Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Mobbning bland vuxna

Mobbning bland vuxna

Författare: Elias Olsson

Många personer upplever att de blir- eller har blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats. Mobbning är ett stort problem som kan leda till ångest, sömnsvårigheter, depression och sjukskrivningar. Om man upplever att någon blir mobbad, eller om man själv råkar ut för det så bör man alltid ta kontakt med sin närmaste chef. För många kan mobbningen skapa svåra, långvariga problem och då kan man ta kontakt med en legitimerad psykolog och få hjälp i form av terapi.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Författare: Livia Ericsson

Beroenden kan utvecklas till allt ifrån substanser som alkohol och narkotika, till beteenden som spelande och sex. Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling. Det går att komma ur ett beroende och det finns hjälp att få.

Klimatångest

Klimatångest

Författare: Hanniel Larsson

I en tid då vi ständigt utsätts för nyheter och information om den hotande miljökrisen är det lätt att drabbas av en stark oro för framtiden. Vetskapen om att klimatförändringarna pågår nu och att de orsakas av människan kan leda till ökad nedstämdhet och en känsla av hopplöshet – ett fenomen som blir allt vanligare framförallt hos den yngre befolkningen.

Ätstörning (bulimi)

Ätstörning (bulimi)

Författare: Hanna Hasselqvist

En av de vanligaste ätstörningarna heter bulimi, och innebär att växla mellan att äta mycket stora mängder mat och att sedan försöka göra sig av med maten genom exempelvis framkallade kräkningar. Bulimi syns inte alltid utanpå, men skapar stort psykiskt lidande för den drabbade.

Ångest för att sova

Ångest för att sova

Författare: Molly Byström

Ångest innebär starka känslor av skräck och oro. För många kan dessa känslor uppkomma när vi minst av allt behöver det - när det är dags att sova. För den som lider av ångest för att sova kommer känslorna ofta i samband med en oro inför att du inte ska kunna somna över huvud taget. Med rätt stöd och hjälp till förbättrade rutiner brukar många få minskad ångest för att sova.

Att bli lämnad

Att bli lämnad

Författare: Hanna Hasselqvist

Att ofrivilligt bli lämnad och tvingas bryta upp från en relation är för de flesta en oerhört smärtsam upplevelse, som kan ta lång tid att läka. Att sörja och bearbeta stora förluster är en del av att vara människa, och att det gör ont nu betyder inte att det kommer att vara för evigt.

Mobbning bland vuxna

Mobbning bland vuxna

Författare: Elias Olsson

Många personer upplever att de blir- eller har blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats. Mobbning är ett stort problem som kan leda till ångest, sömnsvårigheter, depression och sjukskrivningar. Om man upplever att någon blir mobbad, eller om man själv råkar ut för det så bör man alltid ta kontakt med sin närmaste chef. För många kan mobbningen skapa svåra, långvariga problem och då kan man ta kontakt med en legitimerad psykolog och få hjälp i form av terapi.

Impulsstyrd

Impulsstyrd

Författare: Siri Roslund

Den som är impulsstyrd har svårigheter att kontrollera sina plötsliga infall och impulser, och agerar ofta på dessa utan att först fundera över eventuella konsekvenser. Hur allvarliga konsekvenser impulsstyrdheten har kan variera i grad, och de flesta personer upplever sig vara bristande i impulskontroll då och då.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Författare: Livia Ericsson

Beroenden kan utvecklas till allt ifrån substanser som alkohol och narkotika, till beteenden som spelande och sex. Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling. Det går att komma ur ett beroende och det finns hjälp att få.

Klimatångest

Klimatångest

Författare: Hanniel Larsson

I en tid då vi ständigt utsätts för nyheter och information om den hotande miljökrisen är det lätt att drabbas av en stark oro för framtiden. Vetskapen om att klimatförändringarna pågår nu och att de orsakas av människan kan leda till ökad nedstämdhet och en känsla av hopplöshet – ett fenomen som blir allt vanligare framförallt hos den yngre befolkningen.

KASAM - känsla av sammanhang

KASAM - känsla av sammanhang

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Känsla av sammanhang är en förklaringsmodell på vad som underbygger motståndskraft och mäter förmågan att hantera stress och svårigheter. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från koncentrationsläger som förklaring på varför 30% av dessa kvinnor fortfarande var vid god psykisk hälsa. KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och kontroll.

Ätstörning (bulimi)

Ätstörning (bulimi)

Författare: Hanna Hasselqvist

En av de vanligaste ätstörningarna heter bulimi, och innebär att växla mellan att äta mycket stora mängder mat och att sedan försöka göra sig av med maten genom exempelvis framkallade kräkningar. Bulimi syns inte alltid utanpå, men skapar stort psykiskt lidande för den drabbade.

Ätstörning (anorexi)

Ätstörning (anorexi)

Författare: Hanna Hasselqvist

Ordet anorexi betyder “aptitlöshet”, och sjukdomen kan beskrivas som en framtvingad aptitlöshet som utvecklas från att ha kontrollerats av till att kontrollera den drabbade. Anorexi präglas av skev kroppsuppfattning, fixering vid mat och svårt psykiskt lidande som kräver snabb behandling.

Ångest för att sova

Ångest för att sova

Författare: Molly Byström

Ångest innebär starka känslor av skräck och oro. För många kan dessa känslor uppkomma när vi minst av allt behöver det - när det är dags att sova. För den som lider av ångest för att sova kommer känslorna ofta i samband med en oro inför att du inte ska kunna somna över huvud taget. Med rätt stöd och hjälp till förbättrade rutiner brukar många få minskad ångest för att sova.

Att bli lämnad

Att bli lämnad

Författare: Hanna Hasselqvist

Att ofrivilligt bli lämnad och tvingas bryta upp från en relation är för de flesta en oerhört smärtsam upplevelse, som kan ta lång tid att läka. Att sörja och bearbeta stora förluster är en del av att vara människa, och att det gör ont nu betyder inte att det kommer att vara för evigt.

Depression efter abort

Depression efter abort

Författare: Linda Sebbas

Varje år utförs ungefär 35 000 aborter i Sverige. Att göra en abort kan vara en mycket omskakande händelse för många kvinnor. Många kan känna både lättnad och nedstämdhet efteråt. Ibland kan man bli förvånad över sin egen reaktion. Att det orsakar en depression är inte helt ovanligt.

Mobbning bland vuxna

Mobbning bland vuxna

Författare: Elias Olsson

Många personer upplever att de blir- eller har blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats. Mobbning är ett stort problem som kan leda till ångest, sömnsvårigheter, depression och sjukskrivningar. Om man upplever att någon blir mobbad, eller om man själv råkar ut för det så bör man alltid ta kontakt med sin närmaste chef. För många kan mobbningen skapa svåra, långvariga problem och då kan man ta kontakt med en legitimerad psykolog och få hjälp i form av terapi.

Impulsstyrd

Impulsstyrd

Författare: Siri Roslund

Den som är impulsstyrd har svårigheter att kontrollera sina plötsliga infall och impulser, och agerar ofta på dessa utan att först fundera över eventuella konsekvenser. Hur allvarliga konsekvenser impulsstyrdheten har kan variera i grad, och de flesta personer upplever sig vara bristande i impulskontroll då och då.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Författare: Livia Ericsson

Beroenden kan utvecklas till allt ifrån substanser som alkohol och narkotika, till beteenden som spelande och sex. Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling. Det går att komma ur ett beroende och det finns hjälp att få.

Klimatångest

Klimatångest

Författare: Hanniel Larsson

I en tid då vi ständigt utsätts för nyheter och information om den hotande miljökrisen är det lätt att drabbas av en stark oro för framtiden. Vetskapen om att klimatförändringarna pågår nu och att de orsakas av människan kan leda till ökad nedstämdhet och en känsla av hopplöshet – ett fenomen som blir allt vanligare framförallt hos den yngre befolkningen.

KASAM - känsla av sammanhang

KASAM - känsla av sammanhang

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Känsla av sammanhang är en förklaringsmodell på vad som underbygger motståndskraft och mäter förmågan att hantera stress och svårigheter. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från koncentrationsläger som förklaring på varför 30% av dessa kvinnor fortfarande var vid god psykisk hälsa. KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och kontroll.

Ätstörning (bulimi)

Ätstörning (bulimi)

Författare: Hanna Hasselqvist

En av de vanligaste ätstörningarna heter bulimi, och innebär att växla mellan att äta mycket stora mängder mat och att sedan försöka göra sig av med maten genom exempelvis framkallade kräkningar. Bulimi syns inte alltid utanpå, men skapar stort psykiskt lidande för den drabbade.

Ätstörning (anorexi)

Ätstörning (anorexi)

Författare: Hanna Hasselqvist

Ordet anorexi betyder “aptitlöshet”, och sjukdomen kan beskrivas som en framtvingad aptitlöshet som utvecklas från att ha kontrollerats av till att kontrollera den drabbade. Anorexi präglas av skev kroppsuppfattning, fixering vid mat och svårt psykiskt lidande som kräver snabb behandling.

Ångest för att sova

Ångest för att sova

Författare: Molly Byström

Ångest innebär starka känslor av skräck och oro. För många kan dessa känslor uppkomma när vi minst av allt behöver det - när det är dags att sova. För den som lider av ångest för att sova kommer känslorna ofta i samband med en oro inför att du inte ska kunna somna över huvud taget. Med rätt stöd och hjälp till förbättrade rutiner brukar många få minskad ångest för att sova.

Att bli lämnad

Att bli lämnad

Författare: Hanna Hasselqvist

Att ofrivilligt bli lämnad och tvingas bryta upp från en relation är för de flesta en oerhört smärtsam upplevelse, som kan ta lång tid att läka. Att sörja och bearbeta stora förluster är en del av att vara människa, och att det gör ont nu betyder inte att det kommer att vara för evigt.

Depression efter abort

Depression efter abort

Författare: Linda Sebbas

Varje år utförs ungefär 35 000 aborter i Sverige. Att göra en abort kan vara en mycket omskakande händelse för många kvinnor. Många kan känna både lättnad och nedstämdhet efteråt. Ibland kan man bli förvånad över sin egen reaktion. Att det orsakar en depression är inte helt ovanligt.

Impulsstyrd

Författare: Siri Roslund

Den som är impulsstyrd har svårigheter att kontrollera sina plötsliga infall och impulser, och agerar ofta på dessa utan att först fundera över eventuella konsekvenser. Hur allvarliga konsekvenser impulsstyrdheten har kan variera i grad, och de flesta personer upplever sig vara bristande i impulskontroll då och då.

KASAM - känsla av sammanhang

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Känsla av sammanhang är en förklaringsmodell på vad som underbygger motståndskraft och mäter förmågan att hantera stress och svårigheter. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från koncentrationsläger som förklaring på varför 30% av dessa kvinnor fortfarande var vid god psykisk hälsa. KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och kontroll.

Är det riktigt knepigt så fortsätt andas. Inget varar för evigt

Ätstörning (anorexi)

Författare: Hanna Hasselqvist

Ordet anorexi betyder “aptitlöshet”, och sjukdomen kan beskrivas som en framtvingad aptitlöshet som utvecklas från att ha kontrollerats av till att kontrollera den drabbade. Anorexi präglas av skev kroppsuppfattning, fixering vid mat och svårt psykiskt lidande som kräver snabb behandling.

Depression efter abort

Författare: Linda Sebbas

Varje år utförs ungefär 35 000 aborter i Sverige. Att göra en abort kan vara en mycket omskakande händelse för många kvinnor. Många kan känna både lättnad och nedstämdhet efteråt. Ibland kan man bli förvånad över sin egen reaktion. Att det orsakar en depression är inte helt ovanligt.