Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Anknytningsmönster

Anknytningsmönster

Författare: Hanna Hasselqvist

Som barn behöver vi inte bara lära oss att stå, gå och prata - vi behöver också lära oss fungera med andra människor. Hur relationen till våra omvårdnare ser ut påverkar hur vi tänker oss att relationer ska fungera, och destruktiva eller problematiska relationer under ett barns första år riskerar att få bestående konsekvenser i form av otrygga anknytningsmönster. Anknytningsmönster påverkar i sin tur vår bild av oss själva i senare relationer.

Barnet mellan 3 och 4 år

Barnet mellan 3 och 4 år

Författare: Livia Ericsson

Utvecklingen går fortfarande snabbt i tre- till fyraårsåldern. Barnet börjar bilda sig en uppfattning om sig själv och om världen runt omkring. De flesta barn har vid den här åldern börjat förskolan, vilket innebär nya sammanhang och utmaningar.

Anknytning

Anknytning

Författare: Hanna Hasselqvist

Genom upplevelser från framförallt de två första åren i livet skapar barnet en förståelse för omvärlden och sin egen plats i den. Relationerna till sina omvårdnadsfigurer, oftast föräldrar, är avgörande för hur denna förståelse skapas. En trygg start i livet ger en bättre grund att stå på för att känna sig trygg och stark i sig själv senare i livet.

Barnets första år

Barnets första år

Författare: Evelina Houghton

Under det första året i livet utvecklas vi i snabbare takt än någonsin senare i livet. Tillsammans med personer i sin närhet utforskar barnet världen och lär sig ständigt nya saker.

Anknytningsmönster

Anknytningsmönster

Författare: Hanna Hasselqvist

Som barn behöver vi inte bara lära oss att stå, gå och prata - vi behöver också lära oss fungera med andra människor. Hur relationen till våra omvårdnare ser ut påverkar hur vi tänker oss att relationer ska fungera, och destruktiva eller problematiska relationer under ett barns första år riskerar att få bestående konsekvenser i form av otrygga anknytningsmönster. Anknytningsmönster påverkar i sin tur vår bild av oss själva i senare relationer.

ADHD

ADHD

Författare: Siri Roslund

ADHD är en förkortning för attention-deficit/ hyperactivity disorder. En person med en ADHD-diagnos har alltså som namnet antyder svårt att hålla uppmärksamheten och att sitta still. En ADHD-diagnos innebär däremot inte att alla med adhd är lika och symptomen kan utmärka sig mycket olika hos olika individer.

Barnet mellan 3 och 4 år

Barnet mellan 3 och 4 år

Författare: Livia Ericsson

Utvecklingen går fortfarande snabbt i tre- till fyraårsåldern. Barnet börjar bilda sig en uppfattning om sig själv och om världen runt omkring. De flesta barn har vid den här åldern börjat förskolan, vilket innebär nya sammanhang och utmaningar.

Anknytning

Anknytning

Författare: Hanna Hasselqvist

Genom upplevelser från framförallt de två första åren i livet skapar barnet en förståelse för omvärlden och sin egen plats i den. Relationerna till sina omvårdnadsfigurer, oftast föräldrar, är avgörande för hur denna förståelse skapas. En trygg start i livet ger en bättre grund att stå på för att känna sig trygg och stark i sig själv senare i livet.

Känslor och hantering

Känslor och hantering

Författare: Minna Vallaste

Inom psykologin forskas det mycket om känslor. Med tanke på att vårt känsloliv påverkar hur vi mår och hur vi förhåller oss till vår omvärld så är det inte förvånande att det finns en nyfikenhet kring ämnet. Nedanför kan du läsa om vad det verkligen innebär att tänka med sina känslor.

Barnets första år

Barnets första år

Författare: Evelina Houghton

Under det första året i livet utvecklas vi i snabbare takt än någonsin senare i livet. Tillsammans med personer i sin närhet utforskar barnet världen och lär sig ständigt nya saker.

Anknytningsmönster

Anknytningsmönster

Författare: Hanna Hasselqvist

Som barn behöver vi inte bara lära oss att stå, gå och prata - vi behöver också lära oss fungera med andra människor. Hur relationen till våra omvårdnare ser ut påverkar hur vi tänker oss att relationer ska fungera, och destruktiva eller problematiska relationer under ett barns första år riskerar att få bestående konsekvenser i form av otrygga anknytningsmönster. Anknytningsmönster påverkar i sin tur vår bild av oss själva i senare relationer.

ADHD

ADHD

Författare: Siri Roslund

ADHD är en förkortning för attention-deficit/ hyperactivity disorder. En person med en ADHD-diagnos har alltså som namnet antyder svårt att hålla uppmärksamheten och att sitta still. En ADHD-diagnos innebär däremot inte att alla med adhd är lika och symptomen kan utmärka sig mycket olika hos olika individer.

Barnet mellan 3 och 4 år

Barnet mellan 3 och 4 år

Författare: Livia Ericsson

Utvecklingen går fortfarande snabbt i tre- till fyraårsåldern. Barnet börjar bilda sig en uppfattning om sig själv och om världen runt omkring. De flesta barn har vid den här åldern börjat förskolan, vilket innebär nya sammanhang och utmaningar.

Anknytning

Anknytning

Författare: Hanna Hasselqvist

Genom upplevelser från framförallt de två första åren i livet skapar barnet en förståelse för omvärlden och sin egen plats i den. Relationerna till sina omvårdnadsfigurer, oftast föräldrar, är avgörande för hur denna förståelse skapas. En trygg start i livet ger en bättre grund att stå på för att känna sig trygg och stark i sig själv senare i livet.

Känslor och hantering

Känslor och hantering

Författare: Minna Vallaste

Inom psykologin forskas det mycket om känslor. Med tanke på att vårt känsloliv påverkar hur vi mår och hur vi förhåller oss till vår omvärld så är det inte förvånande att det finns en nyfikenhet kring ämnet. Nedanför kan du läsa om vad det verkligen innebär att tänka med sina känslor.

Barnets första år

Barnets första år

Författare: Evelina Houghton

Under det första året i livet utvecklas vi i snabbare takt än någonsin senare i livet. Tillsammans med personer i sin närhet utforskar barnet världen och lär sig ständigt nya saker.

ADHD

Författare: Siri Roslund

ADHD är en förkortning för attention-deficit/ hyperactivity disorder. En person med en ADHD-diagnos har alltså som namnet antyder svårt att hålla uppmärksamheten och att sitta still. En ADHD-diagnos innebär däremot inte att alla med adhd är lika och symptomen kan utmärka sig mycket olika hos olika individer.

Känslor och hantering

Författare: Minna Vallaste

Inom psykologin forskas det mycket om känslor. Med tanke på att vårt känsloliv påverkar hur vi mår och hur vi förhåller oss till vår omvärld så är det inte förvånande att det finns en nyfikenhet kring ämnet. Nedanför kan du läsa om vad det verkligen innebär att tänka med sina känslor.

Barn bär ofta på uppenbara men osedda sanningar