Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Panikångest

Panikångest

Författare: Molly Byström

Panikångest är ett tillstånd av starka ångest- eller oroskänslor som kommer väldigt plötsligt. Många beskriver att panikångest kan kännas som att man håller på att dö, få en hjärtattack eller bli galen. Panikångest känns ofta väldigt obehagligt men det är aldrig farligt. Det är inte ovanligt att uppleva panikångestattacker, och det finns en hel del sätt att hantera attackerna när de kommer. Om du upplever att din panikångest påverkar ditt liv negativt finns det också effektiva sätt att behandla panikångesten på längre sikt, så att du kan få tillbaka kontrollen över ditt liv.

Självmord

Självmord

Författare: Magnus Lindelöf

Att ha självmordstankar är inte ovanligt och ifall du har det kan det vara viktigt att veta att det inte är någonting att känna skam över. Självmordstankar är inte alltid en riktig önskan om att få dö, utan ofta är självmordstankar ett uttryck för att vilja förändra något i sitt liv eller att få slut på något som man mår dåligt över.

PTSD Posttraumatisk stress

PTSD Posttraumatisk stress

Författare: Evelina Houghton

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse som hjärnan inte kunnat återhämta sig ifrån. Personer som drabbats av PTSD återupplever den obehagliga händelsen i efterhand i form av flashbacks eller drömmar. Med hjälp av psykolog eller psykoterapeut finns det goda chanser att bearbeta din PTSD och minska dina symtom.

Sexuell beroendeproblematik

Sexuell beroendeproblematik

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Sexmissbruk är inte en etablerad diagnos och finns därför inte med i DSM-5 katalogen över psykiska sjukdomar. Men människor med dessa problem har ett ihållande mönster av att misslyckas med att kontrollera sina intensiva sexuella impulser. Dessa individer använder ofta sex som ett sätt att reglera sina känslor och för att undvika smärta.

Självkänsla

Självkänsla

Författare: Evelina Houghton

Självkänsla handlar om vår grundläggande känsla inför oss själva. Till skillnad från självförtroende handlar vår självkänsla i grund och botten inte om vad vi gör, utan hur vi upplever att vi är. En låg självkänsla gör att vi känner oss oroliga för hur andra uppfattar oss och leder ibland till att vi undviker nya situationer. En god självkänsla är grundläggande för att må bra i sig själv och det finns många effektiva sätt att nå dit.

OCD - Tvångssyndrom

OCD - Tvångssyndrom

Författare: Magnus Lindelöf

Att ha tvångssyndrom innebär att lida av återkommande jobbiga tankar och att känna ett tvång att utföra vissa handlingar. Alla kan någon gång drabbas av tvångstankar eller få en impuls att bete sig på ett visst sätt, men när tvånget är återkommande och skapar en negativ inverkan på personens vardagliga liv talar man om tvånget som en psykiatrisk diagnos.

Panikångest

Panikångest

Författare: Molly Byström

Panikångest är ett tillstånd av starka ångest- eller oroskänslor som kommer väldigt plötsligt. Många beskriver att panikångest kan kännas som att man håller på att dö, få en hjärtattack eller bli galen. Panikångest känns ofta väldigt obehagligt men det är aldrig farligt. Det är inte ovanligt att uppleva panikångestattacker, och det finns en hel del sätt att hantera attackerna när de kommer. Om du upplever att din panikångest påverkar ditt liv negativt finns det också effektiva sätt att behandla panikångesten på längre sikt, så att du kan få tillbaka kontrollen över ditt liv.

Personlighet

Personlighet

Författare: Linda Sebbas

Personlighet kan i en vanlig definition vara en faktor som styr individen och dennes unika beteende och målinriktade aktivitet. Man kan även anta att personligheten är någonting relativt stabilt, som definierar oss som personer genom hela livet. Trots att “personlighet” är ett helt vardagligt begrepp för många av oss, så finns det fortfarande ingen helt enhetlig forskning om vad personligheten egentligen är, eller vad som styr den. Istället finns det ett antal olika personlighetsteorier, den ena mer kritiserad än den andra.

Självmord

Självmord

Författare: Magnus Lindelöf

Att ha självmordstankar är inte ovanligt och ifall du har det kan det vara viktigt att veta att det inte är någonting att känna skam över. Självmordstankar är inte alltid en riktig önskan om att få dö, utan ofta är självmordstankar ett uttryck för att vilja förändra något i sitt liv eller att få slut på något som man mår dåligt över.

PTSD Posttraumatisk stress

PTSD Posttraumatisk stress

Författare: Evelina Houghton

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse som hjärnan inte kunnat återhämta sig ifrån. Personer som drabbats av PTSD återupplever den obehagliga händelsen i efterhand i form av flashbacks eller drömmar. Med hjälp av psykolog eller psykoterapeut finns det goda chanser att bearbeta din PTSD och minska dina symtom.

Rädd att tala

Rädd att tala

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Rädsla inför att prata inför publik är en av de vanligaste rädslorna, det brukar innebära ett antal fysiologiska symptom som orsakas av att kroppen går in i ett överlevnadsläge inför faran. Stresspåslaget kan ta din hjärna i besittning så att du helt glömmer bort vad du ska säga. Det är ett tillstånd som orsakas av rädslan över att bli bedömd och risken för att bli utesluten från gemenskapen.

Sexuell beroendeproblematik

Sexuell beroendeproblematik

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Sexmissbruk är inte en etablerad diagnos och finns därför inte med i DSM-5 katalogen över psykiska sjukdomar. Men människor med dessa problem har ett ihållande mönster av att misslyckas med att kontrollera sina intensiva sexuella impulser. Dessa individer använder ofta sex som ett sätt att reglera sina känslor och för att undvika smärta.

Självförtroende

Självförtroende

Författare: Evelina Houghton

Självförtroende handlar om individens tro på sin egna förmåga. Självförtroendet kan variera, både utifrån tid och situation. Ett högt självförtroende gör att man vågar ta sig an nya situationer och uppgifter, eftersom man litar på att man klarar av det. Ett lågt självförtroende gör att man tvivlar på sig själv och att man kan prestera. Det finns flera sätt man kan arbeta upp sitt självförtroende, både på egen hand och med hjälp av en terapeut eller psykolog.

Självkänsla

Självkänsla

Författare: Evelina Houghton

Självkänsla handlar om vår grundläggande känsla inför oss själva. Till skillnad från självförtroende handlar vår självkänsla i grund och botten inte om vad vi gör, utan hur vi upplever att vi är. En låg självkänsla gör att vi känner oss oroliga för hur andra uppfattar oss och leder ibland till att vi undviker nya situationer. En god självkänsla är grundläggande för att må bra i sig själv och det finns många effektiva sätt att nå dit.

OCD - Tvångssyndrom

OCD - Tvångssyndrom

Författare: Magnus Lindelöf

Att ha tvångssyndrom innebär att lida av återkommande jobbiga tankar och att känna ett tvång att utföra vissa handlingar. Alla kan någon gång drabbas av tvångstankar eller få en impuls att bete sig på ett visst sätt, men när tvånget är återkommande och skapar en negativ inverkan på personens vardagliga liv talar man om tvånget som en psykiatrisk diagnos.

Ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet

Författare: Patrik Nilsson

Att uppleva ofrivillig ensamhet är en situation som kan kännas väldigt hopplös. Men faktum är att det går att ta sig ur den, bara man har tålamod och ser det som en förändring på lång sikt.

Panikångest

Panikångest

Författare: Molly Byström

Panikångest är ett tillstånd av starka ångest- eller oroskänslor som kommer väldigt plötsligt. Många beskriver att panikångest kan kännas som att man håller på att dö, få en hjärtattack eller bli galen. Panikångest känns ofta väldigt obehagligt men det är aldrig farligt. Det är inte ovanligt att uppleva panikångestattacker, och det finns en hel del sätt att hantera attackerna när de kommer. Om du upplever att din panikångest påverkar ditt liv negativt finns det också effektiva sätt att behandla panikångesten på längre sikt, så att du kan få tillbaka kontrollen över ditt liv.

Personlighet

Personlighet

Författare: Linda Sebbas

Personlighet kan i en vanlig definition vara en faktor som styr individen och dennes unika beteende och målinriktade aktivitet. Man kan även anta att personligheten är någonting relativt stabilt, som definierar oss som personer genom hela livet. Trots att “personlighet” är ett helt vardagligt begrepp för många av oss, så finns det fortfarande ingen helt enhetlig forskning om vad personligheten egentligen är, eller vad som styr den. Istället finns det ett antal olika personlighetsteorier, den ena mer kritiserad än den andra.

Självmord

Självmord

Författare: Magnus Lindelöf

Att ha självmordstankar är inte ovanligt och ifall du har det kan det vara viktigt att veta att det inte är någonting att känna skam över. Självmordstankar är inte alltid en riktig önskan om att få dö, utan ofta är självmordstankar ett uttryck för att vilja förändra något i sitt liv eller att få slut på något som man mår dåligt över.

PTSD Posttraumatisk stress

PTSD Posttraumatisk stress

Författare: Evelina Houghton

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse som hjärnan inte kunnat återhämta sig ifrån. Personer som drabbats av PTSD återupplever den obehagliga händelsen i efterhand i form av flashbacks eller drömmar. Med hjälp av psykolog eller psykoterapeut finns det goda chanser att bearbeta din PTSD och minska dina symtom.

Rädd att tala

Rädd att tala

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Rädsla inför att prata inför publik är en av de vanligaste rädslorna, det brukar innebära ett antal fysiologiska symptom som orsakas av att kroppen går in i ett överlevnadsläge inför faran. Stresspåslaget kan ta din hjärna i besittning så att du helt glömmer bort vad du ska säga. Det är ett tillstånd som orsakas av rädslan över att bli bedömd och risken för att bli utesluten från gemenskapen.

Sexuell beroendeproblematik

Sexuell beroendeproblematik

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Sexmissbruk är inte en etablerad diagnos och finns därför inte med i DSM-5 katalogen över psykiska sjukdomar. Men människor med dessa problem har ett ihållande mönster av att misslyckas med att kontrollera sina intensiva sexuella impulser. Dessa individer använder ofta sex som ett sätt att reglera sina känslor och för att undvika smärta.

Självförtroende

Självförtroende

Författare: Evelina Houghton

Självförtroende handlar om individens tro på sin egna förmåga. Självförtroendet kan variera, både utifrån tid och situation. Ett högt självförtroende gör att man vågar ta sig an nya situationer och uppgifter, eftersom man litar på att man klarar av det. Ett lågt självförtroende gör att man tvivlar på sig själv och att man kan prestera. Det finns flera sätt man kan arbeta upp sitt självförtroende, både på egen hand och med hjälp av en terapeut eller psykolog.

Självkänsla

Självkänsla

Författare: Evelina Houghton

Självkänsla handlar om vår grundläggande känsla inför oss själva. Till skillnad från självförtroende handlar vår självkänsla i grund och botten inte om vad vi gör, utan hur vi upplever att vi är. En låg självkänsla gör att vi känner oss oroliga för hur andra uppfattar oss och leder ibland till att vi undviker nya situationer. En god självkänsla är grundläggande för att må bra i sig själv och det finns många effektiva sätt att nå dit.

OCD - Tvångssyndrom

OCD - Tvångssyndrom

Författare: Magnus Lindelöf

Att ha tvångssyndrom innebär att lida av återkommande jobbiga tankar och att känna ett tvång att utföra vissa handlingar. Alla kan någon gång drabbas av tvångstankar eller få en impuls att bete sig på ett visst sätt, men när tvånget är återkommande och skapar en negativ inverkan på personens vardagliga liv talar man om tvånget som en psykiatrisk diagnos.

Ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet

Författare: Patrik Nilsson

Att uppleva ofrivillig ensamhet är en situation som kan kännas väldigt hopplös. Men faktum är att det går att ta sig ur den, bara man har tålamod och ser det som en förändring på lång sikt.

Personlighet

Författare: Linda Sebbas

Personlighet kan i en vanlig definition vara en faktor som styr individen och dennes unika beteende och målinriktade aktivitet. Man kan även anta att personligheten är någonting relativt stabilt, som definierar oss som personer genom hela livet. Trots att “personlighet” är ett helt vardagligt begrepp för många av oss, så finns det fortfarande ingen helt enhetlig forskning om vad personligheten egentligen är, eller vad som styr den. Istället finns det ett antal olika personlighetsteorier, den ena mer kritiserad än den andra.

Rädd att tala

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Rädsla inför att prata inför publik är en av de vanligaste rädslorna, det brukar innebära ett antal fysiologiska symptom som orsakas av att kroppen går in i ett överlevnadsläge inför faran. Stresspåslaget kan ta din hjärna i besittning så att du helt glömmer bort vad du ska säga. Det är ett tillstånd som orsakas av rädslan över att bli bedömd och risken för att bli utesluten från gemenskapen.

Självförtroende

Författare: Evelina Houghton

Självförtroende handlar om individens tro på sin egna förmåga. Självförtroendet kan variera, både utifrån tid och situation. Ett högt självförtroende gör att man vågar ta sig an nya situationer och uppgifter, eftersom man litar på att man klarar av det. Ett lågt självförtroende gör att man tvivlar på sig själv och att man kan prestera. Det finns flera sätt man kan arbeta upp sitt självförtroende, både på egen hand och med hjälp av en terapeut eller psykolog.

Ofrivillig ensamhet

Författare: Patrik Nilsson

Att uppleva ofrivillig ensamhet är en situation som kan kännas väldigt hopplös. Men faktum är att det går att ta sig ur den, bara man har tålamod och ser det som en förändring på lång sikt.