianstad? Tänk igenom vad som är av betydelse för att avgöra om dina behov kan mötas av den psykolog du väljer.

Vanliga frågor

När ska jag söka psykolog? När du vill förändra eller förstå något kring dig i ditt liv ska du söka psykolog. Det kan handla om många olika saker, men kanske du upplever att du inte riktigt kan njuta av nuet, du oroar dig, känner dig stressad, har ångest och/eller svårt att sova eller koncentrera dig. Hur ”lyckas” man hos en psykolog? Det finns egentligen inget lyckas eller inte lyckas – det som är viktigt är att du är öppen för förändring, motiverad nog för att arbeta med dig själv. Du ska alltså verkligen vilja genomföra en förändring. Hur hittar jag en psykolog? Du söker på nätet, hör med vänner och bekanta om de har någon att rekommendera, pratar med din vårdcentral eller så drar du nytta av den här tjänsten där vi har listat alla psykologer i din stad/kommun. Hur gör jag om jag vill avsluta min terapi hos psykologen? Känner du att du inte längre har behov av hjälp så informerar du helt enkelt din psykolog att du vill avsluta din terapi. Ofta pratar man igenom beslutet för att få till ett bra avslut. Kan jag få medicin hos en psykolog? Nej, en psykolog skriver inte ut medicin. Då ska du vända dig till en psykiater istället. Har en psykolog tystnadsplikt? Ja, psykologer har tystnadsplikt och lyder under sekretesslagen.

Kristianstad