Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Ångest för att köra bil

Ångest för att köra bil

Författare: Molly Byström

Att köra bil är ett vanligt sätt för oss att ta oss runt i vardagen, och för många är det en lugn eller till och med avkopplande upplevelse. Men för vissa kan bilresan bli en mardröm. Om du har ångest för att köra bil kan varje bilresa kännas fullkomligt omöjlig att hantera. Då behöver du stöd och hjälp till att må bättre.

Ångest för att flyga

Ångest för att flyga

Författare: Molly Byström

Att få ångest för att flyga innebär att du drabbas av starka skräck- eller oroskänslor i samband med flygresor. Många kan bli nervösa eller spända inför att flyga, och det är inget ovanligt att uppleva flygresor som obehagliga - men om tanken på att flyga ger dig kraftiga ångestkänslor eller hindrar dig från att göra saker du annars hade velat bör du ta kontakt med vården.

Depression efter förlossning

Depression efter förlossning

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Att känna sig nedstämd i samband med förlossningen är normalt och drabbar så många som 50-80%. Det har fått namnet “baby blues” och försvinner ofta inom två veckor, men för vissa är känslan ihållande och kan övergå i depression. Vid tidig behandling är utsikterna goda men långvariga problem kan skada både föräldern och barnet.

Spelberoende

Spelberoende

Författare: Molly Byström

Om du lider av spelberoende har du förlorat kontrollen över ditt spelande om pengar. Spelandet går också ut över resten av ditt liv och kan förstöra för dina relationer, arbete eller privatekonomi. Att vara spelberoende räknas som ett psykiatriskt tillstånd och går att jämföra med annan beroendeproblematik som narkotika- eller alkoholberoende. Trots att många spelberoende tycker att det känns omöjligt att sluta spela finns det hjälp att få för dig som behöver stöd.

Tarmfloran och psyket

Tarmfloran och psyket

Författare: Elvira Martin

Tarmfloran påverkar hjärnan och vårt mentala välmående via ”the gut-brain-axis”, ett nätverk av nerver och signalmolekyler som kopplar mag- och tarmkanalen med det centrala nervsystemet. Forskning har hittat kopplingar mellan obalanser i tarmfloran och tex ADHD, Parkinsons sjukdom, ångest och depression. Dessutom har interventioner där man hjälpt tarmfloran att komma i balans resulterat i minskningar av psykiska symptom vid många av dessa tillstånd. Detta visar på att tarmfloran spelar en viktig roll i att förstå psykiska besvär.

Sömnproblem

Sömnproblem

Författare: Linnéa Carlsson

Sömn är nödvändigt för att hjärnan och kroppen ska kunna återhämta sig. Att sova dåligt påverkar allmäntillståndet negativt, och om du har allvarliga sömnproblem under en längre tid påverkas både fysiologiska och psykiska funktioner negativt. Problemen beror ofta på dåliga sömnvanor, stress och oro, men ibland kan psykiska eller fysiska sjukdomar ligga bakom. Det finns numera lyckligtvis bra hjälp att få mot de flesta former av sömnproblem.

Ångest för att köra bil

Ångest för att köra bil

Författare: Molly Byström

Att köra bil är ett vanligt sätt för oss att ta oss runt i vardagen, och för många är det en lugn eller till och med avkopplande upplevelse. Men för vissa kan bilresan bli en mardröm. Om du har ångest för att köra bil kan varje bilresa kännas fullkomligt omöjlig att hantera. Då behöver du stöd och hjälp till att må bättre.

Ångest för att resa

Ångest för att resa

Författare: Molly Byström

Ångest innebär starka känslor av skräck och oro. För många kan dessa känslor uppkomma när vi känner oss ovana eller osäkra - som exempelvis när vi reser hemifrån. Ångesten kan vara svår att få bukt med men med rätt stöd blir många som lider av ångest för att resa bättre.

Ångest för att flyga

Ångest för att flyga

Författare: Molly Byström

Att få ångest för att flyga innebär att du drabbas av starka skräck- eller oroskänslor i samband med flygresor. Många kan bli nervösa eller spända inför att flyga, och det är inget ovanligt att uppleva flygresor som obehagliga - men om tanken på att flyga ger dig kraftiga ångestkänslor eller hindrar dig från att göra saker du annars hade velat bör du ta kontakt med vården.

Depression efter förlossning

Depression efter förlossning

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Att känna sig nedstämd i samband med förlossningen är normalt och drabbar så många som 50-80%. Det har fått namnet “baby blues” och försvinner ofta inom två veckor, men för vissa är känslan ihållande och kan övergå i depression. Vid tidig behandling är utsikterna goda men långvariga problem kan skada både föräldern och barnet.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom

Författare: Hanna Hasselqvist

Stress är en naturlig del av vardagen, men kan i för stora och framförallt långvariga doser bli mycket skadlig. Utan chans till återhämtning kan våra kroppsliga system gradvis eller plötsligt sättas ur spel och ligga till grund för diagnosen utmattningssyndrom.

Spelberoende

Spelberoende

Författare: Molly Byström

Om du lider av spelberoende har du förlorat kontrollen över ditt spelande om pengar. Spelandet går också ut över resten av ditt liv och kan förstöra för dina relationer, arbete eller privatekonomi. Att vara spelberoende räknas som ett psykiatriskt tillstånd och går att jämföra med annan beroendeproblematik som narkotika- eller alkoholberoende. Trots att många spelberoende tycker att det känns omöjligt att sluta spela finns det hjälp att få för dig som behöver stöd.

Social fobi

Social fobi

Författare: Livia Ericsson

Social fobi, även kallat social ångest, innebär att känna en stark rädsla för situationer där man upplever sig granskad eller bortgjord. Social fobi leder ofta till ett undvikande av sociala sammanhang, eftersom dessa framkallar ett så starkt obehag. Men det finns hjälp att få och ångesten behöver inte hindra dig från att leva det liv du vill.

Tarmfloran och psyket

Tarmfloran och psyket

Författare: Elvira Martin

Tarmfloran påverkar hjärnan och vårt mentala välmående via ”the gut-brain-axis”, ett nätverk av nerver och signalmolekyler som kopplar mag- och tarmkanalen med det centrala nervsystemet. Forskning har hittat kopplingar mellan obalanser i tarmfloran och tex ADHD, Parkinsons sjukdom, ångest och depression. Dessutom har interventioner där man hjälpt tarmfloran att komma i balans resulterat i minskningar av psykiska symptom vid många av dessa tillstånd. Detta visar på att tarmfloran spelar en viktig roll i att förstå psykiska besvär.

Sömnproblem

Sömnproblem

Författare: Linnéa Carlsson

Sömn är nödvändigt för att hjärnan och kroppen ska kunna återhämta sig. Att sova dåligt påverkar allmäntillståndet negativt, och om du har allvarliga sömnproblem under en längre tid påverkas både fysiologiska och psykiska funktioner negativt. Problemen beror ofta på dåliga sömnvanor, stress och oro, men ibland kan psykiska eller fysiska sjukdomar ligga bakom. Det finns numera lyckligtvis bra hjälp att få mot de flesta former av sömnproblem.

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar

Författare: Molly Byström

När det kommer till personlighet kan det ibland vara svårt att avgöra vad som är normalt och vad som är avvikande. Hos en person med en personlighetsstörning är personligheten, beteendet och tankesättet så pass avvikande att det ofta innebär svårigheter att samspela med andra på ett fungerande sätt.

Ångest för att köra bil

Ångest för att köra bil

Författare: Molly Byström

Att köra bil är ett vanligt sätt för oss att ta oss runt i vardagen, och för många är det en lugn eller till och med avkopplande upplevelse. Men för vissa kan bilresan bli en mardröm. Om du har ångest för att köra bil kan varje bilresa kännas fullkomligt omöjlig att hantera. Då behöver du stöd och hjälp till att må bättre.

Ångest för att resa

Ångest för att resa

Författare: Molly Byström

Ångest innebär starka känslor av skräck och oro. För många kan dessa känslor uppkomma när vi känner oss ovana eller osäkra - som exempelvis när vi reser hemifrån. Ångesten kan vara svår att få bukt med men med rätt stöd blir många som lider av ångest för att resa bättre.

Ångest för att flyga

Ångest för att flyga

Författare: Molly Byström

Att få ångest för att flyga innebär att du drabbas av starka skräck- eller oroskänslor i samband med flygresor. Många kan bli nervösa eller spända inför att flyga, och det är inget ovanligt att uppleva flygresor som obehagliga - men om tanken på att flyga ger dig kraftiga ångestkänslor eller hindrar dig från att göra saker du annars hade velat bör du ta kontakt med vården.

Depression efter förlossning

Depression efter förlossning

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Att känna sig nedstämd i samband med förlossningen är normalt och drabbar så många som 50-80%. Det har fått namnet “baby blues” och försvinner ofta inom två veckor, men för vissa är känslan ihållande och kan övergå i depression. Vid tidig behandling är utsikterna goda men långvariga problem kan skada både föräldern och barnet.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom

Författare: Hanna Hasselqvist

Stress är en naturlig del av vardagen, men kan i för stora och framförallt långvariga doser bli mycket skadlig. Utan chans till återhämtning kan våra kroppsliga system gradvis eller plötsligt sättas ur spel och ligga till grund för diagnosen utmattningssyndrom.

Spelberoende

Spelberoende

Författare: Molly Byström

Om du lider av spelberoende har du förlorat kontrollen över ditt spelande om pengar. Spelandet går också ut över resten av ditt liv och kan förstöra för dina relationer, arbete eller privatekonomi. Att vara spelberoende räknas som ett psykiatriskt tillstånd och går att jämföra med annan beroendeproblematik som narkotika- eller alkoholberoende. Trots att många spelberoende tycker att det känns omöjligt att sluta spela finns det hjälp att få för dig som behöver stöd.

Social fobi

Social fobi

Författare: Livia Ericsson

Social fobi, även kallat social ångest, innebär att känna en stark rädsla för situationer där man upplever sig granskad eller bortgjord. Social fobi leder ofta till ett undvikande av sociala sammanhang, eftersom dessa framkallar ett så starkt obehag. Men det finns hjälp att få och ångesten behöver inte hindra dig från att leva det liv du vill.

Tarmfloran och psyket

Tarmfloran och psyket

Författare: Elvira Martin

Tarmfloran påverkar hjärnan och vårt mentala välmående via ”the gut-brain-axis”, ett nätverk av nerver och signalmolekyler som kopplar mag- och tarmkanalen med det centrala nervsystemet. Forskning har hittat kopplingar mellan obalanser i tarmfloran och tex ADHD, Parkinsons sjukdom, ångest och depression. Dessutom har interventioner där man hjälpt tarmfloran att komma i balans resulterat i minskningar av psykiska symptom vid många av dessa tillstånd. Detta visar på att tarmfloran spelar en viktig roll i att förstå psykiska besvär.

Sömnproblem

Sömnproblem

Författare: Linnéa Carlsson

Sömn är nödvändigt för att hjärnan och kroppen ska kunna återhämta sig. Att sova dåligt påverkar allmäntillståndet negativt, och om du har allvarliga sömnproblem under en längre tid påverkas både fysiologiska och psykiska funktioner negativt. Problemen beror ofta på dåliga sömnvanor, stress och oro, men ibland kan psykiska eller fysiska sjukdomar ligga bakom. Det finns numera lyckligtvis bra hjälp att få mot de flesta former av sömnproblem.

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar

Författare: Molly Byström

När det kommer till personlighet kan det ibland vara svårt att avgöra vad som är normalt och vad som är avvikande. Hos en person med en personlighetsstörning är personligheten, beteendet och tankesättet så pass avvikande att det ofta innebär svårigheter att samspela med andra på ett fungerande sätt.

Ångest för att resa

Författare: Molly Byström

Ångest innebär starka känslor av skräck och oro. För många kan dessa känslor uppkomma när vi känner oss ovana eller osäkra - som exempelvis när vi reser hemifrån. Ångesten kan vara svår att få bukt med men med rätt stöd blir många som lider av ångest för att resa bättre.

Utmattningssyndrom

Författare: Hanna Hasselqvist

Stress är en naturlig del av vardagen, men kan i för stora och framförallt långvariga doser bli mycket skadlig. Utan chans till återhämtning kan våra kroppsliga system gradvis eller plötsligt sättas ur spel och ligga till grund för diagnosen utmattningssyndrom.

Social fobi

Författare: Livia Ericsson

Social fobi, även kallat social ångest, innebär att känna en stark rädsla för situationer där man upplever sig granskad eller bortgjord. Social fobi leder ofta till ett undvikande av sociala sammanhang, eftersom dessa framkallar ett så starkt obehag. Men det finns hjälp att få och ångesten behöver inte hindra dig från att leva det liv du vill.

Personlighetsstörningar

Författare: Molly Byström

När det kommer till personlighet kan det ibland vara svårt att avgöra vad som är normalt och vad som är avvikande. Hos en person med en personlighetsstörning är personligheten, beteendet och tankesättet så pass avvikande att det ofta innebär svårigheter att samspela med andra på ett fungerande sätt.