Ta del av våra hjärtefrågor inom psykologi

Psykologer och kunniga inom många hjärtefrågor ger dig här fördjupad information, personliga reflektioner och goda råd. Du kan även sortera artiklarna med hjälp av hjärtat i marginalen.

Självkänsla

Självkänsla

Författare: Evelina Houghton

Självkänsla handlar om vår grundläggande känsla inför oss själva. Till skillnad från självförtroende handlar vår självkänsla i grund och botten inte om vad vi gör, utan hur vi upplever att vi är. En låg självkänsla gör att vi känner oss oroliga för hur andra uppfattar oss och leder ibland till att vi undviker nya situationer. En god självkänsla är grundläggande för att må bra i sig själv och det finns många effektiva sätt att nå dit.

Motiverande samtal

Motiverande samtal

Författare: Elias Olsson

Motiverande samtal hjälper personer att förändra sina liv och nå sina drömmar. Om du vill sluta röka, bli av med ett spelberoende eller ta det första steget mot att förverkliga din dröm kan du hitta styrkan i motiverande samtal.

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

Författare: Evelina Houghton

KBT går att använda för en rad olika problemområden och har visat sig vara mycket effektiv vid depression och olika typer av ångestproblematik. KBT är en etablerad behandlingsmetod både i Sverige och internationellt.

Barn och skilsmässa

Barn och skilsmässa

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Alla barn reagerar på skilsmässor olika, vissa kan uppleva det som en lättnad medan andra blir klängiga, arga eller tysta. Det kan vara en riskfaktor för barnets utveckling men det beror på hur förändringen hanteras. Att hålla ihop enbart för barnets skull är aldrig en bra idé. Hur man ska berätta för barnet om skilsmässan beror på barnets mognadsgrad men viktigt är att behålla rutiner och förklara att uppbrottet inte har något att göra med barnet.

Depression

Depression

Författare: Hanna Hasselqvist

Alla känner vi oss ledsna och orkeslösa då och då, men när känslan blir mer regel än undantag kan vi vara deprimerade. En depression kan drabba vem som helst, och kan, men behöver inte, utlösas av något svårt vi varit med om. Det finns många effektiva behandlingsmetoder mot depression, som idag klassas som en av våra vanligaste folksjukdomar.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Författare: Magnus Lindelöf

Bipolär sjukdom är en psykisk diagnos som gör att den som är drabbad pendlar mellan olika perioder av depression och mani. Mani kan ses som motsatsen till depression och bipolär sjukdom innebär därför ett växlande i humör mellan nedstämdhet och upprymdhet. Mellan perioder av depression och mani kan den som är sjuk även ha friska perioder.

Självkänsla

Självkänsla

Författare: Evelina Houghton

Självkänsla handlar om vår grundläggande känsla inför oss själva. Till skillnad från självförtroende handlar vår självkänsla i grund och botten inte om vad vi gör, utan hur vi upplever att vi är. En låg självkänsla gör att vi känner oss oroliga för hur andra uppfattar oss och leder ibland till att vi undviker nya situationer. En god självkänsla är grundläggande för att må bra i sig själv och det finns många effektiva sätt att nå dit.

Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi (PDT)

Författare: Livia Ericsson

Psykodynamisk terapi är en behandlingsmetod där man arbetar med att fördjupad självinsikt för att minska psykologiska problem. Det är en av de vanligaste terapiformerna i Sverige.

Motiverande samtal

Motiverande samtal

Författare: Elias Olsson

Motiverande samtal hjälper personer att förändra sina liv och nå sina drömmar. Om du vill sluta röka, bli av med ett spelberoende eller ta det första steget mot att förverkliga din dröm kan du hitta styrkan i motiverande samtal.

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

Författare: Evelina Houghton

KBT går att använda för en rad olika problemområden och har visat sig vara mycket effektiv vid depression och olika typer av ångestproblematik. KBT är en etablerad behandlingsmetod både i Sverige och internationellt.

Karriärplanering

Karriärplanering

Författare: Elias Olsson

Om du blir av med ditt jobb, vill byta bransch eller vill klättra i företags-hierarkin så kan karriärplanering hjälpa dig till nästa steg. Öka din motivation, skapa en tydligare bild av framtiden och gör dina drömmar till verklighet genom att skapa visioner och mål.

Barn och skilsmässa

Barn och skilsmässa

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Alla barn reagerar på skilsmässor olika, vissa kan uppleva det som en lättnad medan andra blir klängiga, arga eller tysta. Det kan vara en riskfaktor för barnets utveckling men det beror på hur förändringen hanteras. Att hålla ihop enbart för barnets skull är aldrig en bra idé. Hur man ska berätta för barnet om skilsmässan beror på barnets mognadsgrad men viktigt är att behålla rutiner och förklara att uppbrottet inte har något att göra med barnet.

Arbetspsykologiska test

Arbetspsykologiska test

Författare: Siri Roslund

Arbetspsykologiska test kan ge en bättre bild av en arbetssökandes eller anställds passlighet för en position eller i syfte att förbättra en arbetsplats. De kan inte säga allt om en person, utan fungerar oftast kompletterande. Det finns olika sorters arbetspsykologiska test, som testar olika saker.

Depression

Depression

Författare: Hanna Hasselqvist

Alla känner vi oss ledsna och orkeslösa då och då, men när känslan blir mer regel än undantag kan vi vara deprimerade. En depression kan drabba vem som helst, och kan, men behöver inte, utlösas av något svårt vi varit med om. Det finns många effektiva behandlingsmetoder mot depression, som idag klassas som en av våra vanligaste folksjukdomar.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Författare: Magnus Lindelöf

Bipolär sjukdom är en psykisk diagnos som gör att den som är drabbad pendlar mellan olika perioder av depression och mani. Mani kan ses som motsatsen till depression och bipolär sjukdom innebär därför ett växlande i humör mellan nedstämdhet och upprymdhet. Mellan perioder av depression och mani kan den som är sjuk även ha friska perioder.

Akrofobi (höjdsjuka)

Akrofobi (höjdsjuka)

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Höjdsjuka är en av de vanligaste fobierna, det är en ångeststörning som drabbar ungefär 5% av världens befolkning. Många människor känner ett visst obehag när de är på höga höjder vilket sker som en naturlig respons för rädslan att falla. Men när känslorna orsakar panik eller får en person att undvika alla höga höjder är detta en irrationell rädsla som kallas specifik Fobi.

Självkänsla

Självkänsla

Författare: Evelina Houghton

Självkänsla handlar om vår grundläggande känsla inför oss själva. Till skillnad från självförtroende handlar vår självkänsla i grund och botten inte om vad vi gör, utan hur vi upplever att vi är. En låg självkänsla gör att vi känner oss oroliga för hur andra uppfattar oss och leder ibland till att vi undviker nya situationer. En god självkänsla är grundläggande för att må bra i sig själv och det finns många effektiva sätt att nå dit.

Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi (PDT)

Författare: Livia Ericsson

Psykodynamisk terapi är en behandlingsmetod där man arbetar med att fördjupad självinsikt för att minska psykologiska problem. Det är en av de vanligaste terapiformerna i Sverige.

Motiverande samtal

Motiverande samtal

Författare: Elias Olsson

Motiverande samtal hjälper personer att förändra sina liv och nå sina drömmar. Om du vill sluta röka, bli av med ett spelberoende eller ta det första steget mot att förverkliga din dröm kan du hitta styrkan i motiverande samtal.

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

Författare: Evelina Houghton

KBT går att använda för en rad olika problemområden och har visat sig vara mycket effektiv vid depression och olika typer av ångestproblematik. KBT är en etablerad behandlingsmetod både i Sverige och internationellt.

Karriärplanering

Karriärplanering

Författare: Elias Olsson

Om du blir av med ditt jobb, vill byta bransch eller vill klättra i företags-hierarkin så kan karriärplanering hjälpa dig till nästa steg. Öka din motivation, skapa en tydligare bild av framtiden och gör dina drömmar till verklighet genom att skapa visioner och mål.

Barn och skilsmässa

Barn och skilsmässa

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Alla barn reagerar på skilsmässor olika, vissa kan uppleva det som en lättnad medan andra blir klängiga, arga eller tysta. Det kan vara en riskfaktor för barnets utveckling men det beror på hur förändringen hanteras. Att hålla ihop enbart för barnets skull är aldrig en bra idé. Hur man ska berätta för barnet om skilsmässan beror på barnets mognadsgrad men viktigt är att behålla rutiner och förklara att uppbrottet inte har något att göra med barnet.

Arbetspsykologiska test

Arbetspsykologiska test

Författare: Siri Roslund

Arbetspsykologiska test kan ge en bättre bild av en arbetssökandes eller anställds passlighet för en position eller i syfte att förbättra en arbetsplats. De kan inte säga allt om en person, utan fungerar oftast kompletterande. Det finns olika sorters arbetspsykologiska test, som testar olika saker.

Depression

Depression

Författare: Hanna Hasselqvist

Alla känner vi oss ledsna och orkeslösa då och då, men när känslan blir mer regel än undantag kan vi vara deprimerade. En depression kan drabba vem som helst, och kan, men behöver inte, utlösas av något svårt vi varit med om. Det finns många effektiva behandlingsmetoder mot depression, som idag klassas som en av våra vanligaste folksjukdomar.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Författare: Magnus Lindelöf

Bipolär sjukdom är en psykisk diagnos som gör att den som är drabbad pendlar mellan olika perioder av depression och mani. Mani kan ses som motsatsen till depression och bipolär sjukdom innebär därför ett växlande i humör mellan nedstämdhet och upprymdhet. Mellan perioder av depression och mani kan den som är sjuk även ha friska perioder.

Akrofobi (höjdsjuka)

Akrofobi (höjdsjuka)

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Höjdsjuka är en av de vanligaste fobierna, det är en ångeststörning som drabbar ungefär 5% av världens befolkning. Många människor känner ett visst obehag när de är på höga höjder vilket sker som en naturlig respons för rädslan att falla. Men när känslorna orsakar panik eller får en person att undvika alla höga höjder är detta en irrationell rädsla som kallas specifik Fobi.

Psykodynamisk terapi (PDT)

Författare: Livia Ericsson

Psykodynamisk terapi är en behandlingsmetod där man arbetar med att fördjupad självinsikt för att minska psykologiska problem. Det är en av de vanligaste terapiformerna i Sverige.

Karriärplanering

Författare: Elias Olsson

Om du blir av med ditt jobb, vill byta bransch eller vill klättra i företags-hierarkin så kan karriärplanering hjälpa dig till nästa steg. Öka din motivation, skapa en tydligare bild av framtiden och gör dina drömmar till verklighet genom att skapa visioner och mål.

Vi är varandras arbetsmiljö

Arbetspsykologiska test

Författare: Siri Roslund

Arbetspsykologiska test kan ge en bättre bild av en arbetssökandes eller anställds passlighet för en position eller i syfte att förbättra en arbetsplats. De kan inte säga allt om en person, utan fungerar oftast kompletterande. Det finns olika sorters arbetspsykologiska test, som testar olika saker.

Akrofobi (höjdsjuka)

Författare: Nicolina Fog-Jensen

Höjdsjuka är en av de vanligaste fobierna, det är en ångeststörning som drabbar ungefär 5% av världens befolkning. Många människor känner ett visst obehag när de är på höga höjder vilket sker som en naturlig respons för rädslan att falla. Men när känslorna orsakar panik eller får en person att undvika alla höga höjder är detta en irrationell rädsla som kallas specifik Fobi.