Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Agorafobi (Torgskräck)

Agorafobi (Torgskräck)

Författare: Molly Byström

Agorafobi eller torgskräck är ett psykologiskt tillstånd som innebär att du drabbas av stark rädsla eller ångest inför offentliga platser eller ställen där det finns mycket folk. Ångesten och skräcken leder ofta till att du som lider av torgskräck drar dig undan och mer och mer börjar undvika att gå ut. Detta är en ond cykel som kan vara mycket svår att bryta, men med rätt vård blir de flesta bättre och lyckas komma över sin torgskräck.

Akrofobi (höjdsjuka)

Akrofobi (höjdsjuka)

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Höjdsjuka är en av de vanligaste fobierna, det är en ångeststörning som drabbar ungefär 5% av världens befolkning. Många människor känner ett visst obehag när de är på höga höjder vilket sker som en naturlig respons för rädslan att falla. Men när känslorna orsakar panik eller får en person att undvika alla höga höjder är detta en irrationell rädsla som kallas specifik Fobi.

ACT – acceptance and commitment therapy

ACT – acceptance and commitment therapy

Författare: Evelina Houghton

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en nyare form av terapi som växt fram ur den kognitiva beteendeterapin med influenser från medvetandelära. ACT har mycket gemensamt med mer traditionell KBT men menar att associationer eller inlärningar inte bör ersättas, utan snarare accepteras. Fokus inom ACT ligger på att få personer att leva sitt liv i enlighet med sina egna värden.

Agorafobi (Torgskräck)

Agorafobi (Torgskräck)

Författare: Molly Byström

Agorafobi eller torgskräck är ett psykologiskt tillstånd som innebär att du drabbas av stark rädsla eller ångest inför offentliga platser eller ställen där det finns mycket folk. Ångesten och skräcken leder ofta till att du som lider av torgskräck drar dig undan och mer och mer börjar undvika att gå ut. Detta är en ond cykel som kan vara mycket svår att bryta, men med rätt vård blir de flesta bättre och lyckas komma över sin torgskräck.

Känslor och hantering

Känslor och hantering

Författare: Minna Vallaste

Inom psykologin forskas det mycket om känslor. Med tanke på att vårt känsloliv påverkar hur vi mår och hur vi förhåller oss till vår omvärld så är det inte förvånande att det finns en nyfikenhet kring ämnet. Nedanför kan du läsa om vad det verkligen innebär att tänka med sina känslor.

Akrofobi (höjdsjuka)

Akrofobi (höjdsjuka)

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Höjdsjuka är en av de vanligaste fobierna, det är en ångeststörning som drabbar ungefär 5% av världens befolkning. Många människor känner ett visst obehag när de är på höga höjder vilket sker som en naturlig respons för rädslan att falla. Men när känslorna orsakar panik eller får en person att undvika alla höga höjder är detta en irrationell rädsla som kallas specifik Fobi.

ACT – acceptance and commitment therapy

ACT – acceptance and commitment therapy

Författare: Evelina Houghton

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en nyare form av terapi som växt fram ur den kognitiva beteendeterapin med influenser från medvetandelära. ACT har mycket gemensamt med mer traditionell KBT men menar att associationer eller inlärningar inte bör ersättas, utan snarare accepteras. Fokus inom ACT ligger på att få personer att leva sitt liv i enlighet med sina egna värden.

Ångest

Ångest

Författare: Molly Byström

Ångest är starka känslor av oro och obehag som känns i hela kroppen. De flesta upplever ångest någon gång i livet, och för vissa är det ett mer återkommande problem. Det kan vara mycket obehagligt att ha ångest men det är inte farligt eller skadligt på något sätt. Som tur är finns det väldigt mycket hjälp att få om du lider av ångest, och många av de som söker hjälp hittar bra strategier för att må bättre.

Agorafobi (Torgskräck)

Agorafobi (Torgskräck)

Författare: Molly Byström

Agorafobi eller torgskräck är ett psykologiskt tillstånd som innebär att du drabbas av stark rädsla eller ångest inför offentliga platser eller ställen där det finns mycket folk. Ångesten och skräcken leder ofta till att du som lider av torgskräck drar dig undan och mer och mer börjar undvika att gå ut. Detta är en ond cykel som kan vara mycket svår att bryta, men med rätt vård blir de flesta bättre och lyckas komma över sin torgskräck.

Känslor och hantering

Känslor och hantering

Författare: Minna Vallaste

Inom psykologin forskas det mycket om känslor. Med tanke på att vårt känsloliv påverkar hur vi mår och hur vi förhåller oss till vår omvärld så är det inte förvånande att det finns en nyfikenhet kring ämnet. Nedanför kan du läsa om vad det verkligen innebär att tänka med sina känslor.

Akrofobi (höjdsjuka)

Akrofobi (höjdsjuka)

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Höjdsjuka är en av de vanligaste fobierna, det är en ångeststörning som drabbar ungefär 5% av världens befolkning. Många människor känner ett visst obehag när de är på höga höjder vilket sker som en naturlig respons för rädslan att falla. Men när känslorna orsakar panik eller får en person att undvika alla höga höjder är detta en irrationell rädsla som kallas specifik Fobi.

ACT – acceptance and commitment therapy

ACT – acceptance and commitment therapy

Författare: Evelina Houghton

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en nyare form av terapi som växt fram ur den kognitiva beteendeterapin med influenser från medvetandelära. ACT har mycket gemensamt med mer traditionell KBT men menar att associationer eller inlärningar inte bör ersättas, utan snarare accepteras. Fokus inom ACT ligger på att få personer att leva sitt liv i enlighet med sina egna värden.

Ångest

Ångest

Författare: Molly Byström

Ångest är starka känslor av oro och obehag som känns i hela kroppen. De flesta upplever ångest någon gång i livet, och för vissa är det ett mer återkommande problem. Det kan vara mycket obehagligt att ha ångest men det är inte farligt eller skadligt på något sätt. Som tur är finns det väldigt mycket hjälp att få om du lider av ångest, och många av de som söker hjälp hittar bra strategier för att må bättre.

Känslor och hantering

Författare: Minna Vallaste

Inom psykologin forskas det mycket om känslor. Med tanke på att vårt känsloliv påverkar hur vi mår och hur vi förhåller oss till vår omvärld så är det inte förvånande att det finns en nyfikenhet kring ämnet. Nedanför kan du läsa om vad det verkligen innebär att tänka med sina känslor.

Ångest

Författare: Molly Byström

Ångest är starka känslor av oro och obehag som känns i hela kroppen. De flesta upplever ångest någon gång i livet, och för vissa är det ett mer återkommande problem. Det kan vara mycket obehagligt att ha ångest men det är inte farligt eller skadligt på något sätt. Som tur är finns det väldigt mycket hjälp att få om du lider av ångest, och många av de som söker hjälp hittar bra strategier för att må bättre.