Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Affektsmitta

Affektsmitta

Författare: Livia Ericsson

Affektsmitta är en term som beskriver hur känslor och stämningslägen kan överföras mellan individer. Som människor påverkar vi, och påverkas av, andras affekter.

Känslor och hantering

Känslor och hantering

Författare: Minna Vallaste

Inom psykologin forskas det mycket om känslor. Med tanke på att vårt känsloliv påverkar hur vi mår och hur vi förhåller oss till vår omvärld så är det inte förvånande att det finns en nyfikenhet kring ämnet. Nedanför kan du läsa om vad det verkligen innebär att tänka med sina känslor.

Affektsmitta

Affektsmitta

Författare: Livia Ericsson

Affektsmitta är en term som beskriver hur känslor och stämningslägen kan överföras mellan individer. Som människor påverkar vi, och påverkas av, andras affekter.

Anknytning

Anknytning

Författare: Hanna Hasselqvist

Genom upplevelser från framförallt de två första åren i livet skapar barnet en förståelse för omvärlden och sin egen plats i den. Relationerna till sina omvårdnadsfigurer, oftast föräldrar, är avgörande för hur denna förståelse skapas. En trygg start i livet ger en bättre grund att stå på för att känna sig trygg och stark i sig själv senare i livet.

Känslor och hantering

Känslor och hantering

Författare: Minna Vallaste

Inom psykologin forskas det mycket om känslor. Med tanke på att vårt känsloliv påverkar hur vi mår och hur vi förhåller oss till vår omvärld så är det inte förvånande att det finns en nyfikenhet kring ämnet. Nedanför kan du läsa om vad det verkligen innebär att tänka med sina känslor.

Affektsmitta

Affektsmitta

Författare: Livia Ericsson

Affektsmitta är en term som beskriver hur känslor och stämningslägen kan överföras mellan individer. Som människor påverkar vi, och påverkas av, andras affekter.

Anknytning

Anknytning

Författare: Hanna Hasselqvist

Genom upplevelser från framförallt de två första åren i livet skapar barnet en förståelse för omvärlden och sin egen plats i den. Relationerna till sina omvårdnadsfigurer, oftast föräldrar, är avgörande för hur denna förståelse skapas. En trygg start i livet ger en bättre grund att stå på för att känna sig trygg och stark i sig själv senare i livet.

Känslor och hantering

Känslor och hantering

Författare: Minna Vallaste

Inom psykologin forskas det mycket om känslor. Med tanke på att vårt känsloliv påverkar hur vi mår och hur vi förhåller oss till vår omvärld så är det inte förvånande att det finns en nyfikenhet kring ämnet. Nedanför kan du läsa om vad det verkligen innebär att tänka med sina känslor.

Anknytning

Författare: Hanna Hasselqvist

Genom upplevelser från framförallt de två första åren i livet skapar barnet en förståelse för omvärlden och sin egen plats i den. Relationerna till sina omvårdnadsfigurer, oftast föräldrar, är avgörande för hur denna förståelse skapas. En trygg start i livet ger en bättre grund att stå på för att känna sig trygg och stark i sig själv senare i livet.